Sztuka Aktywności 2013

Sztuka Aktywności 2013 – organizowanie i prowadzenie grupowych zajęć usprawniających i wspierających funkcjonowanie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z autyzmem z terenu Wrocławia”

Projekt realizowany we współpracy z GMINĄ WROCŁAW współfinansowany w ramach zadania:

REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZLECANEGO ZE ŚRODKÓW PFRON –I EDYCJA

Zadanie „Sztuka Aktywności 2013” polegało na zorganizowaniu i prowadzeniu w roku 2013 grupowych zajęć warsztatowych usprawniających i wspierających funkcjonowanie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z autyzmem z terenu Wrocławia, poprzez działania twórcze i udział w życiu kulturalnym miasta.

Projekt kierowany był do młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem, podopiecznych stowarzyszenia oraz dzieci i młodzież z wrocławskich ośrodków szkolnictwa specjalnego, m.in. ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 11 przy ul. Kamiennej we Wrocławiu .

Zadanie było kontynuacją wynikającą ze wcześniejszych doświadczeń i wspólnych działań na rzecz osób niepełnosprawnych umysłowo, realizowanych przez Stowarzyszenie Świat Nadziei we współpracy z wrocławskimi instytucjami kultury i sztuki oraz placówkami specjalnymi i instytucjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością umysłową. Działania projektowe wychodziły naprzeciw potrzebom młodzieży z niepełnosprawnością umysłową –uczniów i absolwentów szkół i ośrodków specjalnych z terenu Wrocławia. Dobór aktywności wynikał z analizy potrzeb obserwowanych w toku kilkuletniej realizacji przez nasze stowarzyszenie projektów ukierunkowanych na osoby niepełnosprawne, we współpracy z placówkami szkolnictwa specjalnego .

Przy realizacji projektu nasze stowarzyszenie współpracowało z artystami oraz wrocławskimi instytucjami kultury i sztuki m.in : Fundacja WRO- Centrum Sztuki Mediów, Muzeum ASP we Wrocławiu , Muzeum Współczesne Wrocławia, Teatr Pieśń Kozła, BWA Wrocław – Galerie Sztuki Współczesnej, Gazeta Wyborcza, Galeria Entropia.

Dzięki temu mogliśmy zapewniać wysoki poziom realizowanych działań prowadzonych przez terapeutów oraz specjalistów z różnych dziedzin sztuki i kultury.

Działania projektowe ułatwiają osobom niepełnosprawnym bezpośredni kontakt z artystami i ludźmi kultury, umożliwią udział w nowoczesnych, działaniach twórczych i terapeutycznych, wydarzeniach społecznych i kulturalnych, a tym samym pełniejszą integracje w społeczeństwie.

W ramach projektu w 2013 roku realizowane zostały dwa cykle zajęć warsztatowych, ze znanymi artystami i osobami ze świata kultury i sztuki , ukierunkowanych na działania twórcze, zdobywanie umiejętności i wiedzy w zakresie funkcjonowania instytucji kultury i sztuki oraz przygotowania wydarzeń artystycznych i wystaw.

(łącznie 102 godzin zajęć warsztatowych – 34 zajęcia, każde po 3 godziny zegarowe)

W ramach każdego cyklu zajęcia warsztatowe realizowane były częściowo w Pracowni Aktywizacji Społecznej i Galerii ArtBrut oraz w instytucjach kultury i sztuki (m.in. Centrum Sztuki WRO, Muzeum Współczesne Wrocławia, Galerie Sztuki BWA).

W trakcie zajęć warsztatowych w Pracowni i Galerii ArtBrut oraz w instytucjach kultury i sztuki uczestnicy projektu brali udział w działaniach twórczych oraz zdobywali wiedzę i umiejętności na temat przygotowania wydarzeń artystycznych, wystaw, różnych rodzajów pracy i funkcji z tym związanych.

Młodzież z niepełnosprawnością umysłową uczestniczyła również w procesie przygotowania i prezentacji wystaw w Galerii ArtBrut,  prezentujących także twórcze możliwości uczestników projektu i efekty zajęć warsztatowych. Zdobywała pod opieką specjalistów nowe umiejętności i doświadczenia istotne dla wspomagania ich rozwoju, uzdolnień i aktywności społecznej.

Projekt sprzyjał kreowanie wizerunku miasta Wrocławia „Europejskiej Stolicy Kultury 2016, jako miasta otwartego na problematykę integracji osób z niepełnosprawnością umysłową.

Działania proponowane w ramach zadania realizowały cele i założenia Gminy Wrocław ujęte w dokumentach programowych:Wrocławski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2011-2013 oraz Pogram współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2013 w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.