Galeria Sztuki ArtBrut i Pracownia Aktywizacji Społecznej

 

 Zadaniem Galerii ArtBrut i Pracowni Aktywizacji Społecznej, prowadzonej przez Stowarzyszenie Świat Nadziei we Wrocławiu jest prezentowanie i aktywne promowanie sztuki i twórczości osób niepełnosprawnych, integracja społeczna oraz zwrócenie uwagi na problematykę osób niepełnosprawnych.

Celem działalności Galerii Sztuki i Pracowni Aktywizacji Społecznej jest także poprawa jakości życia i funkcjonowania dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych umysłowo poprzez zapewnienie im opieki terapeutycznej, stymulowanie i wspieranie rozwoju, rozwijanie twórczej aktywności, indywidualnych zdolności i zainteresowań, a także rozwijanie sprawności każdego podopiecznego, w kierunku możliwie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.      

Na potrzeby Galerii i Pracowni, po naszych długich staraniach, otrzymaliśmy w najem, od gminy Wrocław, pomieszczenia przy ul. Ruskiej 46a we Wrocławiu. Znajdują się one w centrum miasta, w dobrej lokalizacji zapewniającej dostępność osobom niepełnosprawnym z różnych stron miasta, w niedalekiej odległości od współpracujących z nami instytucji kultury i sztuki. W tym samym budynku siedziby mają także inne współdziałające z nami stowarzyszenia, co sprzyja lokalnej integracji.

W ramach działań Galerii i Pracowni od stycznia 2009 roku realizowany jest cykl wystaw oraz zajęć galeryjnych obejmujących warsztaty twórcze, spotkania autorskie oraz zajęcia terapeutyczne w zakresie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych – polegających między innymi na usamodzielnianiu osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie przez nich galerii sztuki.

Do tej pory zorganizowaliśmy w galerii kilkanaście dużych wystaw indywidualnych i zbiorowych promujących twórczość osób niepełnosprawnych.

 W ramach realizowanych projektów nasze stowarzyszenie aktywnie współpracuje z wiodącymi wrocławskimi instytucjami kultury i sztuki oraz z wieloma artystami. Udział w programie biorą m. innymi  Teatr Polski ,Teatr Pieśń Kozła, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Muzeum Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, BWA Wrocław – Galerie Sztuki Współczesnej, Fundacja WRO-Centrum Sztuki Mediów, Galeria Miejska, Galeria Entropia, Gazeta Wyborcza.

Galeria i Pracownia ArtBrut angażuje się w artystyczne wydarzenia miejskie czy lokalne inicjatywy kulturalne jak Wrocławska Noc Muzeów, PINK PIKNIK, integracyjny projekt wrocławskich artystów-plastyków Guernica, wystawy i wydarzenia w Studio BWA, wydarzenia muzyczne Pracowni Muzycznej K-Stacja czy działania literacko-artystyczne Pisma Rita Baum.

W 2011 roku Galeria i Pracownia ArtBrut otrzymała za swoją działalność nominację do nagrody WARTO Gazety Wyborczej.

Działalność Galerii włączona została w starania miasta Wrocławia o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Przygotowaliśmy prezentacje kolekcji Galerii ArtBrut w czasie wizyty komisji przyznającej Wrocławiowi tytuł ESK 2016 w ramach kampanii informacyjnej „Wygrajmy to!” . Prace twórców niepełnosprawnych z naszej kolekcji prezentowane były w galerii oraz w specjalnym namiocie ustawionym na Rynku Wrocławia. Twórcy związani z Galerią uczestniczyli w spotkaniu z członkami międzynarodowej komisji eksperckiej ESK 2016 w Synagodze pod Białym Bocianem. Projekty Pracowni i Galerii ArtBrut włączone zostały także do aplikacji Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Pracownia realizuje także zadania w ramach prowadzonych przez nas projektów (m.in. Programu Aktywizacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „Sztuka Aktywności”).

Poprzez medialność instytucji kultury oraz zaangażowanie znanych postaci ze świata sztuki możemy skuteczniej zwrócić uwagę na problematykę osób niepełnosprawnych i wpływać na zmianę opinii i oceny publicznej w stosunku do tych osób. Ważną kwestią jest tu podjęcie dialogu ze społeczeństwem, w szczególności poprzez zaangażowanie  środowisk i instytucji kulturalno-społecznych, przełamywanie lęków przed kontaktem, współpracą i zatrudnianiem osób niepełnosprawnych umysłowo, przede wszystkim w wyniku negatywnego wyobrażenia. Uczestnicy  imprez kulturalnych przyzwyczajają się do obecności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym, rozwija się nowa jakość wzajemnych relacji.

W naszych działaniach wzorujemy się na doświadczeniu placówek i organizacji europejskich i światowych – takich jak współpracująca z nami holenderska Pracownia Artilabo w Bredzie. Ideą działań w ostatnich 10 latach w instytucjach zachodnich jest zmiana podejścia w pracy z osobami niepełnosprawnymi z nadmiernie opiekuńczego do mądrze aktywizującego. Dlatego planujemy aby Galeria i Pracownia stała się miejscem, w którym osoby niepełnosprawne będą mogły aktywizować się społecznie i zawodowo, prowadząc na wzór podobnych placówek europejskich,galerię, czytelnię z kawiarnią, wypożyczalnię dzieł sztuki, radiostacje internetową czy redakcję własnego czasopisma.

Chcemy aby osoby korzystające z Galerii i Pracowni Aktywizacji Społecznej, miały poczucie posiadania własnego  miejsca  spotkań,  realizacji twórczej i wymiany doświadczeń, miejsca które, będą mogły kreować zgodnie ze swoimi potrzebami i marzeniami.

Galeria Sztuki i Pracownia Aktywizacji Społecznej ArtBrut, pełniąc funkcję miejsca spotkań, twórczych prezentacji oraz promocji działań miasta na rzecz osób niepełnosprawnych, staje się ważnym wrocławskim punktem integracji społecznej.