„Sztuka Aktywności” 2008

W ramach Programu „Sztuka Aktywności” w roku 2008, zrealizowanych zostało 200 godzin warsztatowych oraz  50 godzin zajęć edukacyjno-terapeutycznych.

Program skierowany był do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową z terenu Wrocławia.

Udział w zajęciach i warsztatach wzięli podopieczni Stowarzyszenia Świat Nadziei, a także Stowarzyszenia Ostoja, Stowarzyszenia Handicap oraz wrocławskich szkół i placówek specjalnych (m.in. Zespołu Szkół Specjalnych nr 27, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr8 , Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr10, Rodzinnego Domu Dziecka nr 11). Łącznie ponad 140 osób.

W dniu 11 grudnia 2008 roku, w Teatrze Polskim we Wrocławiu, odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące realizację Programu  „Sztuka Aktywności” w roku 2008.

W czasie spotkania odbyła się prezentacja prac młodzieży niepełnosprawnej oraz przedstawienie dokumentacji fotograficznej i multimedialnej realizowanych w ramach projektu działań. Na spotkaniu obecnych było ok.90 osób – młodzież biorąca udział w projekcie, przedstawiciele instytucji związanych z kulturą i sztuką, osoby prowadzące warsztaty, przedstawiciele Urzędu Miasta Wrocław, członkowie i przyjaciele Stowarzyszenia Świat Nadziei, a także przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji, stowarzyszeń i szkół.

Wystawa podsumowująca projekt prezentowana była w Teatrze Polskim do końca roku 2008r.

W roku 2008, Program Sztuka Aktywności otrzymał dofinansowanie z Gminy Wrocław w  ramach „Programu poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych”,  realizowanego przez Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

*

Wydarzenia i działania zrealizowane w roku 2008 w ramach Programu Aktywizacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Umysłowo Sztuka Aktywności :

Warsztaty multimedialne – Centrum Sztuki WRO, „Przedszkole Mediów”
Całość warsztatu 30h.

Tematyka:
„Przedszkole mediów” to opracowana przez Centrum Sztuki WRO koncepcja edukacyjnych warsztatów, pokazów, wystaw i innych form aktywnego uczestnictwa w kulturze, przeznaczonych dla dzieci, pedagogów i rodziców. Projekt ma na celu przybliżenie zagadnień współczesnej sztuki, mediów i technologii komunikacji poprzez zabawę i różnego rodzaju zajęcia warsztatowe, przygotowywane we współpracy z artystami i prowadzone przez artystów, kuratorów i pedagogów w galerii i pracowniach we Wrocławiu.
Podczas zajęć wykorzystywane są współczesne narzędzia kreacji i komunikacji, takie jak komputer z peryferiami, telefon, kamera, aparat cyfrowy, systemy detekcji ruchu, systemy transmisji obrazu i dźwięku, cyfrowa rejestracja i obróbka, animacja czy druk.
Uczestnicy wydarzeń poznają zarówno klasyczne zasady i pojęcia plastyki (np. perspektywa, kolor, faktura), jak i różnorodne aspekty wykorzystania technik medialnych w sztuce współczesnej (np. edycja obrazu i dźwięku, interakcja, generowanie wydarzeń w czasie rzeczywistym). Zabawa z formą, światłem i kolorem, wykorzystanie tradycyjnych środków twórczej ekspresji i nowoczesnych technologii medialnych ma na celu kształtowanie wyobraźni, krytycznych, otwartych postaw i różnorodnych form interakcji. Istotnym celem projektu jest wykształcenie umiejętności współpracy wewnątrz grupy. Jedną z funkcji współczesnych mediów jest niwelowanie dystansu, zarówno w wymiarze geograficznym, jak i kulturowym.

