Działania i Projekty

W związku z sytuacją pandemii COVID-19  działalność Stowarzyszenia Świat Nadziei  oraz Galerii i Pracowni ArtBrut prowadzona jest od marca 2020 roku w systemie hybrydowym, zgodnie z bieżącymi wytycznymi  i rozporządzeniami. Zawieszona lub przekształcona w działania online została część otwartych wydarzeń i grupowych działań prowadzonych w Galerii i Pracowni ArtBrut oraz przez Stowarzyszenie. 

Na terenie Galerii i Pracowni ArtBrut oraz  Stowarzyszenia „Świat Nadziei” obowiązują wewnętrzne procedury związane z pandemią COVID -19, zgodnie z obowiązującymi wymogami.

 

GALERIA  ART BRUT  I  PRACOWNIA  AKTYWIZACJI  SPOŁECZNO- KULTURALNEJ

Galeria i Pracownia ArtBrut  prowadzona jest we Wrocławiu przez Stowarzyszenie Świat Nadziei od początku 2009 roku. Jej zadaniem jest prezentowanie i aktywne promowanie sztuki i twórczości osób z niepełnosprawnością umysłową i z zaburzeniami psychicznymi, integracja społeczna oraz poszukiwanie nowych form wsparcia dla twórców niepełnosprawnych. Galeria i Pracownia ArtBrut przygotowała dotąd blisko 50 zbiorowych i indywidualnych wystaw i prezentacji sztuki art brut i outsider art, stworzyła własną kolekcję, posiada bogatą dokumentację działań.

W 2013 roku Galeria i Pracownia ArtBrut otrzymała za swoją działalność nagrodę kulturalną WARTO Gazety Wyborczej, w kategorii sztuki wizualne. Wcześniej była dwukrotnie nominowana.

Projekty Pracowni i Galerii włączone zostały do aplikacji i programu Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

> PROWADZENIE GALERII ARTBRUT I PRACOWNI AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W LATACH 2019-2021
Zadanie finansowane przez Gminę Wrocław /www.wroclaw.pl/

W ramach kolejnej trzyletniej edycji zadania Galeria ArtBrut i Pracownia Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej prowadzona jest przez Stowarzyszenie Świat Nadziei przy ul. Ruskiej 46a  we Wrocławiu, od stycznia 2019 roku do grudnia 2021 roku. Zadanie polega na organizacji i prowadzeniu w przestrzeni Galerii i Pracownią wystaw sztuki art brut i outsider art, działań kuturalno-edukacyjnych oraz zajęć twórczych i aktywizacji społecznej dla twórców z niepełnosprawnością umysłową i zaburzeniami psychicznymi przy współudziale osób ze świata kultury i sztuki m.in. artystów, dziennikarzy, literatów.
Galeria i Pracownia funkcjonuje od poniedziałku do piątku, 5 razy w tygodniu przez 3 godziny dziennie, według następującego tygodniowego grafiku:

  • Poniedziałek – dzień zamknięty dla zwiedzających (prace organizacyjno-koordynacyjne) 
  • Wtorek,  godz. 15:00-18:00 – prezentacja wystaw/zajęcia dla rezydentów – zajęcia w formie online
  • Środa, godz. 13:00-16:00 – prezentacja wystaw 
  • Czwartek, godz. 15:00-18:00 – prezentacja wystaw/zajęcia dla rezydentów  
  • Piątek, godz. 14:00-17:00 – prezentacja wystaw/zajęcia dla rezydentów  
Więcej bieżących informacji o Galerii i Pracowni znajduje się w podstronie Aktualności. Zapraszamy również na stronę internetową Galerii i Pracowni Art Brut:  www.artbrut.com.pl i FB Galeria ArtBrut
 

Wrocłąw Miasto Spotkań

 

PROJEKT SZTUKA AKTYWNOŚCI 

Projekt Sztuka Aktywności realizowany jest przez Stowarzyszenie Świat Nadziei od początku 2007 roku, z myślą o poszukiwaniu i tworzeniu nowych rozwiązań funkcjonowania społecznego dla osób z niepełnosprawnością umysłową i z zaburzeniami psychicznymi. W sposób długofalowy inicjuje i integruje współpracę w kierunku aktywizacji społecznej pomiędzy wiodącymi wrocławskimi instytucjami kultury i sztuki oraz z placówkami i instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie wysokiego poziomu realizowanych działań prowadzonych przez terapeutów oraz specjalistów z różnych dziedzin sztuki i kultury. Działania projektowe umożliwiają uczestnikom bezpośredni kontakt z artystami i ludźmi kultury, rozwijanie twórczych umiejętności, udział w wydarzeniach społecznych i kulturalnych, a tym samym pełniejszą integrację w społeczeństwie.

