Sztuka Aktywności 2016

 „Sztuka Aktywności 2016– prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem z terenu Wrocławia”Projekt współfinansowany w ramach zadania publicznego:
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZLECANEGO ZE ŚRODKÓW PFRON  I EDYCJA
realizowanego we współpracy z Gminą Wrocław, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu /www.mops.wroclaw.pl/Realizowany w okresie 16.05.2016r do 31.12.2016r

Projekt Sztuka Aktywności realizowany jest przez Stowarzyszenie Świat Nadziei od początku 2007 roku z myślą o poszukiwaniu i tworzeniu nowych rozwiązań funkcjonowania społecznego dla osób z niepełnosprawnością umysłową i z zaburzeniami psychicznymi. W sposób długofalowy inicjuje i integruje współpracę w kierunku aktywizacji społecznej pomiędzy wiodącymi wrocławskimi instytucjami kultury i sztuki oraz placówkami i instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie wysokiego poziomu realizowanych działań prowadzonych przez terapeutów oraz specjalistów z różnych dziedzin sztuki i kultury. Działania projektowe umożliwiają uczestnikom bezpośredni kontakt z artystami i ludźmi kultury, rozwijanie twórczych umiejętności, udział w wydarzeniach społecznych i kulturalnych, a tym samym pełniejszą integrację w społeczeństwie. Rozwijanie długofalowej współpracy umożliwia poszukiwanie i wdrażanie nowoczesnych metod i niestandardowych rozwiązań w aktywizacji społecznej i zawodowej osób ze specjalnymi potrzebami. Istotą działań jest przełamywanie lęku przed kontaktem i współpracą z ludźmi niepełnosprawnymi i z zaburzeniami psychicznymi, w wyniku negatywnego wyobrażenia i stereotypowego ich postrzegania.

W ramach zadania Sztuka Aktywności 2016 zorganizowane i prowadzone były grupowe i indywidualne zajęcia warsztatowe ukierunkowane na aktywizację społeczną osób ze specjalnymi potrzebami poprzez działania twórcze i udział w życiu kulturalnym miasta. Projekt skierowany był do młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem, podopiecznych stowarzyszenia Świat Nadziei oraz dzieci i młodzież, uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 11 przy ul. Kamiennej we Wrocławiu.

Przy realizacji projektu, Stowarzyszenie Świat Nadziei  tak jak w ubiegłych latach współpracowało z artystami, ludźmi kultury oraz wiodącymi wrocławskimi instytucjami kultury i sztuki jak m.in. Centrum Sztuki WRO, Galerie BWA Awangarda, BWA Design i BWA Studio, Muzeum Narodowe Wrocław i Pawilon Czterech Kopuł, Synagoga Pod Białym Bocianem, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Narodowe Forum Muzyki, Teatr Pieśń Kozła i Brave Festival, Wrocławski Teatr Lalek, Browar Mieszczański, MiserArt – strefa kreatywna w labiryncie wykluczenia, OKAP (Ośrodek Kulturalnej Animacji Podwórkowej).

Zajęcia warsztatowe grupowe

/30 spotkań po 3 godziny zegarowe – razem 90 godzin zegarowych zajęć /.

Zajęcia warsztatowe prowadzone były w instytucjach kultury i sztuki oraz pracowniach artystycznych w zakresie różnorodnych działań twórczych: plastycznych, literacko-dziennikarskich, multimedialnych i miały na celu rozwijanie zdolności twórczych i kreatywności, sprawności manualnej i wrażliwości estetycznej uczestników. Umożliwiały poznanie warsztatu artysty i narzędzi przez niego stosowanych. Przybliżały zagadnienia współczesnej sztuki, mediów i technologii komunikacji. Umożliwiły także uczestniczenie w prezentowanych przez instytucje kultury wydarzeniach jak wystawy, oprowadzania kuratorskie, pokazy filmów, spektakle, zapoznawanie się z funkcjonowaniem instytucji, obserwowanie i poznawanie pracy ludzi zatrudnionych tam na różnych stanowiskach.

Zajęcia warsztatowe prowadzili: Agata Saraczyńska – dziennikarka, redaktorka „Gazety Wyborczej”; Dominika Jeżewska kuratorka i producentka wydarzeń kulturalnych; Jacek Zachodny – artysta; Beata Tomczyk -scenografka; Edyta Skarżyńska -aktorka; Konrad Kujawski – aktor; Robert Maniak – akustyk i reżyser dźwięku, Bartosz Kurowski – student reżyserii teatru lalek.

Ze względu na specyfikę pracy z osobami niepełnosprawnymi umysłowo, wszystkie zajęcia odbywały się pod opieką wykwalifikowanych terapeutów.

Zajęcia warsztatowe indywidualne

/36 spotkań po 1,5 godziny zegarowej – razem 54 godziny zegarowe zajęć/

W ramach zadania prowadzonych były indywidualne zajęcia ukierunkowane na zdobywanie przez uczestników umiejętności osobistych i społecznych, zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie zaradności życiowej i społecznej. Prowadzone były przez wykwalifikowanych specjalistów w zakresie psychologii, aktywizacji społecznej, komunikacji alternatywnej i wspomagającej – Olgę Szewrańską, Aleksandrę Błoch i Małgorzatę Kozłowską.

___________________________________________________________

       2015-09-09-anthonydelanoix-004-1     logo_pfron_2011_r   logotyp-wer-rozszerzona-2