TWORZE- JESTEM

„TWORZĘ-JESTEM aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez działania twórcze i medialne”

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 2010 w Polsce ,program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.


Projekt Tworzę –Jestem zainspirowany został przez wcześniejsze doświadczenia ze wspólnych działań na rzecz osób niepełnosprawnych umysłowo, realizowanych przez Stowarzyszenie Świat Nadziei we współpracy z wrocławskimi instytucjami kultury i sztuki.

Do wspólnych działań projektowych zaprosiliśmy Agnieszkę Kubicką-Dzieduszycką i Centrum Sztuki WRO, Annę Morawiecką i Magazyn Ludzka Sprawa oraz artystę videoart Jacka Zachodnego.

W projekcie wzięło udział 40 niepełnosprawnych uczestników młodzież związana z Galerią Sztuki ArtBrut i Pracownią Aktywizacji Społecznej prowadzoną przez Stowarzyszenie Świat Nadziei, także podopieczni Specjalnych Ośrodków Wychowawczych we Wrocławiu

Działania odbywały się w dwóch płaszczyznach – aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych umysłowo poprzez działania artystyczne i warsztatowe oraz tworzenie szeroko pojętej promocji tych działań.

Rozwijanie długofalowej współpracy z instytucjami kultury i sztuki umożliwia poszukiwanie i wdrażanie nowoczesnych metod terapii oraz niestandardowych rozwiązań w zakresie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych

W trakcie realizacji projektu istotne były dla nas podstawowe problemy wpływające na  wykluczenie społeczne osób niepełnosprawnych umysłowo w Polsce.

Z jednej strony jest to brak wystarczających umiejętności społecznych i osobistych młodzieży niepełnosprawnej, zaniżone poczucie własnej wartości, specyficzne trudności adaptacyjne oraz deficyty w kontaktach interpersonalnych. Z drugiej strony niedostateczna jest wiedza i świadomość społeczeństwa w zakresie potencjałów i umiejętności osób niepełnosprawnych oraz lęk przed kontaktem i współpracą  przede wszystkim w wyniku negatywnego wyobrażenia i stereotypowego postrzegania tych osób.

Podstawowym zadaniem projektu było zatem rozwijanie kreatywności, umiejętności twórczych  i społecznych  osób niepełnosprawnych, w kierunku sprawniejszego funkcjonowania w społeczeństwie, zwiększenie wiary we własne siły i możliwości twórcze, nabycie umiejętności pozytywnej autoprezentacji.

Dzięki aktywnemu uczestnictwu osób niepełnosprawnych w wydarzeniach kulturalnych miasta, nawiązanym kontaktom i wspólnym twórczym działaniom, możliwy stał się rozwój nowej jakości wzajemnych relacji w obszarze instytucji kultury i sztuki.

Kontakty z ludźmi świata sztuki, a także  nabyte przez uczestników w czasie realizacji projektu doświadczenia dziennikarskie, umiejętności w zakresie obsługi multimedialnych środków przekazu i dokumentowania wydarzeń artystycznych, stały się skutecznym narzędziem do rozwijania ich samodzielności życiowej i społecznej.

Integracja działań przyczyniła się do wzajemnego poznania, większej tolerancji i otwartości na problemy osób niepełnosprawnych, a co się z tym łączy, przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu.

Projekt stał się szansą na współtworzenie przestrzeni przyjaznej dla społecznego funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz na podjęcie i rozwój efektywniejszego dialogu ze społeczeństwem.

Umożliwił prezentowanie i promowanie nie tylko możliwości twórczych osób niepełnosprawnych, ale także nowoczesnych i ciekawych działań edukacyjno-kulturalnych realizowanych we Wrocławiu na rzecz integracji tych osób.

Działania i Wydarzenia Projektowe

Projekt współtworzyli sami uczestnicy. Brali udział w działaniach warsztatowych, twórczych i wybranych wydarzeniach artystycznych miasta.

Równocześnie wykorzystując i prezentując swoje potencjały, zdolności i nabyte umiejętności uczestnicy projektu stworzyli własną wyjątkową dokumentację tych działań.

Uczestnicy projektu wzięli udział w licznych wydarzeniach artystycznych i kulturalnych miasta.

Działania warsztatowe polegały na wspólnym uczestniczeniu w wybranych wystawach, prezentacjach, spotkaniach i rozmowach z artystami, a równocześnie na  tworzeniu ich audiowizualnej dokumentacji

Zastosowane metody, techniki i przestrzeń pracy, oraz wykorzystywany nowoczesny sprzęt i wsparcie znanych twórców, stanowiły innowacyjną formę działań proponowaną w aktywizacji osób niepełnosprawnych.

————————————————————————————————–

„Tworze –Jestem” w Centrum Sztuki WRO

W ramach projektu odbyło się 12 godzin zajęć warsztatowych prowadzonych przez Agnieszkę Kubicką-Dzieduszycką , menadżera i kuratora projektów kulturalnych.

Uczestnicy warsztatów poznawali różnorodne aspekty wykorzystania technik medialnych w sztuce współczesnej, uczestniczyli w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Centrum Sztuki WRO – wystawach, wernisażach, pokazach. Nawiązywać będą kontakty z artystami i gośćmi a także tworzeniu dokumentacji multimedialnej wydarzeń.

