Działania i Projekty

GALERIA  ART BRUT  I  PRACOWNIA  AKTYWIZACJI  SPOŁECZNEJ I KULTURALNEJ

Galeria Sztuki ArtBrut i Pracownia Aktywizacji Społecznej prowadzona jest we Wrocławiu przez Stowarzyszenie Świat Nadziei od początku 2009 roku. Jej zadaniem jest prezentowanie i aktywne promowanie sztuki i twórczości osób z niepełnosprawnością umysłową i z zaburzeniami psychicznymi, integracja społeczna oraz poszukiwanie nowych form wsparcia dla twórców niepełnosprawnych. W ramach działań Galerii i Pracowni realizowany jest cykl wystaw, warsztatów twórczych, spotkań autorskich oraz zajęć w zakresie aktywizacji społecznej. Galeria Art Brut przygotowała dotąd ponad 30 zbiorowych i indywidualnych wystaw i prezentacji sztuki art brut i outsider art, stworzyła własną kolekcję, posiada bogatą dokumentację działań.

W 2013 roku Galeria ArtBrut otrzymała za swoją działalność nagrodę kulturalną WARTO Gazety Wyborczej, w kategorii sztuki wizualne. Wcześniej była dwukrotnie nominowana.

Projekty Pracowni i Galerii włączone zostały do aplikacji i programu Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

PROWADZENIE GALERII ARTBRUT I PRACOWNI AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I KULTURALNEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
W LATACH 2016-2018
Zadanie finansowane przez Gminę Wrocław /www.wroclaw.pl/

W ramach zadania Galeria ArtBrut i Pracowni Aktywizacji Społecznej i Kulturalnej prowadzona jest we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 46a, przez Stowarzyszenie Świat Nadziei, od stycznia 2016 roku do grudnia 2018 roku. Zadanie polega na organizacji i prowadzeniu w Galerii z Pracownią wystaw sztuki art brut i outsider art , warsztatów twórczych, spotkań autorskich oraz zajęć w zakresie aktywizacji społecznej dla osób z niepełnosprawnością umysłową i zaburzeniami psychicznymi przy współudziale osób ze świata kultury i sztuki – artystów, dziennikarzy, literatów i aktorów.
Galeria z Pracownią funkcjonuje od poniedziałku do piątku, 5 razy w tygodniu przez 4 godziny dziennie z organizacją działań wystawienniczych, artystycznych, warsztatowych oraz merytoryczno-koordynacyjnych.

Więcej informacji o Galerii i Pracowni znajduje się w podstronach. Zapraszamy również na stronę internetową Galerii i Pracowni Art Brut:  www.artbrut.com.pl i FB Pracowni i Galerii

 

Wrocłąw Miasto Spotkań

 

SZTUKA AKTYWNOŚCI

Projekt „Sztuka Aktywności” realizowany jest przez Stowarzyszenie Świat Nadziei od początku 2007 roku z myślą o poszukiwaniu i tworzeniu nowych rozwiązań funkcjonowania społecznego dla osób z niepełnosprawnością umysłową i z zaburzeniami psychicznymi.W sposób długofalowy inicjuje i integruje współpracę w kierunku aktywizacji społecznej pomiędzy wiodącymi wrocławskimi instytucjami kultury i sztuki oraz z placówkami i instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie wysokiego poziomu realizowanych działań prowadzonych przez terapeutów oraz specjalistów z różnych dziedzin sztuki i kultury. Działania projektowe umożliwiają uczestnikom bezpośredni kontakt z artystami i ludźmi kultury, rozwijanie twórczych umiejętności, udział w wydarzeniach społecznych i kulturalnych, a tym samym pełniejszą integrację w społeczeństwie. Rozwijanie długofalowej współpracy umożliwia poszukiwanie i wdrażanie nowoczesnych metod i niestandardowych rozwiązań w aktywizacji społecznej i zawodowej osób ze specjalnymi potrzebami. Istotą działań jest przełamywanie lęku przed kontaktem i współpracą z ludźmi niepełnosprawnymi i z zaburzeniami psychicznymi, w wyniku negatywnego wyobrażenia i stereotypowego ich postrzegania.

SZTUKA AKTYWNOŚCI 2018

W roku 2018  projekt współfinansowany jest w ramach zadania publicznego pn. : 

Sztuka Aktywności 2018

REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  ZLECANEGO ZE ŚRODKÓW PFRON

i realizowany we współpracy z Gminą Wrocław /www.wroclaw.pl/ i  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrocławiu /www.mops.wroclaw.pl/

w okresie od 16 maja do 31 grudnia 2018 roku.

Więcej informacji o Sztuka Aktywności znajduje się w podstronach projektowych z poszczególnych lat oraz w Aktualnościach.

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wrocłąw Miasto SpotkańMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu