CYKL WYSTAW SZTUKI ART BRUT I OUTSIDER ART 2014

 

Projekt realizowany w okresie od 01.02.2014 do 31.12.2014 roku w ramach zadania publicznego :

Organizacja i prowadzenie projektu kulturalnego w 2014 roku w jednym z zakresów: projekt plastyczny, projekt muzyczny, projekt teatralny, projekt interdyscyplinarny”

współfinansowanego przez GMINĘ WROCŁAW /www.wroclaw.pl /

W ramach projektu CYKL WYSTAW SZTUKI ART BRUT I OUTSIDER ART 2014 zrealizowane zostały cztery wystawy w Galerii ArtBrut i Pracowni Aktywizacji Społecznej we Wrocławiu.

W cyklu wystaw zaprezentowane zostały różne dziedziny sztuki, m.in. grafika, kolaż, fotografia, sztuka multimedialna, obiekty artystyczne. W założeniu istotnym elementem każdej wystawy był cały proces jej produkcji, w którym ważny był udział samych twórców. Działania opierały się na współpracy twórców niepełnosprawnych i z zaburzeniami psychicznymi oraz osób ze środowisk artystycznychartystów i kuratorów, instytucji kultury i sztuki oraz innych zaproszonych gości projektu.

Podczas każdej wystawy organizowane były wydarzenia towarzyszące, takie jak spotkania autorskie czy oprowadzenia kuratorskie.

Zadanie było podstawą dla stworzenia regularnego programu Galerii ArtBrut w 2014 roku.

1. WystawaŻycie jak Film” Macieja Tryniszewskiego

Otwarcie: 15 kwietnia 2014

Opieka kuratorska wystawy: Jacek Zachodny

Na wystawie zaprezentowanych zostało kilkadziesiąt prac Macieja Tryniszewskiego z lat 20122014. Autor związany jest z Galerią ArtBrut od czasu jej powstania w 2009 roku. Jako twórca z kręgu art brut zbudował swój integralny świat i język sztuki. W swoich pracach operuje różnymi technikami, takimi jak fotografia czy kolaż, ale najchętniej tworzy gwasze utrzymane w neoekspresyjnym stylu, połączone często z rysunkiem. Autor zazwyczaj opisuje prace swoim specyficznym językiem ze zmienionym alfabetem, nowymi, stworzonymi przez siebie literami i oryginalnymi znakami. Jego prace to świat osobny, zapełniony przez fantastyczne sylwetki herosów, potwory, słynne postacie popkultury i świata komiksu oraz bohaterowie legend miejskich. Kreowany przez Macieja Tryniszewskiego świat układa się w katalogi postaci symbolizujących siłę, wszechmoc i zagrożenie. Na wystawieŻycie jak Filmzostały pokazane reprezentatywne dla tego twórcy prace oraz ich powiększone wydruki. Wraz z autorem ubranym w swój ulubiony strój Spider-Mana została przeprowadzona w pasażu Ruska 46 sesja fotograficzna, a jej efekt w postaci poklatkowego filmu animowanego można było zobaczyć w trakcie trwania wystawy. Do współpracy w ramach wystawy została zaproszona Galeria Plakatu Polskiego, z której wypożyczono serię oryginalnych plakatów filmowych o tematyce fascynującej autora oraz nadających szerszy kontekst jego pracom.

W ramach wystawy odbyły się oprowadzania kuratorskie, w których uczestniczyli m.in. uczniowie SOSW nr 11 oraz studenci Katedry Mediacji Sztuki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

2. WystawaPIĘKNO W PAKIECIE X3” Justyna Matysiak, Iwona Mysera, Mikołaj Ławniczak

Otwarcie: 17 maja 2014 podczas wrocławskiej Nocy Muzeów

Opieka kuratorska wystawy: Małgorzata Szeafer

Wystawa to spotkanie trójki artystów, związanych z poznańską Galeriątak, których prace oscylują wokół wyobrażenia tzw. obiektu idealnego. Obiekt idealny zaczerpnięty z kolorowych magazynów, przetworzony, stworzony na nowo, a następnie zniszczony, oddaje pełne napięcia stany wewnętrzne artystów outsider art. Konfrontacja ze światem zewnętrznym odbywa się tu za pomocą obrazu i tekstu, stanowiąc swoisty przykład odniesienia do klisz kulturowych i ułudyidealnegowspółczesnego świata.

