Sztuka Aktywności 2012

Projekt : Sztuka Aktywności 2012- prowadzenie grupowych zajęć aktywizacji społecznej dla osób niepełnosprawnych umysłowo z terenu Wrocławia”

Projekt współfinansowany  w ramach zadania : Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zlecana ze środków PFRON –I edycja w 2012 roku.

Projekt Sztuka Aktywności realizowany jest od 2007 roku. Tego roczna edycja realizowana była w okresie od 01 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, była kontynuacją wynikającą ze wcześniejszych doświadczeń i wspólnych działań na rzecz osób niepełnosprawnych umysłowo, realizowanych przez Stowarzyszenie Świat Nadziei we współpracy z wrocławskimi instytucjami kultury i sztuki oraz placówkami szkolnictwa specjalnego.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnych umysłowo poprzez działania twórcze i udział w życiu kulturalnym miasta Wrocławia.

W ramach działań projektowych zapraszamy co roku do współpracy wiodące wrocławskie  instytucje kultury i sztuki, takie jak galerie, teatry, muzea, biblioteki, instytucje sportowe. Udział w Programie biorą m.in. : Teatr Pieśń Kozła, BWA Wrocław – Galerie Sztuki Współczesnej, Fundacja WRO-Centrum Sztuki Mediów, Gazeta Wyborcza, Galeria Entropia, Muzeum Współczesne Wrocławia, Muzeum Akademii Sztuk Pięknych.

Zajęcia o charakterze warsztatowym prowadzone są z udziałem osób zatrudnionych w tych instytucjach, różnych specjalistów z dziedziny kultury i sztuki.

Projekt był propozycją różnych działań i form aktywności twórczej i kulturalnej, skierowaną do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową w ramach zorganizowanego cyklu zajęć edukacyjno-terapeutycznych w zakresie aktywizacji i integracji społecznej tych osób.

Zrealizowanych zostało 65 godzin warsztatowych zajęć edukacyjno-terapeutycznych, 26 spotkań po 2,5 godziny każde.

Udział w projekcie wzięła młodzież z niepełnosprawnością umysłową z terenu Wrocławia związana ze  Stowarzyszeniem Świat Nadziei oraz podopieczni wrocławskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 11 przy ul. Kamiennej we Wrocławiu.

Podczas realizacji zadania ważny był bezpośredni kontakt młodzieży z artystami i ludźmi kultury, oraz udział w nowoczesnych, niekonwencjonalnych działaniach twórczych i terapeutycznych.

Istotnym elementem zadania było poszukiwanie i wdrażanie nowoczesnych metod oraz niestandardowych rozwiązań w aktywizowaniu społecznym osób niepełnosprawnych umysłowo.

Zajęcia warsztatowe odbywały się w Galerii ArtBrut i Pracowni Aktywizacji Społecznej prowadzonej przez Stowarzyszenie Świat Nadziei oraz we współpracujących instytucjach kultury i sztuki, umożliwiając osobom niepełnosprawnym umysłowo uczestniczenie w prezentowanych przez nie wydarzeniach (wystawy, oprowadzania kuratorskie, pokazy, spektakle itp.) zapoznawanie się z funkcjonowaniem instytucji, obserwowanie i poznawanie pracy ludzi zatrudnionych tam na różnych stanowiskach (artyści, aktorzy, reżyserzy, bibliotekarze, dyrektorzy, muzycy, obsługa techniczna)

Projekt  promował działania na rzecz osób z niepełnosprawnością umysłową co umożliwiła między innymi medialność współpracujących w programie instytucji kultury i sztuki, sprzyjając  tym samym kreowaniu wizerunku Wrocławia „Europejskiej Stolicy Kultury” jako miasta otwartego na problematykę integracji osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu Sztuka Aktywności w 2012 roku zrealizowane zostały następujące zajęcia warsztatowe:

 

Zajęcia edukacyjno- terapeutyczne z Agnieszką Kubicką-Dzieduszycką, menadżerem projektów kulturalnych, kuratorem sztuki i koordynatorem Centrum Sztuki Mediów WRO.

Uczestnicy projektu brali udział  w organizowanych w Centrum Sztuki WRO i w Atelier WRO wystawach : Wystawa Kierunek Eksperymentalny 40 lat kulturoznawstwa oraz Wystawa Noriko Yamaguchi „Peppermint Mother” – prace młodzieży inspirowane twórczością japońskiej artystki pokazane zostały na finisażu wystawy w Atelier WRO.

W ramach zajęć odbywały się oprowadzania kuratorskie i spotkania z artystami m.in. z Niklasem Royem rezydentem Fundacji WRO i Instytutu Goethego.

 

Zajęcia edukacyjno- terapeutyczne z dziennikarką w zakresie kultury i społeczeństwa Agatą Saraczyńską, redaktorką Gazety Wyborczej.

Młodzież poznawała i omawiała działania dziennikarskie podczas zwiedzania wystaw w BWA Awangarda „OJCIEC POLAK” Antka Wajdy i „WINNING” Piotra Kmity oraz w trakcie Inauguracji  instalacji „Czarny Kryształ” Jerzego Kaliny na dziedzińcu przy Synagodze pod Białym Bocianem.

 

Zajęcia edukacyjno- terapeutyczne z artystą multimedialnym Jackiem Zachodnym, absolwentem ASP we Wrocławiu. 

Uczestnicy projektu wzięli udział wspólnie z artystą w oprowadzaniu kuratorskim i warsztatach związanych z Wystawą PEŁNIA SZTUCZNA w Muzeum Współczesnym Wrocław, w której artysta brał udział, poznawali aspekty konstruowania i tworzenia wystawy, spotkali się z kuratorką muzeum Patrycją Mastej i uczestnikiem wystawy artystą Jerzym Kosałką.

 

Zajęcia edukacyjno- terapeutyczne z artystką Martą Lech, absolwentką Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

W czasie realizowanych w Pracowni Graficznej przy Domu Kultury Światowid zajęć młodzież poznała wyposażenie pracowni grafiki i narzędzia, różne techniki graficzne oraz etapy powstawania grafiki, od projektu – poprzez wycinanie dłutami rysunku na pleksi, malowanie i odbijanie wzorów prasą.

 

Zajęcia edukacyjno- terapeutyczne z Darkiem Lechem, aktorem ,reżyserem, praktykiem teatralnym, wykładowcą dramy, nauczycielem akademicki Studium Emisji Głosu we Wrocławiu

W ramach zajęć odbyły się warsztaty teatralne oparte na metodzie Dramy Stosowanej, praca z zakresu emisji głosu, etiudy teatralne z wybranymi rekwizytami, ćwiczenia integrujące poprzez multiplikacje ruchu i mowy.

 

Zajęcia edukacyjno- terapeutyczne z Grzegorzem Bralem, aktorem, reżyserem, twórcą i dyrektorem wrocławskiego Teatru Pieśń Kozła. W ramach projektu młodzież została zaproszona do udziału w wydarzeniach Brave Festiwalu  i Brave Kids.

Brała udział w spotkaniach z artystkami w czasie Forum Kobiet oraz aborygeńskich warsztatach malarstwa kropkowego.

 

Działania proponowane w ramach zadania realizowały cele i założenia Gminy Wrocław ujęte w dokumentach programowych: Wrocławski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2011-2013 oraz Pogram współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2012 w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wocław