„Prowadzenie zajęć warsztatowych w ramach Galerii Sztuki ArtBrut i Pracowni Aktywizacji Społecznej w 2010

Prowadzenie zajęć warsztatowych w ramach Galerii Sztuki ArtBrut i Pracowni Aktywizacji Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Umysłowo”

Realizacja zadania publicznego Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zlecana ze środków  PFRON – I edycja w 2010r

Zadanie polegało na przeprowadzeniu cyklu zajęć warsztatowych o charakterze edukacyjno-terapeutycznym,  dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych umysłowo, w ramach działalności Galerii Sztuki ArtBrut i Pracowni Aktywizacji Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Umysłowo.

Celem zadania było zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwie pełnego i równoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym, tworzenie warunków zewnętrznych sprzyjających wyrównywaniu szans oraz podniesienie świadomości społecznej na temat problemów osób niepełnosprawnych mieszkających we Wrocławiu.

Istotne było poszukiwanie i wdrażanie nowoczesnych metod oraz niestandardowych rozwiązań w rehabilitacji i aktywizowaniu społecznym osób niepełnosprawnych poprzez działania twórcze związane z kulturą i sztuką.

Program kierowany był do niepełnosprawnych umysłowo dzieci i młodzieży z terenu Wrocławia.Udział w realizacji zadania wzięli podopieczni Stowarzyszenia Świat Nadziei oraz podopieczni z wrocławskich szkól i placówek specjalnych (m.in. z Zespołu Szkół Specjalnych nr 27, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 11, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 10)

Kryterium podstawowym rekrutacji były określone potrzeby dzieci i młodzieży, które mogą być zaspokojone podczas udziału w projekcie. Dotyczy to zwłaszcza osób, które mają utrudniony i ograniczony dostęp do udziału w życiu kulturalnym Miasta Wrocławia  oraz ograniczone możliwości rozwijania własnych uzdolnień i twórczych zainteresowań.

Wsparciem zostało objętych 70 osób niepełnosprawnych.

W ramach realizacji projektu nasze stowarzyszenie aktywnie współpracowało z ważnymi wrocławskimi instytucjami i organizacjami związanymi z kulturą i sztuką -Teatrem Pieśni Kozła, Gazeta Wyborczą, Magazynem Ludzka Sprawa,  Zakładem Narodowym im. Ossolińskich, BWA Wrocław – Galeriami Sztuki Współczesnej, Centrum Sztuki WRO, Pracownią Grafiki Artystycznej, Pracownią projektowo-krawiecką Formalina, Fundacją Promocji Integracji Społecznej, a także z wieloma artystami. Dzięki temu mogliśmy zapewniać wysoki poziom zajęć i warsztatów prowadzonych przez specjalistów z różnych dziedzin sztuki i kultury przy wsparciu wykwalifikowanych terapeutów.

W ramach projektu przeprowadzonych zostało (od lutego do listopada 2010r) – 160 godzin zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową, Zajęcia warsztatowe prowadzili znani artyści i dziennikarze, osoby z doświadczeniem w pracy z młodzieżą niepełnosprawną, współpracująca ze Stowarzyszeniem Świat Nadziei przy realizacji wcześniejszych projektów

Zajęcia i warsztaty odbywały się w pomieszczeniach Galerii Sztuki i Pracowni Aktywizacji Społecznej (w siedzibie Stowarzyszenia), a także w siedzibach instytucji kultury i sztuki na terenie Miasta Wrocławia.

Działania projektowe

Zajęcia warsztatowe realizowane były w 2,5 h spotkaniach, dwa razy w tygodniu, we wtorki ( godz. 15.30 – 18.00) i w soboty (godz. 12.30 -15.00), w następujących 4 kategoriach działań :

I. Zajęcia warsztatowe plastyczne (40h), które prowadzili :

Marta Lech – Absolwentka  Wydziału Grafiki Akademi Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz grafiką artystyczną. Prowadzi warsztaty graficzne z dziećmi młodzieżą i osobami dorosłymi w Pracowni Grafiki Artystycznej we Wrocławiu.W czasie realizowanych zajęć artystka wprowadziła młodzież do pracowni grafiki, gdzie poznali wszystkie etapy powstawania grafiki od projektu, poprzez wycinanie dłutami rysunku na linoleum, malowanie i odbijanie wzorów ręczną prasą. Zajęcia były przeprowadzane etapowo, najpierw na małych formach, gdzie każdy mógł sam przygotować swoją pracę, później wszyscy wykonali wspólną dużą pracę. Prace graficzne  została wyeksponowana w Galerii ArtBrut w czasie wystawy podsumowującej.

