CYKL WYSTAW SZTUKI ART BRUT I OUTSIDER ART 2015

Projekt realizowany w okresie od 01.02.2015 do 31.12.2015 roku w ramach zadania publicznego :

Organizacja i prowadzenie projektu kulturalnego w 2015 roku w jednym z zakresów: projekt plastyczny, projekt muzyczny, projekt teatralny, projekt interdyscyplinarny

współfinansowanego przez GMINĘ WROCŁAW /www.wroclaw.pl /

W ramach zadania w roku 2015 realizowany jest cykl wystaw sztuki art brut i outsider art w Galerii Art Brut i Pracowni Aktywizacji Społecznej prowadzonej we Wrocławiu przez Stowarzyszenie Świat Nadziei.

W ramach wystaw prezentowane są różne dziedziny sztuki, m.in. grafika, malarstwo, kolaż, fotografia, sztuka multimedialna, obiekty artystyczne i inne. W ramach każdej wystawy organizowane są wydarzenia towarzyszące jak spotkania autorskie, oprowadzenia kuratorskie czy wykłady.

Istotnym elementem jest udział samych twórców w procesie produkcji wystaw. Działania opierają się na współpracy twórców niepełnosprawnychoraz osób ze środowisk artystycznych (artystów i kuratorów), instytucji kultury i sztuki oraz innych zaproszonych gości projektu.

Zadanie jest podstawą dla stworzenia regularnego programu Galerii Artbrut w 2015 roku i opiera się na naszych doświadczeniach z lat poprzednich oraz obserwacji tego typu wydarzeń w zagranicznych instytucjach o podobnym charakterze, m.in. w Muzeum Sztuki ArtBrut w Lozannie, czy pracowni Artilabo w Bredzie, które prezentują sztukę osób niepełnosprawnych.

Galeria ArtBrut w roku 2015 kontynuuje swoją dotychczasową linię działalności, prezentując zarówno twórców działających we Wrocławiu jak i unikalnych artystów sztuki art brut i outsider art z różnych miejsc w Polsce.

W ramach Cyklu przygotowane są następujące 4 wystawy :

Wstawa nr 1. Wystawa Indywidualna Daniela Stachowskiego.

Daniel Stachowski to urodzony w 1983, twórca związany z pracownią arteterapii StowarzyszeniaOstojaprzy CTR we Wrocławiu. Twórca wykonuje setki prac często prowokujących i obscenicznych, komentuje w nich ostro rzeczywistość, krytykuje polityków i przemoc. Bardzo często wraca do lat stanu wojennego, w tym czasie umieszcza akcję. Jego prace często budzą w widzach oburzenie. Poza obrazami wykonuje też formy przestrzennezawsze te same bryły bunkry, wieże, czołgi.

Opieka kuratorska wystawy : Małgorzata Rel.

Wystawa 2. Wystawa indywidualna Henryka Żarskiego

Henryk Żarski urodzony w 1944 roku, to jeden z najbardziej znanych w Polsce i na świecie twórców sztuki art brut i outsider art.Idea wystawy skonstruowana jest wokół głównych przedstawień obrazów Henryk Żarskiego, motywu postaci ludzkiej i towarzyszącej jej postaci zwierzęcia, czasami zastępowanej przedstawieniami środków lokomocji, jak powózka, rowery, motocykle czy samochody.

Na wystawie można będzie zobaczyć najnowsze prace artysty, powstałe na płótnach oraz jedne z pierwszych prac wykonane na papierze. Artysta związany jest z poznańską galerią „tak”.

Opieka kuratorska wystawy Malgorzata Szaefer

Wystawa 3. Wystawa zbiorowa Cecyli Sobolewskiej i Marty Stańczyk

Cecylia Sobolewska związana jest z pracownią rysunku, malarstwa, rzeźby i projektowania„AtelierTeresy Starzec oraz z Teatrem 21 w Warszawie.

Ulubioną formą jej prac komiksy i rysunki do wymyślonych przez nią historii.

Prace plastyczne Celi Sobolewskiej były eksponowane kilka razy w latach 2003-2014 w ośrodkach kultury oraz innych instytucjach: w Poleskim Domu Kultury w Łodzi ; w Instytucie Mikołowskim im. Rafała Wojaczka w Mikołowie; w szkole plastycznejAtelierw Warszawie na Foksal 11 w 2010 oraz 2014 r.;

w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu na Zamku, listopad 2014.

W maju ubiegłego roku twórczyni zdobyła drugą nagrodę za plakat na temat Powstania Warszawskiego w konkursie dla młodzieży ogłoszonym przez Muzeum Okręgowe.

Marta Stańczyk . Absolwentka Społecznej Szkoły SpecjalnejDAĆ SZANSE, obecnie uczestniczka WTZ i aktorka TEATRU 21 w Warszawie. Brała udział we wszystkich spektaklach teatru. Jest autystką wysoko funkcjonującą, obdarzoną talentem plastycznym i muzycznym. Jej twórczość to: rysunki, pisane historyjki uzupelniane ilustracjami, malartwo, prace z gliny. Jej prace pokazywane były na licznych wystawach zbiorowych . W 2005r uczestniczyła w Ogólnopolskiej Wystawie Sztuki Nieprofesjonalnej w Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Jejhistoryjkom” poświęcony był także Biuletyn Klubu Forum Wydawany przez Fundację Synapsis z 2006r. Praca Marty została również umieszczona w Jubileuszowym Kalendarzu STO na 2012/13 rok.

Opieka kuratorska wystawy Justyna Warecka.

Wystawa nr 4. Wystawa twórców związanych z wrocławską Galerią Artbrut Poza Tabu II

Wystawa jest inspirowana zebranymi doświadczeniami z pracy z grupą twórców związanych z Galerią ArtBrut. Punktem wyjścia doświadczenia, materiały i prezentowane prace w 2014 roku podczas festiwalu Survival i wystawy Poza Tabu I. W założeniu wystawa będzie wynikiem kontynuacji działań twórczych, spotkań warsztatowych i analiz badawczych realizowanych w GaleriiArtBrut w 2015 roku, krążących wokół problematyki tabu w życiu i sztuce związanego z cielesnością, sensualnością, uczuciami. Zadaniem wystawy będzie także przełamywanie stereotypów na temat twórczości osób niepełnosprawnych i zaburzeniami psychicznymi.

Istotnym elementem wystawy będzie praca nad udostępnieniem jej elementów zarówno w wymiaże artystycznym jak i na poziomie technicznym dla odbiorców ze specjalnymi potrzebami w tym osób niewidzących, niedowidzących i niedosłyszących oraz niesłyszących.

Opieka kuratorska wystawy Jacek Zachodny.