PRAWA RÓWNYCH 2013

Projekt PRAWA RÓWNYCH realizowany był w ramach Europejskiego Roku Obywateli 2013 przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej w Polsce we współpracy z Galerią ArtBrut i Pracownią Aktywizacji Społecznej prowadzoną przez nasze stowarzyszenie.

W ramach projektu zrealizowane zostały działania:

1. Cykl spotkań warsztatowych w Galerii i Pracowni ArtBrut

2. Panel dyskusyjny – 25 marca 2013 r. o godz. 14.00 w Przedstawicielstwie Regionalnym Komisji Europejskiej w Polsce , przy ul. Widok 10 we Wrocławiu.

W 20 rocznicę ustanowienia europejskiego obywatelstwa wychodząc naprzeciw wymaganiom współczesnego społeczeństwa Komisja Europejska zaproponowała ustanowienie roku 2013, Europejskim Rokiem Obywateli. Celem obchodów jest zwiększenie poziomu wiedzy europejczyków na temat statusu i praw im przysługujących jako obywatelom UE oraz pobudzenie debaty społecznej na temat partycypacji obywatelskiej w demokratycznym życiu Unii Europejskiej.

(więcej informacji: ec.europa.eu/polska/wroclaw)

Przygotowywany przez nas panel dyskusyjny był okazją do rozmowy na temat praw przysługujących nam jako obywatelom UE i ich realizacji w Polsce.

W ramach spotkania odbyła się prezentacja filmu video o raz folderu na temat praw obywatelskich które zostały przygotowane w trakcie spotkań warsztatowych przez twórców niepełnosprawnych wspólnie z prowadzącymi warsztaty osobami ze świata kultury i sztuki – dziennikarką Agatą Saraczyńską,  graficzką Julitą Gielzak oraz artystą multimedialnym Jackiem Zachodnym.

Panelowi towarzyszyła wystawa prac artystycznych twórców związanych z Galerią ArtBrut i Pracownią Aktywizacji Społecznej.