Prowadzenie zajęć warsztatowych aktywizujących życiowo i społecznie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ze sprzężonymi zaburzeniami psychicznymi 2014

Projekt realizowany w ramach zadania publicznego „Ochrona i promocja zdrowia” finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (tryb 19a)

W ramach zadania zorganizowane i prowadzone były grupowe zajęcia warsztatowe aktywizujących życiowo i społecznie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi zaburzeniami psychicznymi z terenu województwa dolnośląskiego poprzez działania twórcze z elementami muzyki, tańca, teatru, ćwiczeń ruchowych i relaksacji.

Zrealizowanych zostało 12 spotkań zajęć warsztatowych po 3 godziny każde – łącznie 36 godzin zegarowych.

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu przez 3 miesiące : wrzesień, październik, listopad 2014r, w każdy piątek godz. 1619.

W ramach zadania zrealizowane zostały :

Zajęcia ruchowe prowadzone przez Aleksandrę Błoch

Zajęcia taneczne prowadzone przez Dianę Kubicz

Zajęcia dźwiękowo-relaksacyjne prowadzone przez Michała Litwińca

Zajęcia odbywały się w Pracowni Aktywizacji Społecznej i Galerii ArtBrut przy siedzibie Stowarzyszenia Świat Nadziei, w sali Teatru Pieśń Kozła oraz w Sky Bowling Kręgle w Sky Tower Wrocław

Wszystkie zajęcia prowadzone były pod opieką wykwalifikowanego terapeuty.

Istotą zajęć warsztatowych było stymulowanie i wspieranie rozwoju
psychoruchowego,
rozwijanie twórczej aktywności, zdolności i zainteresowań
oraz
motywowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez stworzenie uczestnikom przestrzeni do kreatywności, zabawy i społecznej interakcji.

Działania proponowane w ramach zadania realizują cele i założenia Zarządu Województwa Dolnośląskiego ujęte m.in. wProgramie współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na lata 2014-2017orazDolnośląskim Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego

dolny