Pokazane na wystawie prace Mikołaja Ławniczaka wyrażały jego zamiłowanie do kobiecych wizerunków modelek, aktorek, koleżanek z warsztatów oraz wyobrażeń Matki Boskiej. Twórca gromadzi wizerunki wycięte z kolorowych magazynów, zdjęcia, pocztówki, a następnie konstruuje rodzaj puzzli według własnego systemu. Każde zdjęcie zostaje wycięte w kwadrat o tej samej wielkości, a następnie naklejone na przygotowane wcześniej tekturki i połączone ze sobą oklejoną dookoła taśmą klejącą.

Prace Justyny Matysiak to tworzone ulubionym narzędziem – cienkopisami Stabilo – kolorowe rysunki prezentujące centrum jej zainteresowań, którym jest kobieta wraz ze wszystkimi jej pragnieniami i marzeniami. Kobiece fantazje, marzenia o miłości i ślubie rozwijają się w obrazach i tekstach pełnych kobiet i mężczyzn ubranych w stroje haute couture, prezentujących feerię barw i całkowitą wolność słowa. Prace Matysiak poruszają tematykę seksualnego tabu i stanowią jednocześnie rodzaj tekstu performatywnego, który przybiera formę komentarza przedstawianej sceny.

Prace Iwony Mysery to intymne zapisy tworzone w sobie tylko znanym języku, na pojedynczych kartkach, w notesach, czasami w książkach. Dopowiedzenie do tekstów stanowi często system liczbowy złożony z liczb pierwszych, grupowany w rozrysowanych tabelach. Bywa, że komponentem notesów stają się wycinane z gazet fotografie idoli, aktorów z seriali telewizyjnych, piosenkarzy. Wklejone w notes wycinki czasami zostają z niego wyrwane, pozostawiając ślad.

Wystawa „PIĘKNO W PAKIECIE X3” w Galerii ArtBrut prezentowana była podczas wrocławskiej Nocy Muzeów 17 maja. Podczas finisażu 2 lipca 2014 roku odbyło się otwarte spotkanie z kuratorką i szefową Galerii „tak” w Poznaniu Małgorzatą Szaefer oraz jej prezentacja pt. „PIĘKNO X3” – opowieść poświęcona twórczości artystów outsider art związanych z Galerią „tak”.

Wystawa ta była kolejną wariacją na temat pojęcia piękna w art brut/outsider art i relacji światów insider/outsider art. W roku 2012 w Galeriitak”w Poznaniu miała miejsce pierwsza odsłonaPIĘKNA W PAKIECIE. Wrocławska wystawa w Galerii ArtBrut pokazywana była synergicznie wraz z wystawąPIĘKNO W PAKIECIE X2w Galeriitak.

W 2013 roku Galeriatakprezentowała prace Justyny Matysiak, Iwony Mysery i Mikołaja Ławniczaka w ramach dwóch międzynarodowych wystaw, zorganizowanych w art)&(marges museum w Brukseli /pt. The Host in a Bottlepolish art brut/ oraz w Creation Franche Museum w Begles/Bordeaux /pt. Les saints de lart polonais/.
Obie
wystawy były pierwszymi wystawami polskiego art brut poza granicami kraju i prezentowały prace dwudziestki artystów outsider art.

