Organizowanie i prowadzenie warsztatów aktywizujących zawodowo i społecznie dla osób z niepełnosprawnością umysłową 2013

Projekt współfinansowany był przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach kampanii pn.” Nie ma barier. Dolny Śląsk” ze środków PFRON z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2013r.

Projekt realizowany był w okresie od 01.07.2013r do 31.12.2013r .

Celemzadania było pobudzanie aktywizacji zawodowej i społecznejosób niepełnosprawnych umysłowo oraz wspieranie ich niezależności, zaradności osobisteji aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

W ramach zadania zorganizowany i przeprowadzony został cykl regularnych codziennych zajęć w zakresie aktywizacji życiowej , społecznej i zawodowej dla grupy osób z niepełnosprawnością umysłową i sprzężonymi problemami psychofizycznymi z terenu Wrocławia i Dolnego Śląska.

Przeprowadzonych zostało 80 dni zajęć warsztatowych dla osób z niepełnosprawnością umysłową, aktywizujących zawodowo i społecznie w terminie 02.IX. 22.XII. 2013R, 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, po 4 godziny dziennie.

Uczestnicy zadania ze względu na charakter niepełnosprawności, sprzężone dysfunkcje oraz inne uwarunkowania życiowe, mieli wcześniej znaczne trudności ze znalezieniem możliwości dla dalszej aktywizacji życiowej, wsparcia rozwoju życiowego i społecznego, a proponowane w ramach zadania zajęcia stanowiły często jedyną formę ich aktywności.

Zajęciawarsztatowe polegały na usamodzielnianiu osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie przez nich działań i prac w obszarze Pracowni Aktywizacji Społecznej i Galerii ArtBrut prowadzonej we Wrocławiu przez Stowarzyszenie ŚwiatNadziei, a także stworzeniu możliwości do rozwijania przez te osoby swoich indywidualnych zainteresowań i twórczych pasji . Zajęciawarsztatowe umożliwiły uczestnikom zdobywanie umiejętności osobistych i społecznych, twórczych, manualnych, psychoruchowych, rozwijanie aktywności życiowej i samorealizację.

Uczestnicy zajęć wzięli także udział w następujących wydarzeniach społeczno-kulturalnych :

– Wystawa w Galerii ArtBrut prezentująca dokumentację o Ngoenga School w Indiach, szkole i ośrodku dla tybetańskich dzieci ze specjalnymi potrzebami, i realizowane we współpracy projekty.

– Prezentacja prac z kolekcji Galerii ArtBrut w trakcie gali konkursu LODOŁAMACZE w Auli Papieskiej

– Wystawa Fotografii Katarzyny Martynowskiej „Świat, Ludzie, Muzyka” realizowana w ramach Dni Solidarności z Osobami z Doświadczeniem Choroby Psychicznej.

– Prezentacja prac z kolekcji Galerii w Trakcie Forum Psychiatrycznego w siedzibie SWPS we Wrocławiu

– Prezentacja projektu Prawa Równych podczas konferencji „Świadome Obywatelstwo – Świadome Społeczeństwo” w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej Wrocławia.

Spotkanie warsztatowe i prezentacje zorganizowane w ramach obchodów 15 Urodzin Pisma Artystycznego Rita BaumPowstała dokumentacja multimedialna projektu – DVD z dokumentacją fotograficzną działań

Odbyła się uroczysta prezentacja działań projektowych, w dniu 10 grudnia 2013r w Galerii ArtBrut i Pracowni Aktywizacji Społecznej ( przy siedzibie Stowarzyszenia ul. Ruska 46a we Wrocławiu) oraz spotkanie podsumowująco – ewaluacyjne z uczestnikami projektu w siedzibie stowarzyszenia w dniu 22 grudnia 2013r.

Powstała dokumentacja multimedialna projektu – DVD z dokumentacją fotograficzną działań

Istotązadania było wpłynięcie na poprawa jakości życia i funkcjonowania osób niepełnosprawnych umysłowo poprzez zapewnienie im opieki terapeutycznej, stymulowanie i wspieranie rozwoju, rozwijanie twórczej aktywności, indywidualnych zdolności i zainteresowań, a także rozwijanie sprawności każdego podopiecznego, w kierunku możliwie jak największej samodzielności i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Projekt realizował cele i zadania Samorządu Województwa Dolnośląskiego ujęte w dokumentach programowych województwa: Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku i Program współpracy Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na lata 2011-2013