SZTUKA AKTYWNOŚCI 2018

 
SZTUKA AKTYWNOŚCI 2018
Projekt współfinansowany w ramach zadania publicznego:
REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZLECANA ZE ŚRODKÓW PFRON
realizowany we współpracy z Gminą Wrocław i

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrocławiu
www.wroclaw.pl/www.mops.wroclaw.pl
w okresie od 16 maja do 31 grudnia 2018 roku.

 

Projekt Sztuka Aktywności realizowany jest przez Stowarzyszenie Świat Nadziei od początku 2007 roku, z myślą o poszukiwaniu i tworzeniu nowych rozwiązań funkcjonowania społecznego dla osób z niepełnosprawnością umysłową i z zaburzeniami psychicznymi. W sposób długofalowy inicjuje i integruje współpracę w kierunku aktywizacji społecznej pomiędzy wiodącymi wrocławskimi instytucjami kultury i sztuki oraz z placówkami i instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie wysokiego poziomu realizowanych działań prowadzonych przez terapeutów oraz specjalistów z różnych dziedzin sztuki i kultury. Działania projektowe umożliwiają uczestnikom bezpośredni kontakt z artystami i ludźmi kultury, rozwijanie twórczych umiejętności, udział w wydarzeniach społecznych i kulturalnych, a tym samym pełniejszą integrację w społeczeństwie. Rozwijanie długofalowej współpracy umożliwia poszukiwanie i wdrażanie nowoczesnych metod i niestandardowych rozwiązań w aktywizacji społecznej i zawodowej osób ze specjalnymi potrzebami. Istotą działań jest przełamywanie lęku przed kontaktem i współpracą z ludźmi niepełnosprawnymi i z zaburzeniami psychicznymi, w wyniku negatywnego wyobrażenia i stereotypowego ich postrzegania.

W ramach zadania Sztuka Aktywności 2018 prowadzone były grupowe i indywidualne zajęcia ukierunkowane na aktywizację społeczną osób ze specjalnymi potrzebami przez działania twórcze i udział w życiu kulturalnym miasta. Projekt skierowany był do młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem podopiecznych Stowarzyszenia Świat Nadziei.

Przy realizacji projektu Stowarzyszenie Świat Nadziei tak jak w ubiegłych latach współpracowało z artystami, ludźmi kultury oraz wiodącymi wrocławskimi instytucjami kultury i sztuki, jak m.in. Centrum Sztuki WRO, Galerie BWA Awangarda, BWA Dizajn i BWA Studio, Galeria Entropia, Muzeum Narodowe we Wrocławiu i Pawilon Czterech Kopuł, Muzeum Współczesne Wrocławia, Muzeum Miejskie Wrocławia, Dom dla Kultury OP ENHEIM , Muzeum Teatru, Teatr Pieśń Kozła i Projekt Brave Kids, Wrocławski Teatr Lalek.

Zajęcia grupowe.

W ramach zadania odbyło się 18 spotkań po 3 godziny każde (łącznie 54 godziny).

Zajęcia prowadzone były w instytucjach kultury i sztuki oraz w siedzibie stowarzyszenia Świat Nadziei. Umożliwiały poznanie warsztatu artysty i narzędzi przez niego stosowanych. Przybliżały zagadnienia współczesnej sztuki, mediów i technologii komunikacji. Umożliwiły uczestniczenie w prezentowanych przez instytucje kultury wydarzeniach, takich jak wystawy, oprowadzania kuratorskie, pokazy filmów, spektakle czy działania twórcze, a także pozwoliły na zapoznawanie się z funkcjonowaniem tych instytucji, obserwowanie i poznawanie pracy ludzi zatrudnionych tam na różnych stanowiskach.

Zajęcia realizowane były według autorskich koncepcji osób prowadzących Katarzyny Roj filozofki i historyczki sztuki, kuratorki wystaw (spotkania w galeriach i muzeach) przy gościnnym udziale dziennikarki Agaty Saraczyńskiej; oraz Roberta Maniakarealizatora dźwięku i twórcy wizualizacji do spektakli, bajkopisarza (spotkania w teatrze) przy gościnnym udziale Marty Kurowskiej specjalistki ds. edukacji i kultury we Wrocławskim Teatrze Lalek.

Ze względu na specyfikę pracy z osobami niepełnosprawnymi umysłowo, wszystkie zajęcia odbywały się pod opieką wykwalifikowanego terapeuty.

Zajęcia indywidualne.

W ramach zadania odbyły się 32 spotkania po 2 godziny każde (łącznie 64 godziny).

Zajęcia ukierunkowane były na wsparcie uczestników w zakresie zaradności życiowej, w zakresie komunikowania się oraz na zdobywanie wiedzy i doświadczeń istotnych dla wspomagania ich aktywności społecznej i twórczej.

Opiekun merytoryczny zadania: Agnieszka Chojnacka
Koordynator
zadania: Zofia Zacharska