Rozwijanie długofalowej współpracy umożliwia poszukiwanie i wdrażanie nowoczesnych metod i niestandardowych rozwiązań w aktywizacji społecznej i zawodowej osób ze specjalnymi potrzebami. Istotą działań jest przełamywanie lęku przed kontaktem i współpracą z ludźmi niepełnosprawnymi i z zaburzeniami psychicznymi, w wyniku negatywnego wyobrażenia i stereotypowego ich postrzegania.

 

> SZTUKA AKTYWNOŚCI 2021

Projekt współfinansowany w ramach zadania publicznego:
REHABILITACJA
SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZLECANEGO ZE ŚRODKÓW PFRON

realizowany we współpracy z Gminą Wrocław i

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrocławiu

www.wroclaw.pl /www.mops.wroclaw.pl/

Zadania realizowane w okresie od 10 maja do 31 grudnia 2021 roku.

W ramach zadania Sztuka Aktywności 2020 prowadzone są grupowe i indywidualne zajęcia ukierunkowane na aktywizację społeczną osób ze specjalnymi potrzebami poprzez działania twórcze i udział w życiu kulturalnym miasta. Projekt skierowany jest do młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem z terenu Wrocławia. Przy realizacji zadania, Stowarzyszenie Świat Nadziei tak jak w ubiegłych latach współpracuje z artystami, ludźmi kultury oraz wiodącymi wrocławskimi instytucjami kultury i sztuki.

W tym roku wszystkie działania projektowe prowadzone są ze szczególnym uwzględnienia wymogów epidemiologicznych w związku z pandemia COVID -19. Przewidujemy także możliwość transformowania i prowadzenia działań w ramach zadania on-line, jeśli wystąpi taka konieczność.

Zajęcia grupowe.

W ramach zadania przeprowadzonych zostanie 16 spotkań po 3 godziny zegarowe, łącznie 48 godzin zegarowych zajęć grupowych.

Zajęcia będą się odbywać raz w tygodniu po 3h, w środy ( godz.16.00 – 19.00 lub 15.00-18.00) lub czasami w soboty (godz. 14-17) – ze względu na terminy wydarzeń kulturalnych np. festiwali / z wyłączeniem świąt i letniej przerwy wakacyjnej w sierpniu..

Zajęcia grupowe prowadzone są w instytucjach kultury i sztuki lub siedzibie stowarzyszenia. Przybliżają zagadnienia współczesnej sztuki, mediów i technologii komunikacji. Umożliwiają uczestniczenie w prezentowanych przez instytucje kultury wydarzeniach jak wystawy, oprowadzania kuratorskie, pokazy filmów, spektakle, zapoznawanie się z funkcjonowaniem instytucji, obserwowanie i poznawanie pracy ludzi zatrudnionych tam na różnych stanowiskach. Umożliwiają poznanie warsztatu artysty i narzędzi przez niego stosowanych.

Ze względu na specyfikę pracy z osobami niepełnosprawnymi umysłowo, wszystkie zajęcia odbywają się pod opieką wykwalifikowanego terapeuty.

Zajęcia indywidualne

W ramach zadania przeprowadzonych zostanie 12 spotkań po 2 godziny zegarowe, łącznie 24 godziny zegarowe zajęć indywidualnych.

Zajęcia będą się odbywać raz w tygodniu po 2h, w czwartki (godz.13.00-15.00) z wyłączeniem świąt; w siedzibie Stowarzyszenia Świat Nadziei, ul Ruska 46A Wrocław.

Indywidualne zajęcia ukierunkowane są na zdobywanie przez uczestników umiejętności i doświadczeń istotnych dla wspomagania ich rozwoju, aktywności życiowej, społecznej i twórczej.

 

Szczegółowe harmonogramy zajęć w zakładce Aktualności.