Sztuka Aktywności 2015

„SZTUKA AKTYWNOŚCI 2015 – prowadzenie  grupowych i indywidualnych zajęć  dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem z terenu Wrocławia” realizowany we współpracy z GMINĄ WROCŁAW /www.wroclaw.pl / współfinansowany w ramach zadania publicznego : REHABILITACJA  ZAWODOWA  I  SPOŁECZNA  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCHZLECANEGO  ZE  ŚRODKÓW  PFRON –I EDYCJA

W ramach zadania Sztuka Aktywności w 2015 roku zorganizowane i prowadzone były grupowe i indywidualne zajęcia warsztatowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z autyzmem z terenu Wrocławia, ukierunkowane na aktywizację społeczną tych osób przez działania twórcze i udział w życiu kulturalnym miasta. Projekt skierowany był do młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem, podopiecznych stowarzyszenia oraz dzieci i młodzieży, uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 11 przy ul. Kamiennej we Wrocławiu.

Projekt Sztuka Aktywności realizowany jest przez Stowarzyszenie Świat Nadziei od 2007 roku.

Przy realizacji zadania stowarzyszenie, tak jak w ubiegłych latach, współpracowało ze specjalistami w różnych dziedzinach, artystami, ludźmi kultury oraz najważniejszymi wrocławskimi instytucjami kultury i sztuki, takimi jak m.in. Centrum Sztuki WRO, Galerie BWA Awangarda, BWA Design i BWA Studio, Muzeum Współczesne Wrocław, Teatr Pieśń Kozła i Brave Festival, Teatr Polski, Galeria Entropia, Galeria Miejska, Pracownia Grafiki Warsztatowej Domu Kultury Światowid, ATELIER Si,Pb,… Otwarta Pracownia Jerzego Kosałki, Klubogaleria Neon Side, Galeria w Bramie Tyc ArT.

Zajęcia warsztatowe prowadzone były przez: Agnieszkę Kubicką-Dzieduszycką – menedżerkę i koordynatorkę projektów kulturalnych i kuratorkę sztuki; Agatę Saraczyńską – dziennikarkę pracującą w zakresie kultury i spraw społecznych, redaktorkę „Gazety Wyborczej”; Barbarę Idzikowską – artystkę pracującą ze szkłem; Martę Lech – artystkę graficzkę; Jacka Zachodnego – artystę; Jerzego Kosałkę – artystę.

Ze względu na specyfikę pracy z osobami niepełnosprawnymi umysłowo wszystkie zajęcia odbywały się pod opieką wykwalifikowanych terapeutów.

Dzięki temu możliwe było zapewnienie wysokiego poziomu realizowanych działań prowadzonych przez specjalistów z różnych dziedzin sztuki, kultury i terapeutów. Działania projektowe umożliwiły uczestnikom bezpośredni kontakt z artystami i ludźmi kultury, rozwijanie umiejętności twórczych, udział w wydarzeniach społecznych i kulturalnych, a tym samym pełniejszą integrację w społeczeństwie. Rozwijanie długofalowej współpracy umożliwia poszukiwanie i wdrażanie nowoczesnych metod i niestandardowych rozwiązań w aktywizacji społecznej i zawodowej osób ze specjalnymi potrzebami.

Uczestnicy wzięli udział m.in. w wydarzeniach: Wrocławskiej Nocy Muzeów, Biennale WRO 2015 Test Exposure, Brave Festivalu 2015Griot”, TIFF Festival.

 

Zajęcia warsztatowe grupowe

W ramach zadania od maja do grudnia 2015 roku odbyło się 96 godzin godzin zajęć warsztatowych – 32 spotkań po 3 godziny każde.

Zajęcia prowadzone były w instytucjach kultury i sztuki oraz pracowniach artystycznych w zakresie różnorodnych działań twórczych: plastycznych, literacko-dziennikarskich, multimedialnych i miały na celu rozwijanie zdolności twórczych i kreatywności, sprawności manualnej i wrażliwości estetycznej uczestników. Umożliwiały poznanie warsztatu artysty i narzędzi przez niego stosowanych. Przybliżały zagadnienia współczesnej sztuki, mediów i technologii komunikacji. Umożliwiły także uczestniczenie w prezentowanych przez instytucje kultury wydarzeniach jak wystawy, oprowadzania kuratorskie, pokazy filmów, spektakle, zapoznawanie się z funkcjonowaniem instytucji, obserwowanie i poznawanie pracy ludzi zatrudnionych tam na różnych stanowiskach.

 

Zajęcia warsztatowe indywidualne

W ramach zadania od maja do grudnia 2015 roku odbyło się 66 godzin zajęć warsztatowych indywidualnych – 22 spotkań po 3 godziny każde.

W ramach zadania prowadzonych były indywidualne zajęcia ukierunkowane na zdobywanie przez uczestników umiejętności osobistych i społecznych, zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie zaradności życiowej i społecznej. Prowadzone były przez wykwalifikowanych specjalistów w zakresie psychologii, aktywizacji społecznej, komunikacji alternatywnej i wspomagającej – Olgę Kozłowską i Aleksandrę Błoch.