Sztuka Aktywności 2014

prowadzenie grupowych indywidualnych zajęć warsztatowych dla osób  niepełnosprawnością intelektualną terenu Wrocławia

Projekt realizowany w okresie od 23.04.2014 do 31.12.2014

we współpracy z GMINĄ WROCŁAW /www.wroclaw.pl /,

współfinansowany w ramach zadania publicznego :

REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZLECANEGO ZE ŚRODKÓW PFRON –I EDYCJA

W ramach zadaniaSztuka Aktywnościw roku 2014 zorganizowane i przeprowadzone zostały grupowe i indywidualne zajęcia warsztatowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami psychicznymi z terenu Wrocławia, ukierunkowane na aktywizację społeczną tych osób przez działania twórcze i udział w życiu kulturalnospołecznym miasta.

W projekcie udział wzięli podopieczni stowarzyszenia Świat Nadziei oraz uczniowie ze Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego nr 11 przy ul. Kamiennej we Wrocławiu.

Przy realizacji zadania w roku 2014 stowarzyszenie, tak jak w ubiegłych latach, współpracowało ze specjalistami w różnych dziedzinach, artystami, ludźmi kultury i sztuki. Zajęcia warsztatowe prowadzone były przez: Agatę Saraczyńskądziennikarkę pracującą w zakresie kultury i spraw społecznych, redaktorkęGazety Wyborczej; Agnieszkę Kubicką-Dzieduszyckąmenedżerkę i koordynatorkę projektów kulturalnych i kuratorkę sztuki; Barbarę Idzikowskąartystkę pracującą ze szkłem; Jacka Zachodnegoartystę multimedialnego; Ewę Madaj terapeutkę zajęciową; Agnieszkę Chojnackąoligofrenopedagoga i arteterapeutkę oraz gościnnie przez artystę i performera Michała Bujnickiego.

Ze względu na specyfikę pracy z osobami niepełnosprawnymi wszystkie zajęcia odbywały się pod opieką wykwalifikowanych terapeutówAleksandry Błoch, Agnieszki Chojnackiej, Agnieszki Zacharskiej i Sylwii Adamaszek.

Zajęcia warsztatowe indywidualne

W ramach zadania od maja do listopada 2014 roku odbyło się 180 godzin zajęć warsztatowych indywidualnych60 spotkań po 3 godziny każde. Zajęcia ukierunkowane były na działania twórcze, zdobywanie przez uczestnika umiejętności osobistych i społecznych oraz umiejętności ułatwiających komunikowanie się i funkcjonowanie życiowe. Prowadzone one były przez wykwalifikowanych terapeutów zajęciowych, specjalistów w zakresie aktywizacji społecznej, komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

Zajęcia warsztatowe grupowe

W ramach zadania od maja do listopada 2014 roku odbyło się 126 godzin zegarowych zajęć warsztatowych grupowych42 spotkania po 3 godziny każde. Zajęcia prowadzone były w Galerii ArtBrut i Pracowni Aktywizacji Społecznej oraz w instytucjach kultury i sztuki w zakresie różnorodnych działań twórczych: plastycznych, literacko-dziennikarskich, multimedialnych, i miały na celu rozwijanie zdolności twórczych i kreatywności, sprawności manualnej i wrażliwości estetycznej uczestników. Umożliwiły im poznanie warsztatu artysty i narzędzi przez niego stosowanych. Przybliżyły zagadnienia współczesnej sztuki, mediów i technologii komunikacji. Umożliwiły także uczestniczenie w prezentowanych przez instytucje kultury wydarzeniach, takich jak wystawy, oprowadzania kuratorskie, pokazy filmów, spektakle, zapoznawanie się z funkcjonowaniem instytucji czy obserwowanie i poznawanie pracy ludzi zatrudnionych tam na różnych stanowiskach.

Uczestnicy wzięli udział m.in. w wydarzeniach 12. Przeglądu Sztuki SURVIVAL:Miastostan zapalny, w wydarzeniach Brave Festivalu. Przeciw wypędzeniom z kultury:Święte Ciałooraz w wydarzeniach wrocławskiej Nocy Muzeów.

 

LOGO-PFRONwroclawwroclaw