Warsztaty animacji – Dziecięca Wytwórnia Filmowa
Całość warsztatu 25h.
Tematyka: Zajęcia warsztatowe polegają na nauce techniki animacji. Osoby niepełnosprawne realizują własne formy animowane poprzez wspólną pracę i zabawę z kamerą połączoną z komputerem.
Wykonując proste czynności przesuwania przedmiotów, wyciętych figur, dorysowując i domalowując nowe elementy, czy modelując plastelinę pod obiektywem kamery, tworzą swój pierwszy film animowany. Poprzez kontakt z warsztatem pracy malarza, fotografika, grafika komputerowego uczestnicy zajęć zapoznają się z różnymi technikami plastycznymi, stosowanymi w animacji, uczą się w jaki sposób można ożywić rzeźbę, obraz , fotografię, czy rysunek na ekranie komputera.
Osoby prowadzące: Alicja Jodko, Mariusz Jodko.

Warsztaty dziennikarskie: Magazyn Ludzka Sprawa/Gazeta Wyborcza
Całość warsztatu 10h.
Tematyka: przyglądanie się pracy gazety, podstawy redagowania gazety, działania dziennikarskie i reporterskie przygotowanie prezentacji własnej twórczości osób niepełnosprawnych w czasopismach
Osoba prowadząca: Anna Morawiecka Magazyn Ludzka Sprawa
Agata Saraczyńska – Gazeta Wyborcza

Warsztaty videoart:
Całość warsztatu 25h.
Tematyka: podstawy pracy z kamerą – czym jest obraz, światło, dźwięk, ogląd świata i siebie za pomocą kamery „jak widzę siebie w kamerze”- autokreacja, tworzenie krótkich filmów – dokumentacja przestrzeni
Osoby prowadzące: Jacek Zachodny, Mira Boczniowicz, Andrzej Urbański

Warsztaty z zakresu dźwięku i ruchu – Teatr Pieśń Kozła:
Całość warsztatu 10h.
Tematyka: poznawanie dźwięków i instrumentów różnych kultur; praca z instrumentami (m.innymi bębny, misy tybetańskie);działania rytmiczno ruchowe,
Osoby prowadzące: Grzegorz Bral, Marianna Wosik.

Warsztatowe spotkania teatralne – Teatr Polski
Całość warsztatu 10h.
Tematyka: obserwacja i dokumentowanie życia teatru , dokumentacja fotograficzna, działania sceniczne, improwizacje aktorskie.
Rozmowy z reżyserem, aktorem na temat pracy w teatrze.
Osoby prowadzące: Natalia Kabanow , Marta Kuźmiak.

Warsztaty plastyczne:
Całość warsztatu 20h.
Tematyka: zapoznanie z różnorodnymi formami ekspresji twórczej takim jak: mail art., grafika,papier mache, ready – made, techniki mieszane ; rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez doświadczanie barwy, faktury, formy; przestrzeni, struktury kompozycji; poznanie warsztatu artysty i narzędzi przez niego stosowanych.
Osoby prowadzące: Agnieszka Młotkowska, Dariusz Orwat.

Warsztaty teatralne z elementami animacji teatralnej (kukiełki, pacynki):
Osoby prowadzące: Adam Kamiński oraz gościnnie Eveline van Dalen, Kirsten Offringa, Anna Skubisz – artystki z Holandia.
Całość warsztatu 10h.
Tematyka: zapoznanie ze sposobem pracy z kukiełkami i pacynkami, nauka animacji lalek na scenie.

Warsztaty z zakresu ekspresji ruchowej:
Całość warsztatu 10h.
Tematyka: czynniki ekspresji i komunikacji na scenie, działania rytmiczno – ruchowe,
symbolika ciała, wykorzystanie rożnych metod pracy z ciałem, wzmocnienie motoryki ruchu, zagadnienia choreografii scenicznej, czynniki ekspresji i komunikacji na scenie, wzmocnienie motoryki ruchu.
Osoba prowadząca: Ewa Staroń.

Warsztaty z terapii przez ruch:
Całość warsztatu 20h.
Tematyka: warsztaty stają się drogą do uzyskania harmonii ciała i umysłu, ułatwiają poznanie siebie i swoich emocji, a także komunikację interpersonalną z innymi ludźmi. „Terapia przez ruch” jest swojego rodzaju psychologicznym użyciem ruchu, gdzie ciało i dusza stanowią jedność to proces powodujący fizyczną i psychiczną integrację osoby.
Osoby prowadzące: Beata Grzelak-Szweda i Ewelina Dąbrowska choreoterapeutki – Śląski Teatr Tańca w Bytomiu.

