Wrocław Miastem Aktywnych 2010

 

Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, którego przedmiotem jest realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych umysłowo w ramach projektu systemowego „Wrocław Miastem Aktywnych” 2010  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod patronatem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu

W ramach projektu Stowarzyszenie Świat Nadziei realizowało w 2010r działania na rzecz osób niepełnosprawnych umysłowo z terenu Wrocławia, ukierunkowane na aktywizację społeczną, rozwijanie osobistych i społecznych kompetencji, poprzez realizację zadań projektowych w obszarze prowadzonej przez stowarzyszenie Galerii Sztuki ArtBrut i Pracowni Aktywizacji Społecznej.

 

W ramach projektu realizowane były 3 instrumenty wsparcia dla beneficjentów projektu :

I. Warsztaty kompetencji społecznych z elementami arteterapii

Podstawę proponowanych przez nas działań projektowych stanowi cykl zajęć w ramach pracowni i galerii obejmujących warsztaty twórcze oraz zajęcia terapeutyczne w zakresie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych – polegających między innymi na usamodzielnianiu osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie przez nich galerii sztuki iosiągnięcia możliwie jak największej samodzielności przez osoby niepełnosprawne w realizowaniu zadań w obszarze Galerii i Pracowni.

W ramach tych działań odbywały się między innymi:

> Zajęcia emisji głosu i prezentacji własnej osoby ze specjalistą Alicją Kusaknabywanie umiejętności budowania pozytywnego wizerunku samego siebie i prezentacji siebie umiejętność nawiązywania kontaktu z druga osobą, oprowadzanie po wystawach, prowadzenie rozmów

> Zajęcia dziennikarskie z dziennikarką Agatą Saraczyńską z Gazety Wyborczej – nauka tworzenia informacji dla mediów o wydarzeniach realizowanych w Galerii, redagowanie tekstów

> Zajęcia multimedialne z artystą Jackiem Zachodnym – nauka prowadzenia dokumentacji filmowej i fotograficznej , obsługa sprzętu (aparat fotograficzny, kamera cyfrowa, laptop, dyktafon, DVD)

> Zajęcia dźwiękowe z artystą muzykiem Michałem Litwińcem – poznawanie instrumentów z różnych stron świata , gra na instrumentach

> Zajęcia bibliotekarskie z terapeutą i bibliotekarzem Danutą Kubiak – nauka prowadzenia kroniki Galerii, prowadzenie dokumentacji galerii (wykonywanie dokumentacji wydarzeń, dbanie o foldery i albumy fotograficzne, uzupełnianie ich o dokumentację nowych wydarzeń, tworzenie tematycznej mini biblioteczki, poznawanie i gromadzenie pozycji z zakresukultury i sztuki (katalogowanie, spisy posiadanych książek i albumów) także nauka prowadzenia stoiska z książkami w trakcie ważniejszych wydarzeń Galeryjnych (współpraca z wydawnictwem Continuo – prezentowanie dwóch pozycji książkowych, w których znalazły się prace twórców niepełnosprawnych związanych Pracownią i Galerią ArtBrut)

> Zajęcia z terapeutami zajęciowymi – ukierunkowane na umiejętność prowadzenia galerii sztuki i realizowania działań twórczych – dbałość i odpowiedzialność za wspólną przestrzeń (zasady bezpieczeństwa, utrzymanie czystości, odpowiedzialność za przydzielone funkcje) Wybór i oprawa prac, kompozycja wystawy, montaż, oraz przygotowanie poczęstunku na wernisaż,

W ramach zajęć uczestnicy wzięli udział w przygotowaniu i realizacji wydarzeń takich jak:

– przygotowania do Nocy Muzeów

– dzień otwarty w ZOO

– Targi Organizacji Pozarządowych 

– spotkania z gośćmi festiwalowymi Brave Festival  – z Lorenco Aillapan artystą z Chile, jego sceniczną partnerką i tłumaczem, oraz z dr Akongiem Rinpocze szefem organizacji Rokpa International i panią Justyną Warecką przedstawicielem Rokpa International w Polsce;

– spotkanie otwarte z panią dietetyk, udział w prezentacji , przygotowanie dietetycznego poczęstunku

– Warsztaty Koszykowe – pomysłodawcą i prowadzącym warsztaty był niepełnosprawny uczestnik projektu Marek Trzciński wspierany przez pozostałych beneficjentów projektu. W warsztatach uczestniczyło ponad 40 osób (terapeuci, biznesmeni, młodzież, nauczyciele, rodzice) Bardzo istotnym aspektem było tu odwrócenie ról i przekazanie osobie niepełnosprawnej funkcji organizatora i prowadzącego;

– przygotowanie wystawy i wernisażu „Romowie moi Sąsiedzi” – prezentacja konkursu organizowanego przez Fundację PROM, na wernisażu gościli m.in. przedstawiciele fundacji PROM oraz romski zespól muzyczny i taneczny;

II. Konsultacje ze specjalistami (psycholog, neurologopeda )

Zajęcia stanowiły dodatkowe wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez organizowanie profesjonalnych, indywidualnych porad specjalistów. W ramach tych działań odbywały się:

> konsultacje z psychologiem – mgr Aldoną Czyszewicz

> konsultacje ze specjalistą neurologopedii i komunikacji – mgr Anną Piwowarską-Jakób.

Konsultacje wskazywały kierunek pracy z poszczególnymi uczestnikami projektu w trakcie zadań realizowanych w ramach instrumentu nr I. Określały indywidualne możliwości i predyspozycje poszczególnych uczestników, co ma istotne znaczenie dla procesów aktywizacji społecznej i zawodowej tych osób.

III. Zajęcia relaksacyjne

Prowadzone były przez specjalistę metod relaksacyjnych Annę Czubek z dodatkową opieką terapeuty wspomagającego. Dzięki dofinansowaniu w ramach projektu możliwe było dostosowanie sali do zajęć relaksacyjnych i doposażenie jej w sprzęt grający i muzykę relaksacyjną, karimaty i koce.