OPENHUB EUROPE: PO.ROZUMIENIE, ÜBER.EINKOMMEN, UNDER.STANDING

OPENHUB EUROPE: PO.ROZUMIENIE, ÜBER.EINKOMMEN, UNDER.STANDING to międzynarodowy projekt artystyczny OpenHUB Europe, w ramach którego Galeria i Pracownia ArtBrut brała udział i organizowała podczas edycji w Polsce wydarzenie artystyczne pod nazwą Po.rozumienie, Über.einkommen, Under.standing.

Projekt OpenHUB Europe realizowany był w ramach programu Kreatywna Europa/Creative Europe – programu Komisji Europejskiej, wspierającego sektory kultury i kreatywne w latach 2014-2020.

Głównym organizatorem i liderem projektu  była Fundacja OSTRALE–Zentrum für zeitgenössische Kunst, Drezno, Niemcy , a partnerami fundacje i stowarzyszenia związane z kulturą i sztuka z Belgii i Włoch.

logo-openhub-europe

 belka_logotypowa_NFM

 

Po.rozumienie, Über.einkommen, Under.standing

Organizator: Stowarzyszenie Świat Nadziei i prowadzona przez nie Galeria i Pracownia ArtBrut w ramach międzynarodowego projektu OpenHUB Europee .

Współorganizator : Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016.

Kuratorzy: Alicja Grabarczyk, Barbara Idzikowska, Jacek Zachodny, Andrea Hilger, Barbara Rosenberg i Benjamin Fleig oraz eksperci współpracujący: Nadine Bors i Knut Hartwich.

Termin realizacji: 2-25 września 2016 r., Wrocław

Po.rozumienie było jednym z pięciu wydarzeń artystycznych przygotowanych podczas dwuletniego projektu, pod nazwą „OpenHUB Europe” realizowanego od maja 2015 roku do grudnia 2016 roku.

Złożyły się na nie wystawa oraz towarzyszące jej działania performatywne, rezydencja artystyczna, spotkania i warsztaty skierowane do profesjonalistów i szerokiego grona odbiorców sztuki.

Głównym celem projektu „OpenHUB Europe” było stworzenie interdyscyplinarnej platformy współpracy w dziedzinie sztuki współczesnej pomiędzy małymi i średnimi organizacjami europejskimi. Opierać miało się ono na zdobywaniu wiedzy i rozwoju zawodowym pracowników placówek artystycznych i kulturalnych, jak i społeczności w których funkcjonują. Jego założeniem było włączanie we wspólne działania artystyczne zarówno artystów sprawnych jak i tych z niepełnosprawnością. Działanie jednocześnie polegało na wymianie doświadczeń z ekspertami z różnych dziedzin, jak i na dążeniu do integracji społecznej i partycypacji poprzez zaangażowanie lokalnej publiczności oraz odbiorców różnych dziedzin sztuki. Projekt opierał się na wspólnych transdyscyplinarnych wydarzeniach artystycznych. Każde z nich odbywało się w innym mieście, kraju, środowisku. Każde było przygotowywane na zadany temat, w procesie komunikacji.

Podczas każdego wydarzenia prezentowane były prace z różnych dziedzin, nie tylko wystawy, ale również performance przygotowane przez muzyków, aktorów, performerów, tancerzy. Ten proces opierał się na kolektywnym działaniu, odbiegającym od klasycznego modelu widz-kurator. Na kształt wydarzenia miały wpływ nie tylko lokalna scena artystyczna, ale również warunki społeczno-ekonomiczne. Lokalna społeczność mogła wziąć aktywny udział w warsztatach, dyskusjach, spotkaniach. Bardzo ważnym elementem całego projektu było włączanie osób z niepełnosprawnością, które przebiegało na wszystkich jego poziomach. Każde wydarzenie artystyczne poprzedzone było rezydencjami artystycznymi. Towarzyszyły mu spotkania, seminaria, dyskusje, warsztaty prowadzone przez wybranych ekspertów z różnych dziedzin. Miały one na celu podwyższenie kompetencji zawodowych kuratorów, menedżerów – przedstawicieli organizacji biorących udział w projekcie, a także przygotowanie wybranych grup publiczności.

Więcej: http://www.openhub-europe.eu/