Wrocław Miastem Aktywnych 2011

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod patronatem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

 W ramach projektu Stowarzyszenie Świat Nadziei realizowało w 2011r działania na rzecz osób niepełnosprawnych umysłowo z terenu Wrocławia, ukierunkowane na aktywizację społeczną, rozwijanie osobistych i społecznych kompetencji, poprzez realizację zadań projektowych w obszarze prowadzonej przez stowarzyszenie Pracowni Aktywizacji Społecznej i Galerii Sztuki ArtBrut.

Zrealizowane zostały działania w ramach następujących 3 typów wsparcia dla 10 beneficjentów projektu :

I typ wsparcia.

Zajęcia arteterapeutyczne i terapeutycznew zakresie aktywizacji społecznej

Odbyło się 150 godzin zajęć w okresie od maja do listopada.

Celem warsztatów było budowanie własnego wizerunku, rozwijanie osobistych i społecznych kompetencji, nawiązywanie współpracy z członkami grupy w pracach twórczych i manualnych. Warsztaty poprzez działania twórcze i artystyczne sprzyjały wypracowaniu kreatywnej postawy i dzięki temu wspomagały proces usamodzielniania osoby niepełnosprawnej.

Podstawę prowadzonych przez nas działań projektowych stanowił cykl zajęć obejmujących warsztaty twórcze ze znanymi artystami i osobami ze świata sztuki, oraz zajęcia terapeutyczne w zakresie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych – polegających między innymi na usamodzielnianiu osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie przez nich galerii sztuki i osiągnięcia możliwie jak największej samodzielności przez osoby niepełnosprawne w realizowaniu zadań w obszarze Galerii i Pracowni.

Wsparcie realizowane było z ukierunkowaniem na:

nabywanie umiejętności budowania pozytywnego wizerunku samego siebie i prezentacji siebie umiejętność nawiązywania kontaktu z druga osobą,

-rozwijanie umiejętności tworzenia informacji dla mediów o realizowanych wydarzeniach,

rozwijanie umiejętności wykonywania dokumentacji filmowej i fotograficznej, obsługi sprzętu (aparat fotograficzny, kamera cyfrowa, laptop, dyktafon, DVD)

wdrażanie nawyków dbałość i odpowiedzialność za wspólną przestrzeń (zasady bezpieczeństwa, utrzymanie czystości, odpowiedzialność za przydzielone funkcje)

W ramach działań uczestnicy wzięli udział m.in. w zajęciach prowadzonych przez :   Alicję Kusak specjalistę w zakresie emisji głosu, Agnieszkę Magerle artystkę specjalistkę w dziedzinie mody i design, Jacka Zachodnego artystę multimedialnego, Agnieszkę Kubicką- Dzieduszycką kuratora sztuki oraz terapeutów zajęciowych Aleksandrę Błoch, Agnieszkę Chojnacką, Beatę Świętnicką, Marię Ronczewską, Michała Wydro.

W ramach zajęć uczestnicy wzięli także udział m.in. w przygotowaniu i realizacji wydarzeń takich jak:

– przygotowania do Nocy Muzeów

– udział w projekcie Guernika zorganizowanym przez Stowarzyszenie Artystów Plastyków,

– przygotowanie prezentacji na wizytację przedstawicieli z Unii Europejskiej z okazji wyboru Wrocławia na Europejską Stolicę Kultury 2016 oraz prowadzenie stoiska prezentującego działania Stowarzyszenia Świat Nadziei i Galerii ArtBrut w namiocie prezentującym działania kulturalne miasta.

– wystawa „Kolorowy wiatr” prezentująca prace osób z problemami psychiatrycznymi ze stowarzyszenia Curatus (spotkanie integracyjne z autorami wystawy, pomoc i udział w przygotowaniu finisażu wystawy)

II typ wsparcia.

Konsultacje indywidualne ze specjalistami w zakresie w zakresie komunikacji oraz psychologii dla każdej z 10 osób.

Na konsultacje z każdym ze specjalistów dla każdej osoby z grupy przeznaczonych zostało po 5 h zegarowych.

