Home

 

Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy przekazują nam 1% swojego podatku – wspierając ważny cel, jakim jest pomoc ludziom z niepełnosprawnością umysłową. 

Aby przekazać 1% podatku na nasze stowarzyszenie, na swoim rocznym zeznaniu podatkowym należy wpisać dokładną nazwę stowarzyszenia: „Stowarzyszenie Świat Nadziei” oraz nasz numer KRS: 0000245833

1% od serca – 100% radości ! :)

Zobacz Akcję 1% przygotowaną przez Twórców związanych z Galerią i Pracownią ArtBrut !

1% dla Galerii ArtBrut

 

Stowarzyszenie Świat Nadziei prowadzi działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością umysłową i z zaburzeniami psychicznymi, oraz poprawy jakości ich życia poprzez propagowanie nowoczesnych form i metod edukacji, rewalidacji oraz aktywizacji społecznej.

Od 2009 roku Stowarzyszenie prowadzi we Wrocławiu Galerię ArtBrut i Pracownię Aktywizacji Społecznej i Kulturalnej. Jej zadaniami są prezentowanie i aktywne promowanie sztuki i twórczości osób z niepełnosprawnością umysłową i z zaburzeniami psychicznymi, integracja społeczna oraz poszukiwanie i realizowanie skutecznych form wsparcia dla tych osób.

www.artbrut.com.pl

 

 

Konto stowarzyszenia:

nazwa banku: Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu

numer rachunku bankowego: 52 1090 2590 0000 0001 2253 5863