„SZTUKA AKTYWNOŚCI”

 

„SZTUKA AKTYWNOŚCI”  PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UMYSŁOWO.

Program Aktywizacji Społecznej „Sztuka Aktywności”, realizowany przez nasze stowarzyszenie we Wrocławiu od początku 2007 roku z myślą o poszukiwaniu i tworzeniu nowych rozwiązań funkcjonowania społecznego dla osób z niepełnosprawnymi umysłowo i ze sprzężonymi zaburzeniami psychicznymi.

Program w sposób długofalowy inicjuje i integruje współpracę w kierunku aktywizacji społecznej pomiędzy wiodącymi wrocławskimi instytucjami kultury i sztuki  takimi jak : Teatr Pieśń Kozła, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Muzeum Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, BWA Wrocław – Galerie Sztuki Współczesnej, Fundacja WRO – Centrum Sztuki Mediów, Teatr Polski, Galeria Miejska, Galeria Entropia, Browar Mieszczański, Gazeta Wyborcza, Muzeum Współczesne Wrocławia, oraz placówkami szkolno-wychowawczymi dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową z terenu Wrocławia.

Rozwijanie długofalowej współpracy umożliwia poszukiwanie i wdrażanie nowoczesnych metod i niestandardowych rozwiązań w aktywizacji społecznej i zawodowej tych osób.

Ważną kwestią jest podjęcie dialogu ze społeczeństwem, w szczególności poprzez zaangażowanie środowisk i instytucji kulturalno-społecznych, przełamywanie lęków przed kontaktem, współpracą i zatrudnianiem osób niepełnosprawnych umysłowo, przede wszystkim w wyniku negatywnego wyobrażenia. Uczestnicy imprez kulturalnych przyzwyczajają się do obecności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym, rozwija się nowa jakość wzajemnych relacji.

Celem programu jest :

·Umożliwienie osobom niepełnosprawnym umysłowo pełniejszego i aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalno-społecznym.

·Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez poszukiwanie i tworzenie nowych możliwości realizowania się społecznego izawodowego tych osób.

·Zwrócenie uwagi środowisk i instytucji kulturalno-społecznych na problematykę osób niepełnosprawnych umysłowo, zainicjowanie kontaktu i nawiązanie współpracy w tworzeniuprzestrzeni do społecznego funkcjonowania tych osób.

·Pozyskiwanie współpracy przedsiębiorstw, podmiotów, instytucji, którym bliskie są zasady odpowiedzialności społecznej tzw. corporate social responsibility, oraz propagowanie tych zasad.

Program kierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością umysłową z terenu Wrocławia i województwa. Udział w warsztatach i zajęciach biorą podopieczni Stowarzyszenia Świat Nadziei, a także innych wrocławskich stowarzyszeń oraz szkół i placówek specjalnych.

Ułatwiamy osobom niepełnosprawnym bezpośredni kontakt z artystami ludźmi kultury oraz udział w nowoczesnych, niekonwencjonalnych działaniach twórczych.

Uczestnicy programu zwiększają szansę na podjęcie aktywności społecznej, wiarę we własne siły, a także możliwości twórcze. Uczą się pozytywnej autoprezentacji, umiejętności lepszej komunikacji, efektywnego radzenia sobie w sytuacjach społecznych. Efektem jest poprawa jakości kontaktów interpersonalnych, podniesienie samooceny, rozbudzenie kreatywności.

Z drugiej strony pokazujemy instytucjom, osobom zatrudnionym w nich, jak można pracować i realizować projekty z osobami niepełnosprawnymi.

Udział w programie pozwala na zmianą przekonania własnego i przekonania otoczenia, o ograniczonych możliwościach aktywności osób niepełnosprawnych umysłowo.

Dlatego uznaliśmy za istotne utworzenie projektu angażującego długofalowo i na większą skalę, wiodące wrocławskie instytucje związane z kulturą i sztuką, gdzie następować będą autentyczne twórcze interakcje międzyludzkie.

Poprzez medialność tych instytucji oraz zaangażowanie znanych postaci ze świata sztuki możemy skuteczniej zwrócić uwagę na problematykę osób niepełnosprawnych i wpływać na zmianę opinii i oceny publicznej w stosunku do tych osób.