PRACOWNIA AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I KULTURALNEJ 2015

PRACOWNIA AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I KULTURALNEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Zadanie publiczne finansowane przez Gminę Wrocław, realizowane w okresie od 01.09.2015 roku do 31.12.2015 roku.

Zadanie polega na organizacji i prowadzeniu w ramach Pracowni zajęć w zakresie aktywizacji społecznej i twórczej dla osób z niepełnosprawnością umysłową i zaburzeniami psychicznymi przy współudziale osób ze świata kultury i sztuki.

Pracownia prowadzona jest przy siedzibie Stowarzyszenia Świat Nadziei i Galerii ArtBrut, na ul Ruskiej 46 a we Wrocławiu , od września do grudnia 2015r, przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.

Istotnym elementem działalności Pracowni jest założenie jej otwartego charakteru i wielowymiarowego poziomu funkcjonowania.

W ramach Pracowni prowadzone są działania w obszarze aktywizacji społecznej dla stałej grupy rezydentów – twórców z niepełnosprawnością umysłową i sprzężonymi zaburzeniami psychicznymi na stałe związanych z Galerią ArtBrut od początku jej funkcjonowania, oraz dla otwartej grupy odbiorców – osób z niepełnosprawnością umysłową , z zaburzeniami psychicznymi oraz innych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, mogących – w różnym wymiarze, w zależności od indywidualnych możliwości i potrzeb – korzystać w godzinach otwarcia pracowni z jej przestrzeni, realizując swoje pasje twórcze, rozwijając umiejętności, uczestnicząc w proponowanych wydarzeniach.

Działania skierowane są w szczególności do tych osób niepełnosprawnych, z zaburzeniami psychicznymi czy innych zagrożonych wykluczeniem społecznym, które ze względów na charakter swojej niepełnosprawności, dysfunkcje i choroby oraz inne uwarunkowania życiowe, nie znalazły możliwości dla dalszego wsparcia i rozwoju życiowego, społecznego czy zawodowego, a proponowane przez nas działania stanowią często jedyną formę ich aktywności.

Rezydenci otrzymują opiekę i wsparcie w celu osiągnięcia możliwie jak największej samodzielności życiowej, społecznej a w przyszłości także zawodowej.

Zajęcia ukierunkowane są na rozwijanie zaradności życiowej, umiejętności komunikowania się, rozwijanie indywidualnych zainteresowań i pasji oraz zdobywanie wiedzy, nowych umiejętności i doświadczeń w zakresie m.in :

-nowych technologii jak obsługa aparatu cyfrowego i kamery, komputera, ksero, skanera, drukarki, internetu w tym wyszukiwanie na stronach informacji istotnych dla beneficjentów czy obsługa strony internetowej Galerii ArtBrut, która jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych i umożliwia twórcom uzupełnianie informacji o sobie i swoich pracach, nauki autoprezentacji i tworzenie własnego artystycznego portfolio, różnorodnych działań twórczych

– prowadzenia działań i prac w Galerii ArtBrut, takich jak współpraca w przygotowywaniu wystaw, prowadzenie dokumentacji artystycznej galerii czy czynności porządkowe łącznie ze specjalistyczną opieką nad pracami i sprzętem elektronicznym.

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z różnych dziedzin kultury i sztuki ( m.in. artystów, aktorów, dziennikarzy, literatów) przy wsparciu wykwalifikowanych terapeutów.

Działania proponowane w ramach zadania wpisują się w program ESK 2016 oraz Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu. Działania proponowane w ramach zadania realizują także cele i założenia Gminy Wrocław ujęte w dokumentach programowych : Wrocławskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Bez barier” ; oraz Programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w latach 2013-2017.

image002