Działania i Projekty

GALERIA  ART BRUT  I  PRACOWNIA  AKTYWIZACJI  SPOŁECZNO- KULTURALNEJ

Galeria i Pracownia ArtBrut  prowadzona jest we Wrocławiu przez Stowarzyszenie Świat Nadziei od początku 2009 roku. Jej zadaniem jest prezentowanie i aktywne promowanie sztuki i twórczości osób z niepełnosprawnością umysłową i z zaburzeniami psychicznymi, integracja społeczna oraz poszukiwanie nowych form wsparcia dla twórców niepełnosprawnych. Galeria i Pracownia ArtBrut przygotowała dotąd blisko 50 zbiorowych i indywidualnych wystaw i prezentacji sztuki art brut i outsider art, stworzyła własną kolekcję, posiada bogatą dokumentację działań.

W 2013 roku Galeria i Pracownia ArtBrut otrzymała za swoją działalność nagrodę kulturalną WARTO Gazety Wyborczej, w kategorii sztuki wizualne. Wcześniej była dwukrotnie nominowana.

Projekty Pracowni i Galerii włączone zostały do aplikacji i programu Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

> PROWADZENIE GALERII ARTBRUT I PRACOWNI AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W LATACH 2019-2021
Zadanie finansowane przez Gminę Wrocław /www.wroclaw.pl/

W ramach kolejnej trzyletniej edycji zadania Galeria ArtBrut i Pracownia Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej prowadzona jest przez Stowarzyszenie Świat Nadziei przy ul. Ruskiej 46a  we Wrocławiu, od stycznia 2019 roku do grudnia 2021 roku. Zadanie polega na organizacji i prowadzeniu w przestrzeni Galerii i Pracownią wystaw sztuki art brut i outsider art, działań kuturalno-edukacyjnych oraz zajęć twórczych i aktywizacji społecznej dla twórców z niepełnosprawnością umysłową i zaburzeniami psychicznymi przy współudziale osób ze świata kultury i sztuki m.in. artystów, dziennikarzy, literatów.
Galeria i Pracownia funkcjonuje od poniedziałku do piątku, 5 razy w tygodniu przez 3 godziny dziennie, według następującego tygodniowego grafiku:

  • Poniedziałek – dzień zamknięty dla zwiedzających (prace organizacyjno-koordynacyjne) 
  • Wtorek,  godz. 15:00-18:00 – prezentacja wystaw/zajęcia dla rezydentów
  • Środa, godz. 13:00-16:00 – prezentacja wystaw
  • Czwartek, godz. 15:00-18:00 – prezentacja wystaw/zajęcia dla rezydentów
  • Piątek, godz. 14:00-17:00 – prezentacja wystaw/zajęcia dla rezydentów

Więcej informacji o Galerii i Pracowni znajduje się w podstronach. Zapraszamy również na stronę internetową Galerii i Pracowni Art Brut:  www.artbrut.com.pl i FB Galeria ArtBrut

 

Wrocłąw Miasto Spotkań

 

PROJEKT SZTUKA AKTYWNOŚCI 

Projekt Sztuka Aktywności realizowany jest przez Stowarzyszenie Świat Nadziei od początku 2007 roku, z myślą o poszukiwaniu i tworzeniu nowych rozwiązań funkcjonowania społecznego dla osób z niepełnosprawnością umysłową i z zaburzeniami psychicznymi. W sposób długofalowy inicjuje i integruje współpracę w kierunku aktywizacji społecznej pomiędzy wiodącymi wrocławskimi instytucjami kultury i sztuki oraz z placówkami i instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie wysokiego poziomu realizowanych działań prowadzonych przez terapeutów oraz specjalistów z różnych dziedzin sztuki i kultury. Działania projektowe umożliwiają uczestnikom bezpośredni kontakt z artystami i ludźmi kultury, rozwijanie twórczych umiejętności, udział w wydarzeniach społecznych i kulturalnych, a tym samym pełniejszą integrację w społeczeństwie. Rozwijanie długofalowej współpracy umożliwia poszukiwanie i wdrażanie nowoczesnych metod i niestandardowych rozwiązań w aktywizacji społecznej i zawodowej osób ze specjalnymi potrzebami. Istotą działań jest przełamywanie lęku przed kontaktem i współpracą z ludźmi niepełnosprawnymi i z zaburzeniami psychicznymi, w wyniku negatywnego wyobrażenia i stereotypowego ich postrzegania.

> SZTUKA AKTYWNOŚCI 2019

Projekt współfinansowany w ramach zadania publicznego:
REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZLECANEGO ZE ŚRODKÓW PFRON
realizowany we współpracy z Gminą Wrocław i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrocławiu  
/www.mops.wroclaw.pl/.

w okresie od 13 maja do 31 grudnia 2019 roku.

W ramach zadania Sztuka Aktywności 2019 prowadzone są grupowe i indywidualne zajęcia ukierunkowane na aktywizację społeczną osób ze specjalnymi potrzebami poprzez działania twórcze i udział w życiu kulturalnym miasta. Projekt skierowany jest do młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem z terenu Wrocławia.

Przy realizacji projektu, Stowarzyszenie Świat Nadziei tak jak w ubiegłych latach współpracuje z artystami, ludźmi kultury oraz wiodącymi wrocławskimi instytucjami kultury i sztuki jak m.in. Centrum Sztuki WRO, Galerie BWA Awangarda, BWA Dizajn i BWA Studio, Galeria Entropia, Galeria Miejska, Muzeum Narodowe Wrocław i Pawilon Czterech Kopuł, Synagoga Pod Białym Bocianem, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Narodowe Forum Muzyki, Hala Stulecia, Ossolineum, Teatr Pieśń Kozła i Brave Kids, Wrocławski Teatr Lalek.

Więcej informacji w zakładce SZTUKA AKTYWNOŚCI 2019