Przyjaciele i darczyńcy

 

1%

Dziękujemy wszystkim,  którzy przekazali nam 1% swojego podatku pomagając dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym umysłowo.

W ramach realizowanych programów zapraszamy do współpracy ważne wrocławskie instytucje i organizacje społeczne związane z kulturą i sztuką, takie jak galerie, teatry, muzea, biblioteki, instytucje sportowe.

Pod nazwami instytucji zawsze kryją się działania ludzi tam pracujących – życzliwych i otwartych na problemy osób niepełnosprawnych, pomagających i poświęcających swój czas.

Wszystkim, którzy wspierają naszą działalność i biorą udział w realizacji projektów serdecznie dziękujemy.

 

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych