Ludzka Sprawa- Nasza Sprawa

LUDZKA SPRAWA – NASZA SPRAWA

WARSZTATY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ UMYSŁOWO

realizacja w okresie od 2011-05-02 do 2011-12-31

Kampania społeczna na rzecz osób niepełnosprawnych umysłowo

Realizacja zadania wspierana jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Celem projektu jest aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej umysłowo, upowszechnianie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, przełamywanie stereotypów oraz zmianę świadomości społecznej dotyczącej osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie uczestnikom projektu aktywnego udziału w życiu społecznym miasta, kontakt ze znanymi ludźmi świata sztuki, biznesu, władz lokalnych, stworzenie przestrzeni do wspólnego, efektywnego dialogu.

Projekt  składa się z czterech grup działań:

  1. Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo, w tym warsztaty dziennikarskie.
  2. Upowszechnienie problemów z jakimi na co dzień mają do czynienia osoby niepełnosprawne umysłowo, pokazanie ich możliwości twórczych, innego spojrzenia na świat w magazynie Ludzka Sprawa oraz na stronach internetowych: www.ludzkasprawa.pl i www.swiatnadziei.org
  3. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi umysłowo, poszukiwanie i tworzenie nowych dróg i sposobów integracji oraz ich aktywizacji społecznej poprzez zorganizowanie międzynarodowej konferencji Innowacyjne Formy Terapii i Aktywizacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Umysłowo na którą zostaną zaproszeni fachowcy z zakresu terapii oraz osoby prowadzące, bądź zainteresowane prowadzeniem szeroko rozumianych działań i warsztatów z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo.
  4. Podsumowanie i prezentacja projektu w Galerii Art. Burt prowadzonej przez stowarzyszenie Świat Nadziei oraz publikacja broszury (dołączonej do magazynu Ludzka Sprawa) zawierającej podsumowanie międzynarodowej konferencji i końcowych efektów działań warsztatowych.

Projekt realizuje cele i zadania Samorządu Województwa Dolnośląskiego ujęte w dokumentach programowych województwa: Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku i Program współpracy Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na lata 2011-2013.

Miejsce realizacji projektu:

Stowarzyszenie Świat Nadziei
Wrocław, ul. Ruska 46 A/33, 50-079 Wrocław

Więcej informacji na stronie projektu (http://www.nasza.ludzkasprawa.pl/).