Home

Drodzy przyjaciele Galerii i Pracowni ArtBrut, 

Śledząc sytuację pandemiczną w krajach Europy oraz wsłuchując się w głosy ekspertów, zdecydowaliśmy się na wpuszczanie na teren Galerii i Pracowni ArtBrut jedynie osób posiadających Unijny Certyfikat COVID (UCC). Decyzja spowodowana jest troską o Wasze zdrowie, a przede wszystkim troską o bezpieczeństwo naszych twórców zmagających się z obniżoną odpornością.

Unijny Certyfikat COVID (UCC) dostaje osoba, która:

 • – jest w pełni zaszczepiona (certyfikat będzie ważny od 14 do 365 dnia po podaniu ostatniej dawki)
  lub
 • – otrzymała negatywny wynik testu na obecność koronawirusa (czas ważności certyfikatu to 48 godz.)
  lub
 • – wyzdrowiała po COVID-19 (UCC będzie ważny od 11 do 180 dnia od uzyskania pozytywnego wyniku testu PCR).

W wyjątkowych sytuacjach honorujemy ważne zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniach do szczepienia na COVID-19.

Jak uzyskać Unijny Certyfikat COVID (UCC)? https://www.gov.pl/web/certyfikat/o-certyfikacie-informacje

 


 
W związku pandemią COVID-19 działalność Stowarzyszenia Świat Nadziei oraz Galerii i Pracowni ArtBrut prowadzona jest od marca 2020 roku w systemie hybrydowym, zgodnie z bieżącymi wytycznymi  i rozporządzeniami. 
Po ponownym otwarciem instytucji kultury zapraszamy do Galerii i Pracowni ArtBrut na wystawy i wydarzenia.
Część wydarzeń i prezentacji z wystaw nadal jest dostępna w Sieci. Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron internetowych i śledzenia na bieżąco wydarzeń w mediach społecznościowych.
Na terenie Galerii i Pracowni ArtBrut oraz Stowarzyszenia „Świat Nadziei” obowiązują wewnętrzne procedury związane z pandemią COVID -19.
 

 

Dear Friends of ArtBrut Gallery & Studio

Following the pandemic situation in European countries and listening to the voices of experts, we have decided to only allow persons with the EU COVID Certificate (DCC) into the premises of the ArtBrut Gallery & Studio. The decision was made with a view to your health and, above all, to the safety of our artists struggling with reduced immunity.

The EU COVID Certificate (DCC) is awarded to a person who:

 • – is fully vaccinated (the certificate will be valid from 14 to 365 days after the last dose)
  or
 • – had a negative coronavirus test result (certificate valid for 48 hours)

or

 •  – recovered from COVID-19 (UCC will be valid from 11 to 180 days after a positive PCR test).

In exceptional circumstances, we honour a valid medical certificate of contraindication to COVID-19 vaccination.

How to obtain the EU COVID Certificate (DCC)? https://www.gov.pl/web/certyfikat/o-certyfikacie-informacje

Greetings,

Board of the World of Hope Association

ArtBrut Studio & Gallery

 


 

Due to the COVID-19 pandemic, the activities of the World of Hope Association and the ArtBrut Gallery & Studio are being carried out in a hybrid mode from March 2020, in accordance with current guidelines and regulations.

After the reopening of the cultural institutions, we invite you to ArtBrut Gallery & Studio for exhibitions and events.

Some events and presentations from exhibitions are still available online. Please visit our websites and follow us on social media to keep updated.

Internal procedures related to the COVID -19 pandemic are in force at the ArtBrut Gallery and Studio and the World of Hope Association.

 


 

INFO / POMOC KORONAWIRUS COVID-19 :

NFZ infolinia 800-190 590

Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna Wrocław 603720579 – całodobowo ;

713614691 lub 92; 693900908, 784400199 (pn.-.pt. 7.30 -15);

Nasilone objawy – telefon alarmowy 112 lub szpitale zakaźne we Wrocławiu:

Telefon pomoc i infolinia dla seniora urochomiony przez Miasto Wrocław: 71 344 44 44  oraz  888 999 335 (pn-pt. g. 9-18)

Telefon Pomoc Psychologiczna uruchomiony przez Miasto Wrocław: 538 579 554/ – 8

 

Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy przekazują nam 1% swojego podatku – wspierając ważny cel, jakim jest pomoc ludziom z niepełnosprawnością umysłową. W obecnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19 wsparcie dla naszych podopiecznych jest szczególnie ważne i cenne.

Aby przekazać 1% podatku na nasze stowarzyszenie, na swoim rocznym zeznaniu podatkowym należy wpisać dokładną nazwę stowarzyszenia: „Stowarzyszenie Świat Nadziei” oraz nasz numer KRS: 0000245833

1% od serca – 100% radości ! :)

Zobacz Akcję 1% przygotowaną przez Twórców związanych z Galerią i Pracownią ArtBrut !

1% dla Galerii ArtBrut

 

Stowarzyszenie Świat Nadziei prowadzi działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością umysłową i z zaburzeniami psychicznymi, oraz poprawy jakości ich życia poprzez propagowanie nowoczesnych form i metod edukacji, rewalidacji oraz aktywizacji społecznej.

Od 2009 roku Stowarzyszenie prowadzi we Wrocławiu Galerię ArtBrut i Pracownię Aktywizacji Społecznej i Kulturalnej. Jej zadaniami są prezentowanie i aktywne promowanie sztuki i twórczości osób z niepełnosprawnością umysłową i z zaburzeniami psychicznymi, integracja społeczna oraz poszukiwanie i realizowanie skutecznych form wsparcia dla tych osób.

www.artbrut.com.pl

 

 

Konto stowarzyszenia:

nazwa banku: Santander / dawniej Bank Zachodni WBK S.A. /

numer rachunku bankowego: 52 1090 2590 0000 0001 2253 5863