Zorganizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjno-terapeutycznych w zakresie aktywizacji i integracji społecznej młodzieży z niepełnosprawnością umysłową 2012

 

Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji   Województwa Dolnośląskiego, / w ramach kampanii „Nie ma barier. Dolny Śląsk/”

W ramach projektu zorganizowane zostały zajęcia edukacyjno-terapeutycznych w zakresie szeroko rozumianej aktywizacji i integracji społecznej młodzieży niepełnosprawnej umysłowo z pięciu powiatów Dolnego Śląska.

Projekt został skonstruowany jako kompleksowa propozycja różnych działań i form aktywności ruchowej, twórczej i społecznej ukierunkowanych na poprawę sytuacji życiowej osób niepełnosprawnych umysłowo.

Przedmiotem projektu było stworzenie nowych i ciekawych rozwiązań i form  integracji społecznej osób niepełnosprawnych biorących w nim udział.

Działania wychodziły naprzeciw potrzebom młodzieży niepełnosprawnej m.in. uczniów i absolwentów szkół specjalnych z terenu województwa dolnośląskiego.

Dobór aktywności wynikał z analizy potrzeb obserwowanych w toku kilkuletniej realizacji przez nasze stowarzyszenie projektów ukierunkowanych na osoby niepełnosprawne we współpracy z placówkami szkolnictwa specjalnego .

Istotnym zadaniem projektu było pokazanie roli pasji, zdobywanie nowych umiejętności, rozwijanie aktywności życiowej i samorealizacja tych osób.

Odwołanie się do obszarów związanych ze sprawnością ruchową, twórczą i społeczną pozwoliło na dotarcie do szerszych potrzeb beneficjentów projektu i ich aktywizację w różnych sferach. Uczestnicy brali udział w zajęciach o charakterze terapeutycznym, edukacyjnym i rekreacyjnym. W czasie tych zajęć, nie tylko korzystali z zajęć proponowanych przez współpracujące instytucje jak pływanie, jazda konna, czy warsztaty artystyczne, ale także obserwowali  pracę ludzi zatrudnionych w tych instytucjach, uczestniczą w spotkaniach z pracownikami, sportowcami, artystami, prowadzą dyskusję, omawiają swoje spostrzeżenia, zdobywają nowe doświadczenia i umiejętności pod kątem pełnienia różnych ról społecznych i zawodowych.

W ramach projektu realizowane zostały następujące trzy grupy działań:

I. Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne w Stajni Koni Batanka. 

Ścieżka edukacyjna – poznawanie raz koni , aspektów ich hodowli i opieki nad nimi;  gry i zabawy sprawnościowe; poznawanie pracy w stajni, nauka jazdy konnej.

II. Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne na krytej pływalni  we Wrocławskim Centrum SPA przy ul. Teatralnej we Wrocławiu

Poznanie instytucji i jej oferty, nauka pływania pod opieką instruktorów i ratownika, spotkania ze sportowcem Aleksandrą Błoch, olimpijką w wioślarstwie.

III. Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne w Galerii ArtBrut i Pracowni Aktywizacji .

Poznanie różnorodnych aspektów pracy i działań w galerii sztuki oraz działania twórcze i rozwojowe  w trakcie warsztatów prowadzonych przez specjalistów z różnych dziedzin:

>Warsztaty z Jackiem Zachodnym artystą multimedialnym.

Praca nad przygotowaniem wystawy związanej ze szkołą specjalną w Dehradun w Indiach – oglądanie dokumentacji ze szkoły, poznanie kultury tybetańskiej, przygotowanie artystycznych listów i kartek dla młodzieży ze szkoły w Indiach.

>Warsztaty z artystą designerem Łukaszem Łazarczykiem.

Poznanie zagadnień designu, prezentacja dokumentacji i prac artysty, działania twórcze designerskie z wykorzystaniem różnych technik.

>Warsztaty z dziennikarką Agatą Saraczyńską, redaktorką Gazety Wyborczej.

Poznanie pracy dziennikarza, redagowanie tekstów i informacji do mediów, analizowanie budowy czasopisma i tworzenie własnej koncepcji Gazety Wyborczej.

>Warsztaty z aktorką Agnieszką Bresler.

Praca z ciałem i głosem, spotkanie z grupą aktorów Jubilo.

>Warsztaty z Pawłem Piotrowiczem literatem i koordynatorem Pisma RitaBaum.

Poznanie aspektów tworzenia pisma artystycznego, odwiedziny w redakcji pisma , spotkanie z redaktorem i literatem Andrzejem Ficowskim.

 

 

 

Nie ma barier Dolny Śląsk Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dolny Śląsk

Warsztaty z Jackiem Zachodnym artystą multimedialnym

Praca nad przygotowaniem wystawy związanej ze szkołą specjalną w Dehradun w Indiach - oglądanie dokumentacji ze szkoły, poznawanie kultury tybetańskiej, przygotowanie artystycznych listów i kartek dla młodzieży ze szkoły w Indiach.