Sztuka Aktywności 2017

Projekt współfinansowany w ramach zadania publicznego:

REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ZLECANEGO ZE ŚRODKÓW PFRON
realizowany we współpracy z Gminą Wrocław i
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrocławiu (www.mops.wroclaw.pl)
w okresie od 17 maja do 31 grudnia 2017 roku.

W ramach zadania Sztuka Aktywności 2017 prowadzone były grupowe i indywidualne zajęcia ukierunkowane na aktywizację społeczną osób ze specjalnymi potrzebami poprzez działania twórcze i udział w życiu kulturalnym miasta. Projekt skierowany był do młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem, podopiecznych stowarzyszenia Świat Nadziei oraz dzieci i młodzież, uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 11 przy ul. Kamiennej we Wrocławiu.

Przy realizacji projektu, Stowarzyszenie Świat Nadziei tak jak w ubiegłych latach współpracowało z artystami, ludźmi kultury oraz wiodącymi wrocławskimi instytucjami kultury i sztuki jak m.in. Centrum Sztuki WRO, Galerie BWA Awangarda, BWA Dizajn i BWA Studio, Galeria Entropia, Galeria Miejska, Muzeum Narodowe Wrocław i Pawilon Czterech Kopuł, Synagoga Pod Białym Bocianem, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Narodowe Forum Muzyki, Hala Stulecia, Ossolineum, Teatr Pieśń Kozła i Brave Kids, Wrocławski Teatr Lalek.

Zajęcia warsztatowe grupowe

W ramach zadania odbyło się 28 spotkań po 3 godziny każde – razem 84 godziny zajęć.
Zajęcia warsztatowe prowadzone były w instytucjach kultury i sztuki oraz pracowniach artystycznych. Umożliwiały poznanie warsztatu artysty i narzędzi przez niego stosowanych. Przybliżały zagadnienia współczesnej sztuki, mediów i technologii komunikacji. Umożliwiły także uczestniczenie w prezentowanych przez instytucje kultury wydarzeniach jak wystawy, oprowadzania kuratorskie, pokazy filmów, spektakle, zapoznawanie się z funkcjonowaniem instytucji, obserwowanie i poznawanie pracy ludzi zatrudnionych tam na różnych stanowiskach.
Zajęcia warsztatowe prowadzili: Agata Saraczyńska – dziennikarka; Dominika Jeżewska kuratorka i producentka wydarzeń kulturalnych; Jacek Zachodny – artysta; Marta Kurowska – specjalista ds. edukacji i kultury w Teatrze Lalek.
Ze względu na specyfikę pracy z osobami niepełnosprawnymi umysłowo, wszystkie zajęcia odbywały się pod opieką wykwalifikowanych terapeutów.

Zajęcia warsztatowe indywidualne

W ramach zadania odbyło się 32 spotkania po 2 godziny zegarowe- razem 64 godziny zegarowe zajęć.
Indywidualne zajęcia ukierunkowane były na zdobywanie przez uczestników umiejętności i doświadczeń istotnych dla wspomagania ich rozwoju, aktywności życiowej, społecznej i twórczej.

Koordynator zadania: Zofia Zacharska
Opiekun merytoryczny zadania: Agnieszka Chojnacka

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu

Wrocłąw Miasto Spotkań