Wrocław Miastem Aktywnych 2013

Działania w ramach Projektu Systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu pt. „Wrocław Miastem Aktywnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez .

W ramach projektu„Wrocław Miastem Aktywnych” ,Stowarzyszenie Świat Nadziei już po raz 3 realizowało zadanie. W tym roku przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy dla grupy 8 osób niepełnosprawnych intelektualnie – podopiecznych MOPS, zajęcia w zakresie treningu umiejętności manualnych, warsztatów aktywizacji psychoruchowej oraz indywidualnego poradnictwa specjalistycznego (konsultacje ze specjalistami).

Zajęcia realizowane od maja do listopada 2013 roku, odbywały się w przestrzeni Galerii Art Brut i Pracowni Aktywizacji Społecznej mieszczącej się siedzibie stowarzyszenia Świat Nadziei przy ulicy Ruskiej 46a, we Wrocławiu.

Wszystkie zajęcia prowadzone były pod opieką wykwalifikowanych terapeutów -oligofrenopedagogów: mgr. Aleksandra Błoch, mgr. Agnieszka Chojnacka,
mgr. Agnieszka Zacharska, mgr.Michał Wydro.

W trakcie każdego dnia zajęć (treningu lub warsztatu) zapewniony został
dla każdego uczestnika ciepły poczęstunek. Uczestnicy zadania otrzymali certyfikaty poświadczające
ukończenie treningu i warsztatu.

I.TRENING UMIEJĘTNOŚCI MANUALNYCH.  Zrealizowano 75h zegarowych zajęć.

1. Dekoracja i design : poznanie podstawowych zasad komponowania elementów w przestrzeni i oświetlenia w galerii, poznanie technik design w przestrzeni miejskiej, udział w prezentacjach design w ramach Dni Baskijskich ESK2016, odnawianie i dekorowanie mebli z wykorzystanie przedmiotów z recyklingu,

2.Grafika projektowa i cyfrowa: poznanie technik wykonywania ekslibrysów, wizytówek, wlepek , projektowanie indywidualnego loga i autorskich pieczątki z własnym znakiem graficznym,wykonanie pieczątek i wizytówek, oznakowanie prac i teczek.

3.Techniki zdobnicze zdobienie przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych, poznanie i wykonanie metodą decoupage i mieszaną, wzorów na blejtramach, podkładkach drewnianych, wazonach i styropianowych kulach ozdobnych.

4.Wzornictwo ludowe – poznanie techniki wykonywania kwiatów z bibuły – wykonanie różnorodnych wzorów według projektów osoby prowadzącej.

Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych specjalistów artystę multimedialnego Jacka Zachodnego, graficzkę Julitę Gielzak,
podagoga i plastyczkę mgr. Ewę Madaj- Dudzic, pedagoga specjalistkę w zakresie technik ludowych
mgr inż. Marię Kieleczawę.

II. WARSZTATY AKTYWIZACJI PSYCHORUCHOWEJ. Zrealizowano 75h zegarowych zajęć.

Zakrestematycznyzajęćobejmował następujące zagadnienia i działania :

1.Działania ruchowe wzbogacające naturalny zakres ruchowy: realizowana była
praca nad zwiększeniem świadomości siebie swojego ciała podczas ruchem
przestrzeni. wraz ze zwiększonymi umiejętnościami ruchowym wzbogacała
się naturalna ekspresja.

2.Ekspresja ruchowa, oddechowa, wokalna: praca głosem jako funkcja
ruchową zależna od napięcia mięśni oddechowych, klatki piersiowej i
kręgosłupa; realizowane były ćwiczenia oddechowe oraz wokalne
wykorzystaniem sprzętu do karaoke, którego użycie sprzyja rozwijaniu
koordynacji wzrokowo – ruchowejwokalizowaniu, rozwijaniu pamięci.

3.Wykorzystanie naturalnych ruchów ciała tańcu: wykorzystanie
naturalnego ruchu ciała podczas tańca gimnastyki do muzyki, wykorzystanie
pracy oddechem, głosem prostymi instrumentami.

4.Ćwiczenia oddechowe relaksacyjne wykorzystaniem muzyki jako
sposobu rozładowywania napięć,

Zajęcia prowadzone były przez terapeutę sportowca mgr. Aleksandrę Błoch;
terapeutę, specjalistę od integracji sensorycznej Michała Wydro.

III.INDYWIDUALNE PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE – KONSULTACJE
ZE SPECJALISTAMI

Indywidualne konsultacje ze specjalistami realizowane były wymiarze
10 godzin dla każdego uczestnika zależności od potrzeb
poszczególnych uczestników obejmowały:

1.Konsultacje ze specjalistą ds.komunikacji mające na celu poprawę
umiejętności komunikowania się sytuacjach społecznych: rozwój zakresu
słownictwa mowie czynnej biernej, ćwiczenie umiejętności wyrażania swoich opinii potrzeb budowania
pozytywnego obrazu samego siebieprezentowania siebie swoich zainteresowań
wykorzystaniem technik komunikacji alternatywnej wspomagającej

2.Konsultacje terapeutą zakresie aktywizacji społecznejobserwacja
analiza pod kontem indywidualnych potrzeb życiowych, rozwijanie
indywidualnych umiejętności ułatwiających wspierających aktywność
społeczną każdego z uczestników takich jakorganizacja czasu, poruszania się po mieście,
umiejętność znajdowania pomocy wsparcia, niwelowanie trudności
blokad wewnętrznych

3.Konsultacje ze specjalistą zakresie zdrowego odżywiania doboru dietyanaliza składu ciała wykorzystaniem specjalistycznej wagi (poziom tłuszczu i płynu w organizmie)

Do realizacji konsultacji indywidualnych Stowarzyszenie Świat Nadziei zapewniło
terapeutów doświadczeniem aktywizacji integracji społecznej osób
niepełnosprawnością intelektualną mgr. Aleksandrę Błoch i mgr. Agnieszkę Chojnacką; oraz dietetyka specjalistę żywieniowego mgr. Beatę Knuth – Szeremet.