————————————————————————————————–

„Tworze –Jestem” w Magazynie „Ludzka Sprawa”

W ramach projektu odbyło się 12 godzin zajęć warsztatowych prowadzonych przez Annę Morawiecką, dziennikarza, szefową i redaktor naczelnego magazynu.

W czasie działań warsztatowych uczestnicy  rozwijali umiejętności w zakresie działań dziennikarskich i reporterskich. Przeprowadzali rozmowy ze znanymi osobami ze świata kultury i sztuki oraz uczestniczyli w przygotowaniu materiału do publikacji w kolejnych numerach wrocławskiego Magazynu Ludzka Sprawa.

Na łamach Magazynu Ludzka Sprawa ukazały się następujące artykuły :

> „Multimedialna Wiosna” – wywiad z artystą Wojciechem Doroszukiem  przeprowadzony w ramach wystawy Spojrzenia – Nagroda Fundacji Deutsche Bank w Centrum Sztuki WRO

> „Nasz Portret Wielokrotny” – wywiad ze Zbigniewem Kupiszem kuratorem i pracownikiem Centrum sztuki WRO w ramach wystawy „Psychoholizm”  przygotowanej z okazji 70 rocznicy śmierci Witkacego.

> „Smoleńska Żałoba” – wywiady i wypowiedzi niepełnosprawnych uczestników projektu będące reakcją na tragiczne wydarzenia w Smoleńsku.

> „Zaklinacze” – wywiad z Anną Zubrzycki  i Grzegorzem Bralem w ramach organizowanego Festiwalu Brave.

> „Pasja i kochanie” –wywiad z muzykiem i aktorem Samborem Dudzińskim

> „Anioły są wśród nas” – wywiady i wypowiedzi osób niepełnosprawnych stanowiące swoiste podsumowanie projektu

————————————————————————————————–

„Tworze –Jestem” videoart dokumentacje.

W ramach projektu odbyło się 12 godzin zajęć warsztatowych prowadzonych przez Jacka Zachodnego , artystę multimedialnego, autora prac video, instalacji i projektów społecznie zaangażowanych.

Uczestnicy warsztatów rozwijali umiejętność pracy z kamerą oraz prowadzili działania reporterskie. Razem z artystą dokumentowali wydarzenia artystyczne i działania projektowe.

Poza dokumentacjami wydarzeń w przestrzeni Centrum Sztuki WRO grupa została zaproszona przez organizatorów Brave Festival do udziału i dokumentacji wydarzeń festiwalowych.

Młodzież obserwowała paradę Masek Afrykańskich na Wrocławskim Rynku, przygotowania do wydarzenia  Ahn Sook-sun – mistrzyni opery  pansori. Ocalona przypowieść dawnej Koreii; w Operze Wrocławskiej. Spotkała się z artystą  festiwalowym z Ameryki Południowej  Lorenco Aillapan „Człowiekiem – Ptakiem”. W Galerii i Pracowni ArtBrut odbyło się, spotkanie z gościem honorowym festiwalu i szefem Fundacji Rokpa International – dr. Akongiem Rinpoche i Justyną Warecką przedstawicielem organizacji Rokpa International w Polsce. Uczestnicy spotkali się także z organizatorami festiwalu Grzegorzem Bralem i Anną Zubrzycki w Teatrze Pieśń Kozła

W ramach działań projektowych w Galerii Sztuki ArtBrut odbyło się spotkanie z aktorem i muzykiem Samborem Dudzińskim, który udzielił wyjątkowego „śpiewanego” wywiadu.

Powstały wyjątkowe materiały fotograficzne, filmowe i dźwiękowe – komentarz pokazujący zapis świata widzianego oczami twórców niepełnosprawnych oraz interakcje wynikające z działań w artystycznej przestrzeni miasta Wrocławia.

Działania Promocyjne i Podsumowujące

Prezentacja projektu w przestrzeni Centrum Sztuki WRO /17 listopada 2010r, godz17.00/

W ramach wydarzenia zorganizowana została prezentacja projektu wraz z przedstawieniem efektów działań w ramach warsztatów multimedialnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Odbyło się spotkanie z udziałem uczestników projektu, przedstawicieli Centrum Sztuki WRO, oraz zaproszonych gości.

Centrum Sztuki WRO wspólnie z Jackiem Zachodnim, przygotowało interaktywny DVD-rom z materiałami projektowymi oraz włączyło do swojej kolekcji prace video uczestników projektu (stała prezentacja w czytelni mediów Centrum Sztuki WRO)

Prezentacja projektu w ramach  uroczystość podsumowującej działalność Stowarzyszenia Świat Nadziei w 2010r /Galerii Sztuki ArtBrut ; 26 listopada 2010r o godz.17.00/

W ramach wydarzenia przygotowana została  prezentacja dokumentacji zdjęciowej i multimedialnej projektu oraz materiałów powstałych w projekcie przygotowanych z udziałem  niepełnosprawnych uczestników projektu.

Telewizja Wrocław wyemitowała reportaż z wydarzeń projektu „Tworzę-Jestem” w cyklicznym programie  „Europejczycy” prezentującym projekty unijne realizowane na Dolnym Śląsku. Wielokrotnie emitowana była kilkuminutowa zapowiedź programu.

Folder informacyjno – promocyjny projektu. Dla szerszej promocji programu wydany został folder zawierający fotograficzną dokumentację Projektu Tworzę-Jestem wraz z wypowiedziami uczestników – prowadzących i osób niepełnosprawnych.