Cykl wystaw Galeria ArtBrut 2010

„Organizacja cyklu wystaw Art Brut  promujących twórczość osób niepełnosprawnych” w 2010r

Projekt finansowany przez Gminę Wrocław w ramach realizacji zadań publicznych w sferze kultury w trakcie 2010 roku – projekt plastyczny.

Cykl wystaw „Art Brut” był rocznym projektem złożonym z 5 wystaw artystycznych, które tworzą program artystyczny Galerii Sztuki Art Brut i Pracowni Aktywizacji Społecznej w 2010 roku.

Zadaniem Galerii ART BRUT i Pracowni Aktywizacji Społecznej jest prezentowanie i aktywne promowanie sztuki i twórczości osób niepełnosprawnych, integracja społeczna oraz zwrócenie uwagi na problematykę osób niepełnosprawnych.

Celem działalności Galerii Sztuki i Pracowni Aktywizacji Społecznej jest także poprawa jakości życia i funkcjonowania dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych umysłowo poprzez zapewnienie im opieki terapeutycznej, stymulowanie i wspieranie rozwoju, rozwijanie twórczej aktywności, indywidualnych zdolności i zainteresowań, a także rozwijanie sprawności każdego podopiecznego, w kierunku możliwie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.      

Projekt był próbą poszukiwania i wdrażania nowoczesnych metod oraz niestandardowych rozwiązań w rehabilitacji i aktywizowaniu społecznym osób niepełnosprawnych poprzez działania twórcze związane z kulturą i sztuką.

W ramach realizacji projektu wystaw nasze stowarzyszenie nawiązało aktywną współpracę z wiodącymi wrocławskimi instytucjami i organizacjami związanymi z kulturą i sztuką, oraz wieloma artystami.

Dzięki stworzeniu regularnego programu wystaw miejsce to zaistniało jako prawdziwa galeria, która jednocześnie wchodzi w interakcję z innymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi. Ułatwia to wdrażanie i realizację nowoczesnych metod aktywizacji osób niepełnosprawnych – dostosowywanie przestrzeni publicznej i wykorzystywanych urządzeń, zmianę podejścia z nadmiernie opiekuńczego do mądrze aktywizującego, opracowywanie strategii społecznych i zmianę przepisów organizacyjno – prawnych pod tym kątem.

Na cykl wystaw złożyły się prezentacje twórczości osób niepełnosprawnych oraz prezentacji osób z Wrocławia – zaprezentowane zostały różne dziedziny sztuki, m.in. grafika, fotografia, sztuka multimedialna, obiekty artystyczne i inne. Zadanie było podstawą do stworzenia regularnego programu galerii i zostało stworzone na podstawie obserwacji tego typu wydarzeń w galeriach zagranicznych, m.in. w Lozannie (Szwajcaria), czy partnerskim Artilabo w Bredzie, które prezentują sztukę osób niepełnosprawnych.

Projekt opierał się na współpracy osób niepełnosprawnych, które zaprezentowały swoją twórczość, oraz osób ze środowisk artystycznych Wrocławia (artystów i kuratorów) i innych zaproszonych gości projektu.

 

W ramach zadania zrealizowane zostały następujące wystawy:

> Wystawa  Projektu „Różowe” Wandy Sidorowicz

> Wystawa zbiorowa „Nie w pełni sprawni w pełni czujący”  – projekt  warsztatów terapii   Zajęciowej Wspólnota Fundacji   Brata Alberta

> Wystawa monograficzna Marcina Guźli  ”Grafika Akordowa – ilustracja ducha ,dźwięku i słowa”

>  Wystawa „Zaklinacze Art Brut” dokumentacja wydarzeń festiwalowych Brave Festiwal

„Pracownia Aktywizacji Społecznej i Galeria Sztuki ArtBrut 2010”  Wystawa podsumowująca projekty realizowane przez Stowarzyszenie Świat Nadziei w Pracowni Aktywizacji Społecznej i Galerii Sztuki ArtBrut w 2010 roku.

 

 

Wystawa  Projektu „Różowe” Wandy Sidorowicz

Otwarcie wystawy Projektu Różowe odbyło się 21 stycznia 2010r.                                                                                                                                                 W dniu otwarcia galerię odwiedziło ponad 300 osób.   