Paula Kowalczyk Architekt wnętrz i wzornictwa /Wrocławska Akademia Sztuk Pięknych na wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa/. Obecnie realizuje projekty we wrocławskiej  pracowni artystycznej FORMALINA (modowy show-roomu, pracownia projektowa i krawiecka)W ramach zadania prowadzone były zajęcia z projektowania odzieży i design. Młodzież robiła projekty ubiorów oraz przygotowała własne zestawy ubioru z gotowych elementów. Warsztaty zakończyły się sesją modowo fotograficzną, podczas której wykorzystane zostały stroje zaprojektowane i uszyte w pracowni Formalina oraz dodatki i stroje przygotowane przez młodzież.

Dariusz Orwat – Absolwent Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, dadaista, artysta plastyk, performer, przygotowuje ilustracje do bajek, tomików poezji, współpracuje z pismem ,,Rita Baum”. Osoba z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną. W ramach zadania pracował z młodzieżą pracowali nad elementami design galerii ArtBrut, opracowali i wykonali m.in. artystyczną formą nazwy galerii – ATR BRUT, która wyeksponowana została w oknach Galerii na ulicy Ruskiej i informuje przechodniów o tym, gdzie mieści się siedziba galerii i pracowni.

Marcin Mierzicki Absolwent malarstwa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, autor licznych wystaw instalacji obiektów i video; pracownik Muzeum Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, autor artystyczno-edukacyjnych projektów dla dzieci i młodzieży. W ramach zajęć artysta zaprosił uczestników do pracowni artystycznych ASP (ceramicznej, szklarskiej, malarskiej) gdzie cała grupa mogła nie tylko obserwować, ale i prowadzić własne działania twórcze. Uczestnicy zaproszeni zostali także do zwiedzania ekspozycji Muzeum ASP gdzie odbyły się warsztaty rysunkowe inspirowane pracami z ekspozycji. Uczestnicy rozwijali swoją wrażliwość estetyczną poprzez doświadczanie faktury, formy przestrzeni, struktury kompozycji; poznali warsztaty artystów i różnorodne narzędzia przez niech stosowane.

II. Zajęcia warsztatowe bibliotekarsko – dziennikarskie (40h), które prowadziły:

Agata Saraczyńska – Doświadczona wieloletnia dziennikarka w zakresie kultury i społeczeństwa, redaktor Gazety Wyborczej, humanista, krytyk sztuki. W ramach zadania dziennikarka, oprowadzała młodzież po siedzibie Gazety Wyborczej, omawiała poszczególne etapy powstawania gazety, pokazywała jak odnaleźć potrzebne i istotne informacje w papierowej i elektronicznej wersji Gazety. Uczestnicy zajęć uczyli się jak pisać artykuł, w którym próbowali ująć swoje marzenia, potrzeby, prośby, sprawy, które są dla nich istotne..

Dorota Sidorowicz – Bibliotekarz, starszy kustosz działu starych druków w Ossolineum, autorka publikacji, kurator wystawy Wszystkie Modlitwy Rzeczpospolitej.W ramach zadania zaprosiła i oprowadzała młodzież po głównych działach biblioteki objaśniając ich funkcjonowanie ( czytelnia ,katalogi) oraz po ciekawych wystawach organizowanych w tym roku w Zakładzie Narodowym Ossolineum. Wybierane były wystawy interaktywne, zachęcające młodzież do współpracy. W trakcie oglądania wystaw uczestnicy wypełniali specjalne przygotowane przez prowadzącą karty pracy, na których zaznaczali, co im się podobało, co zrobiło na nich wrażenie, co zapamiętają.

Anna Morawiecka Doświadczony dziennikarz radiowy i prasowy, współtwórca i Redaktor Naczelna Magazynu ,,Ludzka Sprawa”, prowadzi warsztaty z zakresu dziennikarstwa i redagowania czasopism.  W ramach zadania dziennikarka prowadziła wraz z młodzieżą działania dziennikarskie i reporterskie, uczyła jak przeprowadzać wywiad z użyciem dyktafonu, jak tworzyć pytania i wyrażać swoje opinie na różne tematy Młodzież prezentowała własną twórczość, wyrażała swoje marzenia, emocje w formie pisemnej, jako rysunki, ilustracje.

III. Zajęcia warsztatowe multimedialne (40h), które prowadzili:

Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka – Menadżer projektów kulturalnych, kurator sztuki. Koordynator wielu znaczących festiwali i imprez kulturalnych m.in. Roku Polskiego w Austrii, oraz festiwalu Prix Visionica, Międzynarodowego Biennale Sztuki Mediów WRO we Wrocławiu. W ramach projektu prowadziła zajęcia w nawiązaniu do organizowanych we Centrum Sztuki WRO wystaw, w ramach których odbywały się oprowadzania kuratorski, warsztaty multimedialne i spotkania z artystami. Młodzież zapoznawała się z nowymi technologiami, które stają się powszechnie dostępne i pozwalają na inny ogląd świata, biorąc udział między innymi w projekcie Interaktywny Plac Zabaw.