Nina Matysiak, laureatka Grand Prix INSITA 2007, brała udział w wielu wystawach indywidualnych w Europie. Wystawy te miały miejsce w Słowackiej Galerii Narodowej w Bratysławie /2010/, Instytucie Polskim w Pradze /2010/, Galerii Hamer w Amsterdamie /2011/, Kunsthaus Kannen Outsider Art Museum w Münster /2008/ oraz Art in Box Gallery w Pradze /2013/. Prace Justyny Matysiak, Iwony Mysery i Mikołaja Ławniczaka pokazywane były także w roku 2013 w ramach Outsider Art 2×2 Forum, organizowanego w Kunsthaus Kannen Outsider Art Museum w Niemczech.

Galeria „tak” działa od 2002 roku w ramach Stowarzyszenia „na tak” w Poznaniu. Powstała, aby zajmować się współczesnym art brutem.

3. Wystawa21

Otwarcie: 10 lipca 2014
Opieka kuratorska wystawy: Justyna Warecka

Wystawa była efektem spotkania w płaszczyźnie sztuki dwóch twórczych grup: Teatru 21 z Warszawy i Galerii ArtBrut z Wrocławia. Ekspozycja powstała na bazie elementów scenografii, fragmentów tekstów, plakatów i dokumentacji teatru, ich twórczej analizy i artystycznego opracowania oraz nadania nowych kontekstów i interpretacji.

Częścią wspólną działań artystycznych twórców Galerii ArtBrut i twórców Teatru 21 jest zabieranie głosu w kwestii najważniejszych dla nich tematów, takich jak tożsamość, miłość, seksualność czy przemijanie.

Teatr 21 został założony przez Justynę Sobczyk w 2005 roku w Warszawie. O sobie mówią:Kolektyw twórców i przyjaciół, osób z zespołem Downa, autyzmem, jasnymi i ciemnymi włosami. Do DNA teatru dodajemy zawsze jeden chromosom więcej i przyglądamy się, co z tego powstaje”. Przygotowują spektakle, warsztaty, performanse. Fundamentem ich działalności jestwłączanie.

Sięgamy do tematów, które nas wszystkich dotyczą: opowiadamy o marzeniach konfrontowanych z rzeczywistością, o aspiracjach, o pracy, a w zasadzie o jej braku, o miłości, o pożądaniu, o przyjaźni, o rodzinie, o tradycji i jej ramach. W każdy z tych tematów wpisane mechanizmy stygmatyzacji
i
wykluczenia. Nie dlatego, że to my o nich mówimy, albo nie tylko dlatego. Kiedy opowiadamy o naszym uwikłaniu w rzeczywistość, opowiadamy także o Wasnaszych odbiorcachi o Waszym doświadczeniu. Sięgamy po to, co wspólne, ujawniając granice normy. W nasze spektakle wpisana jest otwartość na Wasze oczekiwania, ale też na Wasz lęk. Nie boimy się go. /Justyna Lipko-Konieczna, dramaturżka Teatru 21/

15 lipca 2014 roku w Galerii ArtBrut odbyło się spotkanie z twórcami i aktorami Teatru 21 oraz reżyserką i założycielką teatru Justyną Sobczyk.

Wystawa w Galerii ArtBrut towarzyszyła wydarzeniom Brave Festival. Przeciw wypędzeniom z kultury, na którym Teatr 21 gościł i zaprezentował spektakl pt. Statek miłości. Odcinek 1.

 

4. WystawaPOZA TABUprezentująca grupę twórców związanych z Galerią ArtBrut

Otwarcie: 25 listopada 2014

Opieka kuratorska wystawy: Jacek Zachodny

Wystawa pokazywała efekt zebranych doświadczeń pracy grupy twórców związanych z Galerią ArtBrut.

Tematem przewodnim było zagadnienie cielesności, intymności, przełamywanie tabu, interpretacje rzeczywistości za pomocą obiektów codziennego użytku oraz obiektów z osobistych kolekcji, a także notowanie stanów emocjonalnych, codziennych czynności i myśli za pomocą języka sztuki.