Różowe to jeden z największych projektów Pracowni i Galerii ArtBrut , prowadzonej we Wrocławiu przez twórców niepełnosprawnych. To oni są wykonawcami, ale także pomysłodawcami realizowanych wystaw i wydarzeń.                                                                                                                                                      Według Wandy Sidorowicz – pomysłodawczyni projektu Różowe, ludzie za mało czasu poświęcają kolorowi różowemu, ona sama kolekcjonuje różowe przedmioty i tworzy z nich różnorodne twórcze konstelacje.                                                                                                                         W ramach projektu zaprezentowaliśmy wystawę prac, które nawiązują do tego koloru, do różowej formy, dźwięku, różowego słowa i myśli.

Do projektu zaproszeni zostali artyści wrocławscy i przyjaciele stowarzyszenia – zwolennicy i użytkownicy „różowego”, ale także ci, którzy w swoich twórczych działaniach i rozmyślaniach oraz codziennym zabieganiu, nigdy nie zwrócili się ku temu obszarowi. W projekcie wzięło udział ponad 60 osób.  Swoje prace przekazali cenieni i znani artyści m.in. Anna Płotnicka, Bożena Grzyb-Jarodzka, Paweł Jarodzki, Jerzy Kosałka, Dominik Podsiadły. Prezentowane prace były bardzo różnorodne – od rysunków i fotografii po liczne obiekty i instalacje, projekt dźwiękowy Marka Otwinowskiego, pracę videoart Jacka Zachodnego, oraz ubrania z kolekcji projektantki Pauli Kowalczyk z Pracowni Formalina. Różowe obiekty przekazali do projektu kuratorzy sztuki Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka z Centrum Sztuki WRO, Piotr Stasiowski z BWA Studio i Alicja Jodko z Galerii Entropia. Swoje wyjątkowe prace pokazali także twórcy z Pracowni i Galerii ArtBrut.

Dzięki udziałowi w projekcie tak wielu wspaniałych osób zaistniała fascynująca integracja i wymiana doświadczeń w obszarze kreacji i wspólnego działania, zarówno w wymiarze artystycznym jak i społecznym.

W ramach projektu poza wystawą realizowane były liczne działania towarzyszące.

Na wernisaż przygotowany został specjalny „różowy” poczęstunek. Na otwarciu zagrał „różowo” didżej Rafał Pysno.                                                                                                         W trakcie wernisażu i trwania wystawy odbywały się sesje fotograficzne ze słynnym Różowym King-Kongiem Dariusza Orwata, a pomysłodawcą i autorem zdjęć sesyjnych był Mateusz Tatarczyk, fotografik – twórca związany z Pracownią i Galerią ArtBrut.                                                                                                             Prowadzony przez dziennikarkę Barbarę Chabior klub muzyczny Niskie Łąki zorganizował w dniu otwarcia wystawy Różowy Wieczór.                                                                                                                                           Na portalu Allegro uruchomiona została różowa aukcja charytatywna prac prezentowanych na wystawie.

Opieka artystyczna wystawy – Agnieszka Młotkowska

 

Wystawa zbiorowa „Nie w pełni sprawni w pełni czujący”  – projekt  warsztatów terapii  Zajęciowej Wspólnota Fundacji   Brata Alberta

Prezentowana w galerii ArtBrut  w marcu 2010 r wystawa „Nie w pełni sprawni- w pełni czujący” pokazywała ciekawy projekt zrealizowany w  Warsztacie Terapii Zajęciowej „Wspólnota „  we Wrocławiu w 2009 roku.

Projekt, jego efekty artystyczne stanowią swego rodzaju kampanię społeczną. Pokazują iż osoby niepełnosprawne intelektualnie dysponują pełnym wachlarzem emocji, podobnie jak każdy w pełni sprawny człowiek.W prezentowanych na wystawie pracach istotniejsze było zobrazowanie emocji aniżeli wykonanie portretów konkretnych osób. Fotografie przedstawiają osoby niepełnosprawne w autentycznych sytuacjach, w ich codzienności, bez idealizacji typowej dla mediów.  Bohaterowie zdjęć stanowią zbiorowość, w życiu której pojawiają się różnorodne emocje.

Projekt pozwolił niepełnosprawnym uczestnikom Warsztatu Terapii Zajęciowej Wspólnota przyjrzeć się głębiej sobie. Uczyli się rozpoznawać emocje, nazywać j , okazywać a pomocą w tych działaniach była fotografia. Uczestnicy stawali po jednej bądź drugiej stronie obiektywu, fotografowali i byli fotografowani, wykonywali odbitki w ciemni, kolarze, przetwarzali obrazy, budowali konstrukcje przestrzenne. Prace zaprezentowane na wystawie są efektem skomplikowanego procesu twórczego, równie spontanicznego i nieprzewidywalnego jak same emocje.

