Sztuka Aktywności 2011

„Sztuka Aktywności 2011- Aktywizacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych Umysłowo”

Projekt współ finansowany przez gminę Wrocław ze środków  PEFRON, w ramach zadania publicznego „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”.

www.wroclaw.pl

Celem realizacji projektu była poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych, tworzenie warunków do ich rozwoju poprzez działania twórcze oraz aktywny udział w życiu kulturalnym  Wrocławia.

Projekt „Sztuka Aktywności 2011” polegał na zorganizowaniu i prowadzeniu zajęć w zakresie aktywizacji  społecznej osób niepełnosprawnych umysłowo poprzez działania twórcze i udział w życiu kulturalnym Wrocławia.

Zadanie realizowane było od 16 maja  do 31 grudnia 2011r.

Projekt był kontynuacją wynikającą ze wcześniejszych doświadczeń i wspólnych działań na rzecz osób niepełnosprawnych umysłowo, realizowanych przez Stowarzyszenie Świat Nadziei we współpracy z wrocławskimi instytucjami kultury i sztuki we wcześniejszych latach.

Istotnym zadaniem projektu jest poszukiwanie i tworzenie nowych dróg i sposobów integracji społecznej osób niepełnosprawnych umysłowo. Projekt został skonstruowany jako kompleksowa propozycja różnych działań i form aktywności twórczej w kierunku poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych. Zakładał on również wielostronna promocję realizowanych działań, co umożliwia między innymi medialność współpracujących  w ramach programu instytucji kultury i sztuki.

W ramach działań projektowych zaprosiliśmy do współpracy wiodące wrocławskie  instytucje kultury i sztuki,  takie jak galerie, teatry, muzea, biblioteki, instytucje sportowe. Udział w Programie wzięły : Muzeum Akademii Sztuk Pięknych , Centrum Sztuki WRO, Gazeta Wyborcza, BWA Wrocław – Galerie Sztuki Współczesnej,  Galeria Entropia, Galeria Miejska, Teatr Pieśń Kozła, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich,

Poprzez działania projektowe chcieliśmy ułatwić osobom niepełnosprawnym bezpośredni kontakt z artystami i ludźmi kultury, oraz udział w nowoczesnych, niekonwencjonalnych działaniach twórczych i terapeutycznych.   

Projekt skierowany był do młodzieży niepełnosprawnej umysłowo, podopiecznych stowarzyszenia Świat Nadziei oraz dzieci i młodzież z wrocławskich ośrodków szkolnictwa specjalnego: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 11 przy ul. Kamiennej, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 10 przy ul. Parkowej, Zespołu Szkól Specjalnych nr 27.

Dzięki doświadczeniu w pracy z tą grupą docelową, liczymy na to, że uda nam się usprawnić jej funkcjonowanie społeczne, zniwelować deficyty w sferze emocjonalnej, otworzyć na nowe horyzonty myślowe. Chcemy, aby młodzież uczestnicząca w projekcie rozwijała i podtrzymywała umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania.

Adresatami pośrednimi projektu byli także terapeuci, nauczyciele, opiekunowie i rodziny osób niepełnosprawnych, a także pracownicy instytucji kultury i osoby je odwiedzające.

Istotne dla działań projektowych było zwrócenie uwagi środowisk i instytucji kultury na problematykę osób niepełnosprawnych umysłowo, inicjowanie kontaktu i nawiązanie współpracy w tworzeniu przestrzeni do społecznego funkcjonowania tych osób. Podnoszenie świadomości społecznej oraz kształtowanie wrażliwości i umiejętności w zakresie zrozumienia potrzeb osób niepełnosprawnych i współdziałania w rozwiązywaniu ich problemów.

W ramach projektu zostało zorganizowanych i przeprowadzonych 100 godzin warsztatowych zajęć edukacyjno-terapeutycznych, w zakresie aktywizacji społecznej  dla osób niepełnosprawnych umysłowo we współpracy z wiodącymi instytucjami związanymi  kultury i sztuki.

Odbyło się 40 spotkań warsztatowych po 2,5 godziny. Zajęcia prowadzone były przez przedstawicieli kultury i sztuki- artystów i dziennikarzy, pod opieką wykwalifikowanych terapeutów.

Przeprowadzono następujące zajęcia warsztatowe :

Zajęcia warsztatowe z Marcinem Mierzickim, artystą, absolwentem Malarstwa ASP we Wrocławiu , wykladowcą i pracownikiem Muzeum Akademii Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. W ramach zajęć uczestnicy wzięli udział w artystycznym projekcie Gambit, przygotowanym przez artystę na terenie Muzeum ASP. Młodzież brała także udział w warsztatach malarskich w trakcie wystawy „Wyprzedaż” Wojciecha Gilewicza w BWA Awangarda.