Warsztaty taneczno-muzyczne: ,,Ruch, głos, przestrzeń”
Całość warsztatu 10h.
Tematyka: działania warsztatowe, ruch, rytmika, elementy Metody Rudolfa Labana, spotkanie, prezentacja programów społecznych organizowanych przez teatr.
Podstawowe elementy tańca: ruch i rytm
Osoby prowadzące: Ewa Staroń, Viola Wesołowska.

Warsztaty teatralne z elementami terapii psychologicznej:
Całość warsztatu 15h.
Tematyka: zagadnienia przestrzeni, kompozycji obrazu scenicznego, kształcenie koncentracji, podzielności, przerzutności uwagi, szybkości reakcji, ułatwienie akceptacji siebie,nabywanie umiejętności rozróżniania uczuć w procesie współtworzenia, kształtowanie orientacji przestrzennej, doskonalenie koordynacji słuchowo – ruchowej, ćwiczenia oparte na Integracji Sensomotorycznej
Osoby prowadzące: Beata Skawina, Adam Kamiński.

Cykliczne zajęcia edukacyjno-terapeutyczne w instytucjach i placówkach związanych z kulturą i sztuką:
Wizyty i spotkania grupy osób niepełnosprawnych w obecności 2 terapeutów w galeriach sztuki, teatrach: oglądanie wystaw pokazów i przedstawień, przyglądanie się pracy instytucji, realizowanie zadań związanych z funkcjonowaniem instytucji.

Szczegółowy harmonogram działań.

I kwartał /styczeń, luty, marzec/

Warsztaty z zakresu ekspresji ruchowej
Osoba prowadząca: Ewa Staroń

Warsztaty multimedialne – Centrum Sztuki WRO
w ramach Programu Przedszkole Mediów – „Interaktywny Plac Zabaw”
Osoba prowadząca: Agnieszka Dzieduszycka

Warsztaty plastyczne
Osoby prowadzące: Agnieszka Młotkowska, Dariusz Orwat

Warsztaty teatralne dźwięku i ruchu – Teatr Pieśń Kozła
Osoba prowadząca: Grzegorz Bral, Marianna Wosik

Warsztatowe spotkania teatralne -Teatr Polski
Osoby prowadzące: Natalia Kabanow, Marta Kuźmiak

Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne – Centrum Sztuki WRO:
osoby prowadzące : Agnieszka Chojnacka, Adam Kamiński

Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne -Teatr Polski :
osoby prowadzące : Agnieszka Chojnacka, Adam Kamiński

II kwartał /kwiecień, maj, czerwiec/

Warsztaty z zakresu ekspresji ruchowej
Osoba prowadząca: Ewa Staroń

Warsztaty plastyczne
Osoby prowadzące: Agnieszka Młotkowska, Dariusz Orwat

Warsztatowe dziennikarskie Czasopismo Ludzka Sprawa
Osoba prowadząca – Anna Morawiecka

Warsztaty terapii przez ruch Śląski Teatr Tańca w Bytomiu:
Osoby prowadzące: Beata Grzelak -Szweda i Ewelina Dąbrowska

Warsztaty teatralne z elementami terapii psychologicznej
Osoby prowadzące: Beata Skawina, Adam Kamiński

Warsztaty multimedialne: Centrum Sztuki Wro
Osoba prowadząca: Agnieszka Dzieduszycka

Warsztatowe spotkania teatralne dźwięku i ruchu – Teatr Pieśń Kozła
Osoba prowadząca: Grzegorz Bral , Marianna Wosik

Warsztatowe spotkania teatralne – Teatr Polski
Osoby prowadzące : Natalia Kabanow, Marta Kuźmiak

Warsztaty videoart
Osoby prowadzące: Jacek Zachodny, Mira Boczniowicz, Andrzej Urbański,

Warsztaty teatralne z elementami animacji artystycznej:
Osoby prowadzące: Adam Kamiński oraz
gościnnie Eveline van Dalen, Kirsten Offringa, Anna Skubisz – artystki z Holandia

Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne w Teatrze Polskim,
Scena Kameralna – Czytanie Scenariusza – „Życie i Śmierć Barbary Krapp” Artura Urbańskiego:
– udział 1 osoby niepełnosprawnej wybranej i przygotowanej przez reżysera w czytaniu na scenie wraz z innymi profesjonalnymi aktorami / Bartosz Runiewski/; obecność młodzieży na widowni w czasie pokazu
Osoby prowadzące : Agnieszka Chojnacka, Adam Kamiński.

Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne Galeria Miejska:
Otwarcie Mandala Performance Festiwal
Osoby prowadzące: Agnieszka Chojnacka, Adam Kamiński

Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne Galeria Miejska:
Pokaz, performance oraz spotkanie z artystami Eveline van Dalen, Kirsten Offringa, Anna Skubisz – Holandia /Mandala Performance Festiwal/
Osoby prowadzące: Agnieszka Chojnacka, Adam Kamiński.

Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne Galeria Miejska:
– wystawa Zofii Tkaczyk
Osoby prowadzące: Agnieszka Chojnacka, Adam Kamiński.

Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne Browar Mieszczański:
– Pracownie Artystyczne
Osoby prowadzące: Agnieszka Chojnacka, Adam Kamiński.

Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne – Centrum Sztuki Wro:
Otwarcie Wystawy „Peter Style” Piotra Wyrzykowskiego
Osoby prowadzące: Agnieszka Chojnacka, Adam Kamiński.

Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne Galeria Miejska:
Dyplomy ASP
Osoby prowadzące: Agnieszka Chojnacka, Adam Kamiński.

Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne BWA Galeria Design :
Obserwacja pracy przy demontażu wystawy
Osoby prowadzące: Agnieszka Chojnacka, Adam Kamiński.

III kwartał /lipiec, sierpień, wrzesień/

Warsztaty teatralne – Teatr Polski
Osoba prowadząca: Natalia Kabanow.

Warsztaty teatralne dźwięku i ruchu – Teatr Pieśń Kozła
Osoby prowadzące: Grzegorz Bral, Marianna Wosik.

Warsztaty animacji – Galeria Entropia i Dziecięca Wytwórnia Filmowa
Osoby prowadzące: Alicja i Mariusz Jodko

Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne – Galeria Entropia
– otwarcie wystawy Jacka Zachodniego „STORIES 2”
Osoby prowadzące: Agnieszka Chojnacka, Adam Kamiński

Zajęcia Edukacyjno-terapeutyczne – Galeria Miejska
wystawa „Ganga” E. Terlikowskiej,
osoby prowadzące: Agnieszka Chojnacka, Adam Kamiński

IV kwartał /październik, listopad, grudzień/

Warsztaty animacji – Galeria Entropia i Dziecięca Wytwórnia Filmowa
Osoby prowadzące: Alicja i Mariusz Jodko.

Warsztatowe spotkania dziennikarskie Gazeta Wyborcza
Osoba prowadząca: Agata Saraczyńska.

Warsztaty multimedialne WRO
Osoba prowadząca: Agnieszka Dzieduszycka
( Edward Zajec – instalacje; animacje)

Warsztaty teatralne dźwięku i ruchu – Teatr Pieśń Kozła
Osoba prowadząca: Grzegorz Bral

Warsztaty taneczno-muzyczne: ,,Ruch, głos, przestrzeń”
Osoby prowadzące: Ewa Staroń, Yola Wesołowska.

Warsztaty videoart
Osoba prowadząca: Jacek Zachodny.

Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne Podsumowanie 20-lecia Dziecięcej Wytwórni Filmowej – pokaz filmów i koncert Małych Instrumentów w Kinie Warszawa, spotkanie z artystami

Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne – Centrum Sztuki WRO
Otwarcie wystawy Mirosława Bałki „Jetzt”

Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne – wizyta w Radiu

Opieka terapeutyczna i koordynacja projektu:
Agnieszka Chojnacka i Adam Kamiński