Wystawa została skonstruowana na kilku poziomach narracji. Z jednej strony to prezentacje często bardzo osobiste, docierające głęboko w obszar autorefleksji, autoanalizy, symboli czy nie do końca spełnionych lub wyrażonych pragnień, jak w pracach tekstowych Wandy Sidorowicz, czytanych przez samą autorkę, autoportretu zrobionego komórką przez Martę Kowalską, wspólnych fotografiach Joanny Golachowskiej i Wandy Sidorowicz. W nurt osobisty wpisują się również prace Marty Nawojczyk i Piotra Jeruzela. Marta Nawojczyk oprócz charakterystycznych dla niej piktogramowych rysunków, pokazała fragment swojej kolekcji pasków, Piotr Jeruzel na serii emocjonalnych, lecz zarazem delikatnych, punktowych akwarel przedstawił natomiast część swojej kolekcji kobiecych lalek. Te kolekcje nie dla autorów zwykłymi zbiorami przedmiotów, wiążą się z nimi silne relacje emocjonalne, a być może również intymne.

Z drugiej strony na wystawie znalazły się prace bardzo wysublimowane, nacechowane indywidualnym podejściem do otaczającego świata, pełne zaskakującej estetyki. Taka jest fotografia Mateusza TatarczykaWybuch, ascetyczny zapis nocnych fajerwerków, zdjęcie przybierające graficzną, fraktaliczną formę, rysunki Marcina Guźli tworzone charakterystyczną drgającą linią, prace Joanny Golachowskie tworzącej naturalnie delikatne obiekty, poskładane z malutkich fragmentów otaczającej rzeczywistości lub prace Elwiry Zacharskiej zanurzone w świecie roślin i kwiatów, pozornie bezpiecznym i pięknym. Podobnie jest z twórczością Macieja Tryniszewskiego, którego rozbuchane, komiksowe gwasze osadzone w fantastycznych historiach superbohaterów bardzo dobrze korespondują ze współczesnym światem.

Istotnym elementem wystawy były obiekty stworzone podczas warsztatów z niewidomym artystą performerem Michałem Bujnickim i terapeutką Agnieszką Chojnacką. Seria prac zrealizowana przez Andrzeja Niedźwieckiego, Janusza Kalinika, Jacka Kröle, Piotra Jeruzela, Wandę Sidorowicz, Piotra Rymkę i Martę Kowalską tworzona była z myślą o odbiorze ponadwizualnym. Zawieszone w przestrzeni obiekty stworzone z materiałów o różnych fakturach i twardości, z odrębnym dźwiękiem nagranym przez autorów, skonstruowane były tak, by prowokować odbiorców do dotykania i słuchania, oraz tak, by również osoby niedowidzące lub niewidome mogły odebrać ich formę i przekaz.

Na wystawie zaprezentowane zostały także szklane prace powstałe podczas warsztatów z artystką Barbarą Idzikowską w jej pracowni ATELIER Si, Pb…, oraz prace powstałe podczas warsztatów designerskich z Ewą Madaj i dziennikarką Agatą Saraczyńską.

Cała wystawa „POZA TABU” zbudowana została w taki sposób, by udostępnić ją jak najszerszej publiczności, także tej ze specjalnymi potrzebami. Stąd na wystawie znalazło się wiele prac korzystających z przekazu nie tylko wizualnego, lecz także dźwiękowego lub dotykowego. Prace zaopatrzone zostały w słuchawki z możliwością regulacji głośności. Uruchomione zostało także specjalne stanowisko komputerowe z możliwością odczytania informacji o wystawie, działaniach Galerii, jej twórcach i kolekcji za pomocą programu dla osób niewidzących, niedowidzących i z problemami w czytaniu.

www.wroclaw.pl

www.kreatywnywroclaw.pl

wroclaw