Zajęcia warsztatowe z artystką Martą Lech z Pracowni Graficznej przy Domu Kultury Światowid, artystką, absolwentką Wydziału Grafiki Akademi Sztuk Pięknych we Wrocławiu.  W czasie realizowanych zajęć artystka wprowadziła młodzież do pracowni grafiki, gdzie poznali różne techniki graficzne oraz etapy powstawania grafiki – od projektu, poprzez wycinanie dłutami rysunku na linoleum i pleksi, malowanie i odbijanie wzorów ręczną prasą.

Zajęcia warsztatowe z Agatą Saraczyńską, doświadczoną wieloletnią dziennikarka w zakresie kultury i społeczeństwa, redaktorem Gazety Wyborczej. W ramach zadania młodzież odwiedziła siedzibę Gazety Wyborczej, omawiała poszczególne etapy powstawania gazety. Młodzież poznawała i omawiała także działania dziennikarskie podczas zwiedzania wystaw  „Dla dzieci i dla dorosłych – wystawa o zabawie” w BWA Awangarda oraz Elżbiety TerlikowskiejWczorajszy wieczór” w Galerii Miejskiej.

Zajęcia warsztatowe w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. Zajęcia przygotowane zostały przez Dorotę Sidorowicz bibliotekarza, kustosz i kierownika działu starych druków w Ossolineum, prowadzone były przez pracowników działu renowacji Urszulę Wenecką i Annę Kupczak. Młodzież odwiedziła budynek Ossolineum, oglądała prezentację edukacyjną oraz oglądała wystawę i prezentację edukacyjną  starych druków i wyjątkowych, cennych eksponatów w zbiorach biblioteki; brała udział w prezentacji na temat składu i budowy starych ksiąg i ich renowacji, oraz w zajęciach warsztatowych gdzie wykonywała własne ozdobne mini-książki.

Zajęcia warsztatowe z Agnieszką Kubicką-Dzieduszycką, menadżerem projektów kulturalnych, kuratorem sztuki i koordynatorem Centrum Sztuki Mediów WRO. Uczestnicy projektu brali udział        w 14 Międzynarodowym Biennale Sztuki Mediów zwiedzając i dokumentując prezentacje w Pasażu Pokoyhof, Galerii Entropia i Klubie Fallanster, a także w organizowanych w Centrum Sztuki WRO wystawach, w ramach których odbywały się oprowadzania kuratorskie, warsztaty multimedialne i spotkania z artystami. Młodzież zapoznawała się z nowymi technologiami i zagadnieniami współczesnej sztuki, dokumentowała wydarzenia w których uczestniczyła.

Zajęcia warsztatowe z Jackiem Zachodnym artystą multimedialnym, absolwentem ASP we Wrocławiu.  W ramach zadania artysta prowadził warsztaty z videoart i pracy z kamerą cyfrową, różnymi sposobami przedstawienia rzeczywistości z pomocą kamery. Uczestnicy projektu wzięli udział wspólnie z artystą w przygotowaniach i  otwarciu Muzeum Współczesnego Wrocławia przy pl. Strzegomskim. Wydarzeniu towarzyszyła dwudniowa akcja „Wymiana darów” , w czasie której znani artyści wymienili dzieła sztuki na przedmioty przyniesione przez wrocławian.

Zajęcia warsztatowe z muzykiem Piotrem Gospodarczykiem. W ramach zajęć młodzież zapoznała się z podstawowymi elementami tworzeniem dźwięku, rytmu i muzyki przy użyciu prostych instrumentów takich jak bębny, kije deszczowe, kołatki i grzechotki. Uczestnicy rozwijali umiejętności muzyczne, wyrazić siebie poprzez rytm i dźwięk, uczyli się współpracować w grupie i z innymi tworzyć zespół.

Zajęcia warsztatowe z Grzegorzem Bralem, aktorem, reżyserem, twórcą i dyrektorem wrocławskiego Teatru Pieśń Kozła. W ramach projektu młodzież została zaproszona do udziału w wydarzeniach Brave Festiwalu  i Brave Kids. Uczestnicy obserwowali i brali udział w próbach artystycznych dzieci z różnych stron Świata występujących w projekcie Brave Kids w Hali Stulecia, a także w spotkaniach i występach artystów festiwalowych. Młodzież brała także udział w spotkaniu z przedstawicielami międzynarodowej organizacji charytatywnej Rokpa w klubie festiwalowym.