>Konsultacje psychologiczne z psychologiem mgr Aldoną Czyszewicz-Tarasiewicz

W ramach projektu odbyło się 50 godzin konsultacji psychologicznych. Na każdego beneficjenta projektu zostało przeznaczonych 5 godzin indywidualnego spotkania z psychologiem.

Konsultacje w pierwszych miesiącach zostały ukierunkowane na rozpoznanie potrzeb, problemów uczestników i miały charakter diagnozujący. Pozwoliło to na uzyskanie informacji o przyczynach i naturze występujących trudności w funkcjonowaniu społecznym uczestników. Konsultacje obejmowały również wsparcie psychologiczne i poradnictwo w zależności od indywidualnych potrzeb uczestników i ich rodzin. Obejmowały zaradzenie emocjonalnym i behawioralnym problemom związanym z niepełnosprawnością. 

Celem i efektem końcowym działań było także ukierunkowanie postawy osób niepełnosprawnych, aktywizowanie ich społecznie, a w konsekwencji także zawodowo, eliminowanie bariery tkwiące w świadomości młodych osób niepełnosprawnych oraz przezwyciężanie obaw i lęków związanych z aktywnym uczestniczeniem w życiu społecznym i zawodowym.

Konsultacje w zakresie komunikacji ze specjalistą neurologopedii i komunikacji mgr Anną Piwowarską-Jakób.

W ramach projektu odbyło się 50 godzin konsultacji neurologopedycznych i w zakresie komunikacji. Na każdego beneficjenta projektu zostało przeznaczonych 5 godzin indywidualnych konsultacji.

Konsultacje miały na celu zdiagnozowanie kierunku działania w obszarze umiejętności porozumiewania się z otoczeniem, poprawy funkcjonowania aparatu mowy (dykcja, jasność komunikatu, ćwiczenia z zakresu z emisji głosu), wyrazistości mowy i wyrażania się. Kontynuowane były działania polegające przeprowadzeniu ćwiczeń artykulacyjnych, na poprawie i wyregulowaniu oddechu, prawidłowym połykaniu, prowadzeniu ćwiczeń z zakresu spostrzegania, uwagi, pamięci i koordynacji wzrokowo- słuchowej. U osób znających litery pracowano nad rozwijaniem słuchu fizycznego i fonematycznego, co pozwoli na prawidłowe odczytywanie komunikatów. U czytających i piszących także nad rozumieniem czytanego tekstu.

W wyniku zastosowanej systematycznej realizacji zadań z zakresu kształtowania mowy i specjalistycznych ćwiczeń logopedycznych osoby z niepełnosprawnością intelektualna mogą lepiej funkcjonują w środowisku, poszerza im się słownictwo, wzrasta ich samoocena i pewność siebie

III typ wsparcia.

Zajęcia relaksacyjne z elementami muzykoterapiiz muzykiem Michałem Litwińcem

W ramach projektu odbyło się 20 godzin zegarowych zajęć dla całej grupy, pod opieką terapeutów.

Celem zajęć była stymulacja funkcji psychoruchowych z zastosowaniem ćwiczeń oddechowych, eliminowanie blokad psychoruchowych i nauka rozładowywania napięć.

Relaksacja dźwiękiem ( gongi, misy, instrumenty wschodnie ) jest jedną ze skuteczniejszych metod, by uwolnić się od nadmiaru przytłaczających napięć i stresów. Napięcia te przenoszą się na nasze relacje z innymi, wywołują dysharmonię i utrudniają kontakt. Relaksacja pozwala dotrzeć do tych napięć i je zharmonizować. Dźwięki wprowadzają odprężenie w naszym ciele, emocjach i w naszym umyśle pozwalając na wejście w kontakt z samym sobą, uświadomienie sobie istniejących napięć, doświadczenie głębokiego odprężenia zarówno fizycznego, jak i psychicznego (relaksu ciała i umysłu) oraz przywrócenie poczucia spokoju i harmonii wewnętrznej. Relaksacja poprawia bardzo istotnie nasze relacje interpersonalne