Obchody Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych 2010

Obchody  Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

Z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych serdecznie zapraszamy wszystkich na wydarzenia przygotowane przez nasze stowarzyszenie.

Czwartek 2 grudnia, godz. 16.30 – 19.00 – zapraszamy na prezentacje materiałów filmowych i fotograficznych  pokazujące ciekawe i nowoczesne działania na rzecz osób niepełnosprawnych umysłowo :

> prezentacja holenderskiej Galerii i Pracowni Artilabo w Bredzie;

> prezentacja Stowarzyszenia La Prinola z Meksyku;

> prezentacja projektów ukierunkowanych na aktywizację osób niepełnosprawnych poprzez działania sportowe we Wrocławiu– Sekcja Olimpiad Specjalnych, Klub Sportowy Skoczek;

>  prezentacja projektów realizowanych we Wrocławiu na rzecz osób niepełnosprawnych umysłowo, ukierunkowanych na aktywizację społeczną poprzez działania twórcze i udział w życiu kulturalnym miasta;

Galeria Sztuki ArtBrut i Pracownia Aktywizacji Społecznej Wrocław, ul. Ruska 46A

Sobota 4 grudnia,  godz. od 12.30-16.30 – zapraszamy na pokazowe warsztaty artystycze prowadzone przez twórców niepełnosprawnych:

> Mateusz Tatarczyk warsztaty fotograficzne,

> Marek Trociński – warsztaty wyplatania koszyków

> Elwira Zacharska – warsztaty układania kompozycji kwiatowych i malowania kwiatów na szkle.

Wym czasie prowadzone będzie przez młodzież stoisko prezentujące ich prace i działania twórcze, a także pozycje książkowe Wydawnictwa Continuo w których zamieszczone zostały prace artystów niepełnosprawnych

Galeria Sztuki ArtBrut i Pracownia Aktywizacji Społecznej Wrocław, ul. Ruska 46A

W piątek 3 grudnia w ramach Konferencji „Wrocław bez barier- Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych” , w holu Sali Sesyjnej Rady Miejskiej Wrocławia zaprezentowane zostaną prace twórców niepełnosprawnych związanych z Galerią Sztuki ArtBrut.

Konferencja  z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych organizowana jest przez  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych przy Urzędzie  Miejskim  Wrocławia .

Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych został ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych. To szczególna okazja, aby jeszcze mocniej zwrócić uwagę na problemy i potrzeby osób niepełnosprawnych. W Polsce żyje ponad pięć milionów osób niepełnosprawnych, a na Dolnym Śląsku liczba ta wynosi ponad 430 tysięcy.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane działania magistratu i organizacji pozarządowych na rzecz osób niepełnosprawnych w 2010 roku. Ponadto Rafał Dutkiewicz, Prezydent Wrocławia wręczy wyróżnienia paraolimpijczykom i certyfikaty „Wrocław bez barier” dla stowarzyszeń i osób, które dbają o potrzeby w-skersów, poprzez codzienne działania – promując ich aktywność.

Rozpoczęcie uroczystości godz.10.00, w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej Wrocławia ,Ratusz Miejski , ul. Sukiennice 9.