JUBILO w poszukiwaniu języka Radości

Projekt  JUBILO jest propozycją międzynarodowej grupy młodych aktorów, absolwentów studiów MA in Acting, prowadzonych w Teatrze Pieśń Kozła we współpracy z Manchester Metropolitan University, prowadziła warsztaty artystyczne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, aby stworzyć uczestnikom przestrzeń kreatywności, świadomości ciała, zabawy i społecznej interakcji.

 JUBILO oznacza „krzyk radości”. Twórcom projektu zależało, by młode osoby marginalizowane odnalazły radość we wspólnej zabawie, przy okazji odkrywając i rozwijając swoje artystyczne talenty. Dzięki językowi sztuki porozumienie ponad społecznymi i kulturalnymi podziałami stało się możliwe.

Poza grupą podopiecznych ze Stowarzyszenia Świat Nadziei w projekcie Jubilo Brała udział grupa dzieci romskich ze  Stowarzyszenia Romów „RomaniBacht” (Współpraca merytoryczna:Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego)

Długofalowe założenie projektu to stworzenie młodym osobom z grup marginalizowanych możliwości interakcji społecznej poza swoją zamkniętą grupą (kontakt ze społecznością Wrocławia, przeciwdziałanie stereotypom i stygmatyzacji społecznej, a także interakcja z przedstawicielami innych narodowości – aktorami z różnych krajów).

Podopieczni Stowarzyszenia Świat Nadziei wzięli udział w zajęciach realizowanych przez aktorów Teatru Pieśni Kozła, w ramach działań spójnych z projektem JUBILO, oraz równolegle mieli szansę rozwinąć swoje artystyczne umiejetności na warsztatach fotograficznych prowadzonych przez fotografa Karola Jarka.

Dla realizatorów projektu ważne było by osoby niepełnosprawne odnalazły radość we wspólnej zabawie, działaniach teatralnych i fotograficznych przy okazji odkrywając i rozwijając swoje artystyczne możliwości . Istotne było nawiązywanie kontaktu i rozwijanie komunikacji pomiędzy uczestnikami poprzez język teatru i fotografii.

Aby zobaczyć zdjęcia z projektu kliknij w obrazek poniżej.

 

Warsztaty teatralne i fotograficzne z grupą młodzieży z niepełnosprawnością umysłową, podopiecznych Stowarzyszenia Świat Nadziei  oraz prezentacja wystawy dokumentującej te działania, zrealizowane zostały dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.