Na wystawie obok  fotografii portretowych w ramach, pokazane zostały instalacje przestrzenne z wielkoformatowych, czarnobiałych wydruków z postaciami uczestników projektu, uzupełnione o ich komentarze słowne i graficzne.

Wystawę zakończył 25 marca 2010 roku uroczysty finisaż, na którym wystąpili pomysłodawcy i wykonawcy projektu.

 

Wystawa monograficzna prac Marcina Guźli p.t. ”Grafika Akordowa – ilustracja ducha , dźwięku i słowa” (grafika, rysunki i instalacje);

Otwarcie wystawy  „Grafika Akordowa…” w Galerii ArtBrut miało miejsce  22 kwietnia 2010r. W trakcie otwarcia odbył się koncert zespołu muzycznego Maszyniści Dźwięku, z którym twórca od kilku lat występuje, jest autorem  i wykonawcą tekstów do utworów. Na wystawie zobaczyć można było grafiki, rysunki oraz instalacje. Prezentowane były także : pozycja książkowa wydawnictwa Continuo, w której zamieszczone zostały prace graficzne Marcina, oraz jego teksty i wywiad w Magazynie Ludzka Sprawa.

Marcin Guźla to artysta wszechstronny, od  lat tworzący i działający w wielu obszarach sztuki.  Zajmuje się grafiką, rysunkiem, poezją , dramatem i muzyką.  Współpracował z integracyjnym Teatrem Arka jako aktor i asystent. Z Pracownią i Galerią ArtBrut związany jest od początku jej istnienia – jest jednym z jej twórców i koordynatorów realizowanych działań i projektów.

W Galerii prezentowane były wcześniej prace artysty w ramach wystawy zbiorowej Art Brut w 2009r oraz na wystawie Projektu Różowe w styczniu 2010 roku.

Wystawa pokazywana była w czasie tegorocznej Wrocławskiej Nocy Muzeów, w ramach której odbyło się spotkanie z autorem, oraz kolejny występ zespołu – Maszyniści Dźwięku.

Opieka artystyczna wystawy – Jacek Zachodny

 

Wystawa „Zaklinacze ArtBrut”

Wystawa „Zaklinacze ArtBrut”  to efekt działań grupy młodych twórców związanych z Galerią i Pracownią ArtBrut we Wrocławiu, która została zaproszona przez organizatorów Brave Festiwalu do wykonania dokumentacji wydarzeń festiwalowych. Zaprezentowane na wystawie prace to  fotografie, teksty, wywiady i filmy związane z wydarzeniami tegorocznej edycji Brave Festiwalu Zaklinacze, a także dwa fotoreportaże z ubiegłorocznej edycji festiwalu, oraz zdjęcia i dokumentacje związane z działalnością organizacji Rokpa International, na rzecz której, co roku przekazywany jest dochód z festiwalu.

W trakcie otwarcia wystawy 07 lipca 2010 odbyło się spotkanie dr Akongiem Rinpoche założycielem i szefem organizacji Rokpa International – gościem honorowym Brave Festiwalu

Wystawa rozbudowywała się podczas całego festiwalu, a zwiedzający goście obserwować mogli dynamiczny i twórczy proces jej powstawania.

Uroczysty finisaż pokazujący pełny, końcowy efekt wystawy odbył się 23.09. września 2010 roku.

W ramach dokumentacji wydarzeń festiwalowych grupa twórców ArtBrut uczestniczyła m. innymi w:                                                                                                                      – spotkaniu i wywiadzie z Justyną Warecką przedstawicielem organizacji Rokpa International w Polsce ;                                                                                                          – spotkaniu i wywiadzie z Leą Wyler, Anną Zubrzycki i Grzegorzem Bralem w Teatrze Pieśń Kozła, wywiad opublikowany został w Magazynie Ludzka Sprawa .

Paradzie Masek Afrykańskich na Rynku Wrocławskim

– spotkaniu z Anną Zubrzycki i Lea Wyler prezentującym działalność organizacji Rokpa International, w Klubie Festiwalowym Kamfora.                                                                                                                                               – przygotowaniach do wydarzenia:  Ahn Sook-sun – mistrzyni opery pansori. Ocalona przypowieść dawnej Koreii; w Operze Wrocławskiej

–  spotkaniu zorganizowanym w Galerii ArtBrut z gośćmi festiwalowymi Lorenzo Aillapan  „Człowiekiem Ptakiem” twórcą poezji Indian Mapucze, jego towarzyszką oraz tłumaczem,

