„Sztuka Aktywności” 2009

Tematyka zajęć i warsztatów realizowanych w ramach

Programu „Sztuka Aktywności” 2009:


*

Warsztaty multimedialne – Centrum Sztuki WRO, „ Przedszkole Mediów”

Wykorzystywanie współczesnych narzędzi kreacji i komunikacji, jak komputer z peryferiami, telefon, kamera, aparat cyfrowy, transmisja obrazu i dźwięku. Zabawa z formą, światłem i kolorem, wykorzystanie nowoczesnych technologii

Osoba prowadząca: Agnieszka Dzieduszycka

*

Warsztaty z zakresu dźwięku i ruchu – Teatr Pieśń Kozła :

Poznawanie dźwięków i instrumentów różnych kultur; praca z instrumentami  (m. innymi bębny, misy tybetańskie);działania rytmiczno ruchowe,

Osoba prowadząca : Grzegorz Bral

*

Warsztaty teatralneTeatr Polski

Obserwacja i dokumentowanie życia teatru, działania sceniczne, improwizacje aktorskie. Spotkania i rozmowy z reżyserem, aktorem na temat pracy w teatrze.

Osoby prowadzące : Mirosław Haniszewski, Agnieszka Olsten

*

Warsztaty biblioteczne – Ossolineum

Czym jest biblioteka, historia książki i bibliotek, poruszanie się w bibliotece realnej i wirtualnej – biblioteki cyfrowe. Przechowywanie, wypożyczanie i katalogowanie zbiorów bibliotekarskich. Techniki oprawy i renowacji starodruków, rodzaje i sposoby oprawy.

Osoba prowadząca: Dorota Sidorowicz

*

Warsztaty  dziennikarskie  Gazeta Wyborcza

Przyglądanie się pracy gazety, podstawy redagowania  gazety, działania dziennikarskie. Przygotowanie prezentacji własnej twórczości osób niepełnosprawnych w czasopismach

Osoba prowadząca: Agata Saraczyńska – Gazeta Wyborcza.

*

Warsztaty videoart:

Podstawy pracy z kamerą – czym jest obraz, światło, dźwięk, ogląd świata i siebie za pomocą kamery- autokreacja, tworzenie krótkich etiud filmowych – dokumentacja przestrzeni.

Osoba prowadząca: Jacek Zachodny

*

Warsztaty plastyczne :

Zapoznanie z różnorodnymi formami ekspresji twórczej takim jak: mail art., grafika,papier mache, ready – made, techniki mieszane ;poznanie warsztatu artysty i narzędzi przez niego stosowanych.

Osoby prowadzące: Agnieszka Młotkowska , Dariusz Orwat

*

Warsztaty z zakresu ekspresji ruchowej:

Czynniki ekspresji i komunikacji na scenie, działania rytmiczno – ruchowe, symbolika ciała, wykorzystanie rożnych metod pracy z ciałem, wzmocnienie motoryki ruchu.

Osoba prowadząca:  Ewa Staroń

*

Warsztaty teatralne z elementami terapii psychologicznej:

Kształcenie koncentracji, podzielności, przerzutności uwagi, szybkości reakcji, ułatwienie akceptacji siebie, nabywanie orientacji przestrzennej, doskonalenie koordynacji słuchowo – ruchowej.

Osoby prowadzące: Beata Skawina, Adam Kamiński

*

Warsztaty z zakresu biblioterapii i bajkodramyFundacja Dom Pokoju

Poszukiwanie  wspólnie z młodzieżą  elementów łączących i różniących bajki, opowieści i legendy z różnych stron świata. Głośne czytanie bajek, legend, sztuka opowiadania.

Improwizacje słowno – ruchowe. Zajęcia z animacji artystycznej.

Osoba prowadząca: Edward Skubisz

*

Cykl zajęć edukacyjno – terapeutycznych w instytucjach związanych z kulturą i sztuką,

prowadzenie : Agnieszka Chojnacka, Adam Kamiński