Książka pt. „Ja się do siebie nie nadaję”

Książka pt.Ja się do siebie nie nadajęto wydawnictwo artystyczne prezentujące teksty twórców z niepełnosprawnością umysłową i zaburzeniami psychicznymi związanych z Galerią ArtBrut we Wrocławiu.

Wydawnictwo przygotowane przez Stowarzyszenia Świat Nadziei zrealizowane zostało we współpracy z Biurem Festiwalowym Impart 2016 i zostało Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Prezentowany w publikacji zestaw 34 tekstów stanowi unikatowy zbiór artystycznej literackiej wypowiedzi twórców nurtu outsider art oraz art brut. Są to przeważnie krótkie formy poetyckie i literackie: Wandy Sidorowicz, Marcina Guźli, Mateusza Tatarczyka i Elwiry Zacharskiej.

Teksty zaprezentowane zostały w wersji dwujęzycznej angielsko-polskiej i uzupełnione o skany oryginałów wybranych utworów. W książce znalazły się również skany  prac twórców Galerii ArtBrut – Macieja Tryniszewskiego, Marty Nawojczyk, Agnieszki Kołodziejczyk i Piotra Jeruzela, którzy tworzą ciekawe formy z pogranicza pisma i grafiki posługując się specyficznym językiem ze zmienionym alfabetem, z użyciem nowych stworzonych przez siebie liter, słów i oryginalnych znaków oraz  tekstu performatywnego.

W publikacji zawarte zostały także krótkie biogramy twórców oraz teksty wprowadzające Agaty Saraczyńskiej i Jacka Zachodnego.

Do współpracy przy projekcie zaangażowały się osoby ze świata kultury i sztuki: dziennikarka  Agata Saraczyńska, graficzka komputerowa, Julita Gielzak, artysta i koordynator działań artystycznych Galerii ArtBrut Jacek Zachodny oraz tłumacze języka angielskiego Mirosław Rusek i Paweł Granicki.

Podczas przygotowań i produkcji książki realizowany był  istotny dla naszej działalności aspekt związany z respektowaniem praw autorskich twórców niepełnosprawnych, umożliwienie im decyzyjność i wyboru w zakresie własnych prac.

Realizacja zadania umożliwiła nie tylko promocję wyjątkowego przedsięwzięcia jak Galeria ArtBrut i jej twórcy, ale także  miasta Wrocławia – Europejskiej Stolicy Kultury 2016, jako ośrodka sztuki otwartego na integrację.