–  pokazie Brave Kids: Rokpa Children/Nepal, w Teatrze Pieśń Kozła

Festiwal Brave obserwowali i dokumentowali twórcy niepełnosprawni : Ela Baworowska, Katarzyna Binek, Bartosz Dziedzic, Magdalena Grabowska, Marcin Guźla, Agnieszka Kołodziejczyk, Paweł Olejniczak, Bartek Runiewski, Mateusz Kosecki, Mateusz Tatarczyk, Marek Trociński, Elwira Zacharska,

W działaniach dokumentacyjnych brali udział, wspierając twórców z grupy ArtBrut, wrocławscy artyści i dziennikarze : Anna Smarzyńska, Jacek Zachodny, Anna Morawiecka, Agata Saraczyńska oraz Justyna Warecka koordynator festiwalu i wiceprezes i przedstawiciel wrocławskiego oddziału Stowarzyszenia Charytatywnego ROKPA Polska.                                                                                                                                              Pomoc w przygotowaniu przedsięwzięcia otrzymaliśmy także od organizatorów i szefów festiwalu  Grzegorza Brala i Anny Zubrzycki oraz organizatorów Projektu Brave Kids Anastazji Gołaj i Anny Furmaniuk.

Dokumentowanie festiwalu przez twórców niepełnosprawnych stworzyło nowy kontekst wzajemnych relacji. Obecni podczas wydarzeń festiwalowych niepełnosprawni dokumentaliści wchodzili w rzeczywiste interakcje z twórcami, uczestnikami i widzami festiwalu.

Wystawa pokazuje nie tylko ciekawe spojrzenie artystyczne, ale i ważny społeczny kontekst tego wydarzenia.

Opieka  nad wystawą – Justyna Warecka

 

„Pracownia Aktywizacji Społecznej i Galeria Sztuki ArtBrut 2010” Wystawa podsumowująca projekty realizowane przez Stowarzyszenie Świat Nadziei w Pracowni Aktywizacji Społecznej i Galerii Sztuki ArtBrut w 2010 roku. 

Otwarcie wystawy odbyło się w piątek 26 listopada 2010 r.

Na wystawie zaprezentowane zostały prace i dokumentacje, powstałe w trakcie realizowanych przez nasze stowarzyszenie działań i projektów, w Pracowni i Galerii ArtBrut w roku 2010, takie jak :

– prace graficzne na papierze, pleksi i tkaninie powstałe w czasie warsztatów w pracowni graficznej prowadzonych przez Martę Lech,

– fotograficzna instalacja przestrzenna – efekt zajęć z Paulą Kowalczyk z pracowni designu i projektowania Formalina, oraz z fotografikiem Piotrem Szpilskim,

– zbiór tekstów, rysunków i wywiadów drukowanych w Magazynie Ludzka Sprawa,

– interaktywne stanowisko prezentujące prace wideo powstałe we współpracy z Centrum Sztuki WRO oraz artystą Jackiem Zachodnym,

– pomysłowo opracowaną przez twórców ArtBrut dokumentację wystaw zrealizowanych w galerii w 2010 roku.

Pokazana została dokumentacja fotograficzna i filmowa z realizowanych artystycznych zajęć warsztatowych m.in. z Marcinem Mierzickim w Muzeum ASP, z zajęć dziennikarskich z Agatą Saraczyńską w Gazecie Wyborczej, z zajęć bibliotekarskich z Dorotą Sidorowicz w Ossolineum, z działań plastycznych z Dariuszem Orwatem, z Magdaleną Jaroszyk z pracowni tanecznej, z warsztatów dźwiękowych z Michałem Litwińcem, zajęć muzycznych z Piotrem Gospodarczykiem oraz z zajęć fotograficznych z Anną Smarzyńską.

Zestawienie wielu elementów i rodzajów dokumentacji artystycznej, z których składała się wystawa, udane połączenie wielu obszarów sztuki, pozwoliło w interesujący i przekonujący sposób pokazać działalność Galerii i Pracowni w 2010 roku.

Opieka artystyczna wystawy – Marta Lech

 

 

Czas trwania jednej wystawy wynosił od 2-8 tygodni, podczas których galeria była otwarta 5 dni w tygodniu, przez 3 godziny dziennie -podobnie jak funkcjonują innego tego typu galerie przy organizacjach pozarządowych / z wyjątkiem połowy lipca i sierpnia/. Dodatkowo galeria była dostępna po umówieniu się telefonicznym dla zorganizowanych grup.

Wystawy były przygotowywane na zasadzie współpracy: przez osoby niepełnosprawne oraz osoby, które mają doświadczenie w tworzeniu wystaw i ekspozycji artystycznych. Dzięki takim założeniom projekt ten zaistniał poza aspektem terapeutycznym i stał się również programem kulturalnym.