Anna Smarzyńska Artystka fotografii, osoba z doświadczeniem w pracy z młodzieżą niepełnosprawną, od lat prowadzi warsztaty w zakresie fotografii i pracy z aparatem cyfrowym. W ramach zadania przeprowadziła z młodzieżą warsztaty w oparciu o wystawę portretów Witkacego, w czasie których, uczestnicy robili sobie nawzajem portrety fotograficzne, wzorowane na pracach artysty. Młodzież odgrywała kolejno przed obiektywem różne emocje: strach, szczęście, przerażenie, złość, smutek, przygnębienie, jednocześnie ucząc się odczytywania tych emocji ze zdjęć Witkacego. Uczestnicy poznali także sposoby na segregowanie zdjęć w komputerze, obserwowali jak obrabiać zdjęcia, wycinać, komponować. Efekty pracy zostały wydrukowane i pokazane na wystawie w Galerii ArtBrut.

Piotr Szpilski Student Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na wydziale Komunikacji Multimedialnej, kierunek Kreowanie Obrazu, posiada na swym koncie wystawy indywidualna i zbiorowe, publikacje zdjęć w czasopismach oraz w albumach artystycznych. Wamach zajęć warsztatowych artysta zorganizował w Galerii ArtBrut sesje zdjęciowe, ukierunkowane na widzenie i kreowania siebie za pomocą aparatu fotograficznego – „jak widzę siebie” – autokreacja, tworzenie krótkich serii portretowych z wykorzystaniem różnorodnych środków fotograficznych. Portrety młodzieży prezentowane były podczas wystawy podsumowującej .

Jacek Zachodny Artysta plastyk, tworzy m.in.: instalacje multimedialne, video, akcje plastyczne. Brał udział w wielu  wystawach indywidualnych i zbiorowych, krajowych i zagranicznych , osoba z doświadczeniem w pracy z młodzieżą niepełnosprawną. W ramach zadania artysta prowadził warsztaty z videoart i pracy z kamerą cyfrową. Uczestnicy zapoznawali się z warsztatem filmowym i różnymi sposobami przedstawienia rzeczywistości z pomocą kamery. Dokumentowali wydarzenia galeryjne i wspólnie z prowadzącym wybierali najciekawsze materiały filmowe do dokumentacji stowarzyszenia i galerii.

 

IV .Zajęcia warsztatowe teatralno- muzyczne (40), które prowadzili:

Grzegorz Bral Aktor, reżyser, pedagog. Twórca i Dyrektor wrocławskiego Teatru Pieśń Kozła, pracuje na całym świecie jako nauczyciel technik aktorskich, warsztaty aktorskie prowadzi m. in. w Anglii, Grecji, Szwecji, Irlandii, prowadzi działalność edukacyjną we Wrocławiu- obok warsztatów, także podyplomowe studium aktorskie. W ramach projektu młodzież została zaproszona do udziału w wydarzeniach Brave Festiwalu  i Brave Kids, zdobywała wiedzę o organizacji festiwalu artystycznego w czasie spotkania z organizatorami. Uczestnicy obserwowali i brali udział w próbach artystycznych dzieci z różnych stron Świata występujących w projekcie Brave Kids, a także w spotkaniach i występach artystów festiwalowych (m.in. Przemarsz Masek Afrykańskich)

Magdalena Jaroszyk Instruktor i nauczyciel tańca współczesnego, współzałożyciel zespołu tańca współczesnego, animator ruchu z osobami niepełnosprawnymi umysłowo oraz ruchowo, asystent osoby niepełnosprawnej na wózku, Wykształcenie : Uniwersytet Wrocławski, kierunek socjologia – mgr socjologii, Państwowa Pomaturalna Szkoła Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu ze specjalizacją taniec;W ramach zadania odbywały się warsztaty ukierunkowane na pracę z ciałem, na ćwiczenia związane z jego odczuwaniem, akceptacją, i integrację oraz podstawy tańca (walca,poloneza i tanga).

Piotr Gospodarczyk Prowadzi zajęcia muzyczne w Liceum Artystycznym ALA we Wrocławiu oraz w autorskiej szkółce nauki gry na instrumentach perkusyjnych. Uczeń Zdzisława Adama Weyny w klasie instrumentów perkusyjnych. W ramach projektu odbywały się warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży, z wykorzystaniem instrumentów etnicznych oraz nietypowych, młodzież poznawała terminy muzyczne, nazwy instrumentów, uczyła się  rytmizowania oraz wyrażania emocji i dialogowania za pomocą dźwięku.

Podsumowanie realizacji projektu.

W  listopadzie 2010r odbyło się  uroczyste podsumowanie projektu i prezentacja powstałych prac i dokumentacji fotograficznej i filmowej  w Galerii Sztuki ArtBrut i Pracowni Aktywizacji Społecznej  przy ul. Ruskiej 46a we Wrocławiu.

Na podsumowanie zaproszeni zostali uczestnicy projektu, artyści prowadzący zajęcia warsztatowe, terapeuci, przedstawiciele instytucji kultury i sztuki, przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, także  przedstawiciele Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Galeria