SZTUKA AKTYWNOŚCI 2019

Projekt współfinansowany w ramach zadania publicznego:
REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZLECANEGO ZE ŚRODKÓW PFRON
realizowany we współpracy z Gminą Wrocław i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrocławiu  /www.mops.wroclaw.pl/.

w okresie od 13 maja do 31 grudnia 2019 roku.

W ramach zadania Sztuka Aktywności 2019 prowadzone są grupowe i indywidualne zajęcia ukierunkowane na aktywizację społeczną osób ze specjalnymi potrzebami poprzez działania twórcze i udział w życiu kulturalnym miasta. Projekt skierowany jest do młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem z terenu Wrocławia.

Przy realizacji projektu, Stowarzyszenie Świat Nadziei tak jak w ubiegłych latach współpracuje z artystami, ludźmi kultury oraz wiodącymi wrocławskimi instytucjami kultury i sztuki jak m.in. Centrum Sztuki WRO, Galerie BWA Awangarda, BWA Dizajn i BWA Studio, Galeria Entropia, Galeria Miejska, Muzeum Narodowe Wrocław i Pawilon Czterech Kopuł, Synagoga Pod Białym Bocianem, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Narodowe Forum Muzyki, Hala Stulecia, Ossolineum, Teatr Pieśń Kozła i Brave Kids, Wrocławski Teatr Lalek.

Zajęcia grupowe.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w środy godz.16.00-19.00 lub w soboty godz. 14-17.

W ramach zadania odbędzie się 20 spotkań, od 22 maja do 27 listopada 2019r.

Zajęcia warsztatowe prowadzone są w instytucjach kultury i sztuki lub siedzibie stowarzyszenia. Przybliżają zagadnienia współczesnej sztuki, mediów i technologii komunikacji. Umożliwiają uczestniczenie w prezentowanych przez instytucje kultury wydarzeniach jak wystawy, oprowadzania kuratorskie, pokazy filmów, spektakle, zapoznawanie się z funkcjonowaniem instytucji, obserwowanie i poznawanie pracy ludzi zatrudnionych tam na różnych stanowiskach. Umożliwiają poznanie warsztatu artysty i narzędzi przez niego stosowanych.

Ze względu na specyfikę pracy z osobami niepełnosprawnymi umysłowo, wszystkie zajęcia odbywają się pod opieką wykwalifikowanych terapeutów.

Zajęcia indywidualne

Zajęcia odbywają się: w czerwcu – raz w tygodniu po 2h we wtorki godz.13.00-15.00,

od września – dwa razy w tygodniu po 2h, we wtorki godz.13.00-15.00 i piątki godz.12.00-14.00.

W ramach zadania odbędzie się 25 spotkań, od 4 czerwca do 26 listopada 2019r.

Indywidualne zajęcia ukierunkowane były na zdobywanie przez uczestników umiejętności i doświadczeń istotnych dla wspomagania ich rozwoju, aktywności życiowej, społecznej i twórczej.

Szczegółowe harmonogramy zajęć w zakładce Aktualności.