Digitalizacja wybranych zasobów kolekcji Galerii ArtBrut

Digitalizacja wybranych zasobów kolekcji Galerii ArtBrut wraz z opracowaniem i udostępnieniem”

Zadanie realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2014

Nazwa priorytetu: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Instytucja zarządzająca Priorytetem: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

oraz współfinansowane ze środków Biura Festiwalowego Impart 2016.

Celem zadania jest uporządkowanie, opracowanie i digitalizacja wybranego zasobu prac z kolekcji Galerii ArtBrut we Wrocławiu, wprowadzenie informacji do opracowanego w ramach zadania systemu elektronicznej bazy danych oraz udostępnienie na przygotowanej w tym celu specjalnej zakładce KOLEKCJA na stronie Galerii ArtBrut www.artbrut.com.pl.

Wybranych zostało 50 prac stworzonych przez 14 twórców kręgu sztuki art bryt i outsider art. oraz 500 materiałów kontekstowych.

Zasób materiałów opracowanych zdigitalizowanych i udostępnionych w ramach zadania stanowi część obszerniejszej kolekcji Galerii ArtBrut budowanej od 2009 roku z prac twórców współpracujących z galerią oraz w niej wystawiających.

Do prezentacji w ramach zadania wybrane zostały najbardziej reprezentatywne dla poszczególnych autorów prace, uznane za ważne ze względu na oryginalność, jakość, częstotliwość prezentacji podczas wystaw i pokazów oraz publikacje w katalogach lub wydawnictwach książkowych. W prezentowanej kolekcji znajdują się prace wykonane w różnych technikach: grafika, rysunek, malarstwo, asamblaże, kolaż, fotografia cyfrowa i jej obróbka graficzna, wideo, animacja poklatkowa, obiekty i rzeźby. Twórcy w swoich wypowiedziach korzystali również z różnorodnych materiałów jak papier, karton, wydruki, materiały syntetyczne, szkło a także nośniki cyfrowe jak wideo czy fotografia cyfrowa.

mkidn_01_cmyk

image002image006